7/25/09

ျမန္မာျပန္

ပံုေပၚမွာ ကလစ္ ႏွိပ္ျပီး အၾကီးခ်ဲ႕ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ Save as နဲ႕သိမ္းျပီးမွ ျပန္ဖြင့္၊ ဒါမွသာ ၾကည့္ရ၊ဖတ္ရ အဆင္ေျပမွာပါ။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။