9/23/10

ံ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ရွိေသာ ဂူဘုရား မ်ား ( ပုဂံ )

ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ခရီးသြားရင္း လမ္းၾကဳံတဲ့တြက္ မထင္မွတ္ဘဲ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ပုဂံေရာက္တယ္။ ဘယ္ကိုသြားလို႕ ဘယ္က စေလ့လာရမွန္းမသိတဲ့အတြက္ စက္ဘီးတစ္စီးႏွင့္ စိတ္ကူးတည့္ရာသြားခဲ့တယ္။

ဒုတိယအေခါက္ ပုဂံေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ထုံးစံအတိုင္း ကားဆရာလိုက္ပို႕တဲ့ တစ္ရက္ခရီးစဥ္ ႏွင့္ဘဲပုဂံတစ္ပတ္လွည့္တယ္။ ပုဂံျပတိုက္မွာတင္ တစ္ရက္နီးပါးကုန္တယ္။ ကားဆရာလိုက္ပို႕ တဲ့ ဘုရားေတြအပါဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပုဂံေခတ္ မူလ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ေတြမရွိပါ။ သိုက္သမားရန္ေၾကာက္ရတာက တစ္ေၾကာင္း ၊ အျခားအျခားေသာအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျပတိုက္ကိုေျပာင္းေရႊ႕ ျပီး အမ်ားေလ့လာဖို႕ ျပထားတယ္။

ဒီေတာ့ ပုဂံကိုေလ့လာဖို႕ သြားမယ္ဆိုရင္ ဗိသုကာလက္ရာ ၊ စဥ့္ကြင္း ၊ အဂၤေတ ပန္းရံ ၊ ေဆးေရးပန္းခ်ီ အပါဝင္ အေဆာက္ဦးႏွင့္ အတြင္း အျပင္ အလွဆင္ထားတဲ့ ေရွးလက္ရာေတြကို ဘုရား ပုထိုးေတြမွာေလ့လာႏိုင္မယ္။ ျပတိုက္ကိုသြားရင္ ပုဂံေခတ္ မူလ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ ၊ ေက်ာက္စာမူရင္း ႏွင့္ အျခားေရွးပစၥည္းေတြကို သီးျခားေလ့လာႏိုင္မယ္။

အဓိကေျပာခ်င္တာက သာမန္ ဘုရားဖူးသြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ကိုသြားမယ္၊ ဘာကိုေလ့လာမယ္ ဆိုျပီးအေသအခ်ာၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္သြားတာအေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ျပီးျဖစ္တဲ့ ေရွးလက္ရာေတြကို အဓိကထားျပီးေလ့လာလို႕ရတဲ့ေနရာေတြကို အုပ္စုလိုက္ခြဲျပီး ေရးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ လက္ရာေတြရွိတဲ့ ဘုရား ဂူ ေက်ာင္းေတြက ( အကၡစဥ္အလိုက္ )
၁။ ကုန္းေတာ္ၾကီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂။ က်န္စစ္သား ဥမင္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၃။ စိုးမင္းၾကီး ဂူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္ ၊ ဘုရားအမွတ္ ၄၉၆
၄။ စူ႒ာမုဏိ ( ဘုရားအမွတ္ ၇၄၈/၃၆၄)

၅။ နဂါး႐ံု ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္
၆။ နဘဲေတာဘုရား ( ၃၅၉/၂၁၈)
၇။ ႏြားျပဂူ
၈။ နႏၷမညာ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၉။ ပထိုးသမွ် ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္ ( ယေန႕အေခၚ ပုထိုးသားမ်ား )
၁၀။ ပဲနံ႕သာ ဂူ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၁။ ျဖတ္စေရႊ ဂူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္

၁၂။ ဘုရားသုံးဆူ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၃။ ျမင္းဂဗာ ဂူေျပာက္ၾကီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္ ( ယေန႕အေခၚ ျမင္းကမ္းဘား ဂူေျပာက္ၾကီး )
၁၄။ မင္းဂဗာ ဂူေျပာက္ငယ္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၅။ ျမင္းျပ ဂူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၁၆။ မင္းနန္သူ
၁၇။ ေလာကထိပ္ပန္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၈။ ေလာကအုပ္ေဆာင္း ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၁၉။ ေလးမ်က္ႏွာ

၂၀။ လိႈင္ေရွ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၂၁။ သမ႓ဴလ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂၂။ သယံဘူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၂၃။ သက်မုနိ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂၄။ သရိ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္ ( ဘုရားအမွတ္ ၄၁၈ )

၂၅။ သာယာဝေတး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္

၂၆။ သိမ္းမဇီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂၇။ သက္ေတာ္ရဘုရား ( ဘုရားအမွတ္ ၆၀/၄၆ )
၂၈။ သဗၺညဳဘုရား ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္ ( ၁၅၉၇/၉၀၆)

၂၉။ ဝက္ၾကီးအင္း ဂူေျပာက္ၾကီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္

၃၀။ ဝိနည္းဓိုရ္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၃၁။ အဘယ္ရတနာ ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္
၃၂။ အာနႏၵ ဘုရား ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္ ( နံရံတစ္ခုလုံး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထုံးသုတ္ပစ္လို႕ ေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ က်န္ေသးလားဆိုတာမေသခ်ာ )

၃၃။ အာနႏၵ အုတ္ေက်ာင္း ၊ ၁၈ ရာစုႏွစ္
၃၄။ ဥပါလိ သိမ္ ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္


( ၾကိဳးစားျပီး စာရင္းလုပ္ထားတာပါ ၊ က်န္ခဲ့တာရွိရင္ ေထာက္ျပပါ။ ပုဂံတစ္ဘက္ကမ္း တန္႕ ၾကည္ေတာင္ ကတခ်ိဳ႕ ဂူဘုရားေတြမွာလည္း နံရံေဆးေရးေတြရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ သိရင္ေျပာပါ။ )


ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာကို ဘယ္သူကစျပီး တားမ်က္လိုက္လဲမသိပါ။ ဘာေၾကာင့္ မ႐ိုက္ခိုင္းလဲ ဆိုတာနားမလည္။ ဒါေပမယ့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျပီးမွတ္တမ္းယူမွ အဖိုးတန္မွတ္တမ္းက်န္မွာပါ။ မလြဲသာလို႕ ျပင္ဆင္ရတယ္ဆိုရင္ ႐ိုက္ယူထားတဲ့ ဓာတ္ပံုဟာအခိုင္မာဆံုး အေထာက္ထားျဖစ္တယ္။ အင္တာနက္မွာတင္လိုက္တဲ့အခါ ပံုၾကည့္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပက ပညာရွင္ေတြပါေလ့လာလို႕ ရႏိုင္တဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းပါ။ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း မယူလိုက္ရေသးခင္ ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ ေရွးလက္ရာေတြ ပုဂံမွာတင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါျပီ။ ဘာႏွင့္မွအစားထိုးလို႕မရတဲ့ ဆုံးရွုံးမႈျဖစ္တယ္။ ပုဂံျပတိုက္မွာလည္း ႐ိုက္လို႕မရပါ...
Photo by Marc Aurel at flickr.com


ဒီေနရာမွာထပ္ျပီးေျပာခ်င္တာက ပုဂံသြားတဲ့အခါ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြေလ့လာဖို႕စိတ္ကူးရွိတယ္ဆိုရင္ ဒါေတြပါေအာင္ယူသြားပါ။

၁။ ကင္မရာ
၂။ မွတ္စရာ စာအုပ္ ႏွင့္ ခဲတံ ( ေဘာပင္ )
၃။ အားေကာင္းေကာင္း မီအိမ္ ( ဓာတ္မီး ) ၊ တခ်ိဳ႕ဂူေတြကေမွာင္လို႕ နံရံေဆးေရးေတြကို ေကာင္းေကာင္း မျမင္ရ )

၄။ တစ္ခါသုံး မ်က္ႏွာအုပ္အဝတ္စ ( Mask ) ၊ ဂူထဲမွာ လင္းႏို႕ ေခ်း ၊ ကေလးေခ်း အနံျပင္းတယ္ )
၅။ အေရာင္မပါတဲ့ မ်က္မွန္ ၊ မ်က္စိထဲ အမံႈအမႊားေတြမဝင္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႕
၆။ ၂၀၀ တန္ ၊ ၅၀၀ တန္ေငြ ( ေသာ့ကိုင္ထားတဲ့ အေစာင့္ကို ၾကည္ၾကည္သာသာ ဖြင့္ေပးေစလိုရင္ လူၾကည့္ျပီးေပး )
၇။ စားစရာႏွင့္ ေရသန္႕ ဘူး


ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တဲ့အဖိုးတန္ ေဆးေရးပန္းခ်ီေပၚမွာ ဒီလိုေရးသြားတယ္ ဖိနပ္ကိစၥမေရးခင္ကတည္းက မီးေသြးခဲ အပါဝင္ ဒုတ္ေျခာင္းစတဲ့ ရရာႏွင့္ ေလွ်ာက္ေရးခ်က္ခဲ့လို႕ မူလ ေဆးေရးပန္းခ်ီ ကိုမျမင္ရသေလာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။
Photo by Marc Aurel at flickr.com


ဒါေတြမလုပ္မိဖို႕ သတိထားပါ
၁။ နံရံေဆးေရးေတြကို လက္ႏွင့္မကိုင္ပါနဲ႕
၂ ။ ေခြၽးေတြထြက္ေနမွာျဖစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးႏွင့္ နံရံကိုမမွီပါနဲ႕

၃။ ဂူထဲမွာ အစာမစားပါနဲ႕
၄။ ဂူထဲမွာ ဘာအရည္မွမေသာက္ပါနဲ႕
၅။ ႏွပ္အညစ္ပါနဲ႕
၆။ တံေတြးမေထြးပါနဲ႕
၇။ ကြမ္းစားျပီး မဝင္ပါနဲ႕ ( ကြမ္းေထြး ခံရတဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြမ်ားလွျပီ )
၈။ နံရံက အဂၤေတစေတြကို ဆြဲႏႈတ္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႕

၉။ နံရံကို အပူခ်ိန္သိပ္ျပင္းတဲ့ မီးလုံး ၊ မီးအိမ္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ကပ္ျပီးထားတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႕ ( တခ်ိဳ႕ တိုးဂိုက္ေတြကလုပ္တတ္တယ္ )

၁၁။ ေဆးေရးေတြရွိေနတဲ့ နံရံေပၚမွာ ေပါက္ကရေလးဆယ္ ေလွ်ာက္မေရးပါနဲ႕ ( ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ဘယ္ရက္ ဘယ္လ ေရာက္၏ စသျဖင့္ )ကြမ္းတံေတြး အေထြးခံရတဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ (ဧပရယ္ ၁၆ ၊ ၂၀၁၀ )
Photo by ArnisD @ flicker.com


၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉ မွာ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုပါ။
ဒီလိုစာေရးတတ္တဲ့အက်င့္လည္း ဘယ္သူကစတယ္ မေျပာတတ္ပါ။
သို႕ေသာ္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးက ဘုရားပုထိုးေတြ ႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္ဦးေတြမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္မွတ္တမ္းတင္ၾကပါတယ္။ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက ပုဂံဘုရားေတြမွာရွိတဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ဆိုေပမယ့္ ပုဂံေခတ္လက္ရာေတြခ်ည္း မမွတ္ပါနဲ႕ ။ အင္းဝေခတ္ဟန္ေတြလည္းရွိတယ္ ဥပမာ ဥပါလိသိမ္။ ေခတ္သစ္လက္ရာေတြလည္းရွိတယ္။ ေနာက္မွအေသးစိတ္ျပန္လုပ္ၾကည့္ပါဦးမယ္။

9/11/10

ေရႊဒဂၤါး ေရႊတို ေရႊစ


ေရွးပစၥည္းၾကည့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးက တစ္ေယာက္တည္းၾကည့္တာထက္ လူအမ်ားၾကည့္တာပိုျပီးအက်ိဳးရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က အႏုပညာမ်က္စိႏွင့္ၾကည့္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ က သမိုင္းမ်က္စိႏွင့္ၾကည့္တယ္။ တခ်ိဳ႕ က နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ မ်က္စိႏွင့္ၾကည့္တယ္။ ဒီလိုအျမင္သုံးမ်ိဳးလုံး တစ္ဦးတည္းဆီမွာရွိခ်င္မွရွိမယ္။ လူအမ်ားဝိုင္းၾကည့္ေတာ့ ႐ႉ႕ ေထာင့္မ်ိဳးစံုကၾကည့္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်က္လက္မ်ိဳးစုံရတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီပစၥည္းကို ဘယ္တုန္းကလုပ္တယ္ ၊ ဘယ္ေနရာမွာ သုံးတယ္၊ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုနည္းပညာႏွင့္လုပ္တယ္ စသျဖင့္ခန္႕ မွန္းလို႕ ရ ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေရွးပစၥည္းအားလုံးဟာ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ နည္းပညာ ၊ သမိုင္း စတာေတြကို အေထာက္ကူျဖစ္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြပါဘဲ။

ရြာတစ္ရြာက လယ္စာရင္းငွါးလူတစ္ေယာက္က လယ္ထြန္ရင္း ေျမထဲကေန ေၾကးအိုးတစ္လုံးေကာက္ရတယ္။ ဝမ္းသာအားရႏွင့္ လယ္ရွင္ကိုအပ္တယ္။ လယ္ရွင္ကလည္း ေရႊအိုး ဟုတ္မဟုတ္စစ္ၾကည့္ ျပီး ေၾကးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သာမန္ဘဲသေဘာထားတယ္။ အိုးနပန္းမွာ စာေရးထားတဲ့ စာကိုဖတ္လည္းမဖတ္တတ္ စိတ္လည္းမဝင္စား။ ထမင္း၊ ဟင္းခ်က္ဖို႕ အိုးတစ္လုံးရတယ္လို႕ သာသေဘာထားတယ္။ ဒီလိုႏွင့္ အဲဒိေၾကးအိုးႏွင့္ခ်က္စားလိုက္ ထင္းမီးေတြေၾကာင့္ မဲသြားတဲ့အခါ ဖြဲျပာ ၊ စတီးဖတ္ ေတြႏွင့္ တိုက္ခြၽတ္ေဆးေၾကာလိုက္ႏွင့္ ၾကာလာတဲ့အခါ အိုးနပန္းကစာ ဖတ္မရေအာင္ပ်က္သြားပါျပီ။ တဆင့္စကား တဆင့္ၾကားျပီး သတင္းရလို႕ သြားၾကည့္တဲ့အခါ ေရးထားတဲ့စာ တစ္လုံး ၊ ႏွစ္လုံးသာက်န္ပါေတာ့တယ္။


ဒီလိုဘဲ ပ်ဴ ေခတ္လက္ရာ အ႐ုပ္ေတြထြင္းထုပံုေဖာ္ထားတဲ့ ေက်ာက္စစ္႐ုပ္ျပားတစ္ခု လယ္ထြန္းရင္းေကာက္ရတယ္။ ဒါးေသြးေက်ာက္လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ သတင္းရလို႕ သြားၾကည့္တဲ့အခါ ေက်ာက္ျပားတစ္ဝက္သာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ေရႊဒဂၤါး ၊ ေရႊဒဂၤါး ၊ ေရႊတိုေရႊစ ၊ ေငြတိုေငြစ စတာေတြေကာက္ရတဲ့အခါ ေရွးဒီဇိုင္းအတုံးၾကီးဆိုျပီး အရည္က်ိဳပစ္တယ္။ ဒီလိုႏွင့္ အဖိုးတန္ သမိုင္းဝင္ေရွးပစၥည္းေတြေပ်ာက္ပ်က္ရတယ္။


ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပိုျပီးအျမင္က်ယ္လာပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးပစၥည္းေတြ ရတဲ့အခါ ေရာင္းစားရင္ေစ်းေကာင္းရမွန္းသိေနပါျပီ။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္း/ဝယ္တဲ့ လူကိုရွာျပီးေရာင္းတယ္။ ဒီလိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါဟာလည္းပ်က္ဆီးျခင္းတစ္မ်ိဳးပါဘဲ။ ခုျမင္ေနရတဲ့ ေရႊဒဂၤါး ေရႊတို ေရႊစ ေတြကို ျဗိတိလွ် ျပတိုက္မွာ သိမ္းထားတယ္။ သုေတသန လုပ္ဆဲျဖစ္လို႕ အမ်ားျပည္သူေလ့လာဖို႕ ျပမထားပါ။ တစ္ခုခုေတြ႕ ရင္ေျပာခဲ့ပါဦး။

9/4/10

၂- မိဘုရားအေၾကာင္း

" မေဟသီ သာဘိေသကာ " ဟူ၍ မာဂဓအဘိဓာန္စာကိုယ္ ( ႏွာ-၁၆၈ )။ " သာဘိေသကာ လဒၶါဘိေသကာ ရာဇိတီၳ မေဟသီ နာမ " ဟူ၍ ၎ဋီကာ ( ႏွာ- ၁၆၉ ) တို႕ ၌ လာရကား သြန္းေလာင္းအပ္ေသာ အဘိသိက္ရွိေသာ မိဘုရားၾကီးသည္ မေဟသီ မည္၏။ ထို႕ ေၾကာင္႔ အဘိဓာန္ဋီကာ၌ ---

မဟ ပူဇာယံ ၊ ကမၼနိ ဣေသာ၊ ဣေႆ၊ တေတာဤ ---

ဟူ၍မိန္႕အပ္၏။ မဟ၊ မဟသဒၵါသည္။ ပူဇာယံ ၊ ပူေဇာ္ျခင္း၌ ျဖစ္၏။ ကမၼနိ ၊ ကံအနက္၌။ ဣေသာ ၊ ဣသ ပစၥည္းသက္ရာ၏။ ဣႆ ၊ ဣအကၡရာကို ။ ဧ၊ ဧျပဳ ။ တေတာ ၊ ထို႕ ေနာင္မွ။ ဤ၊ ဤ ပစၥည္း သက္ရာ၏။

တနည္းကား -- မ်ားစြာကုန္ေသာ မင္းမိန္းမတို႕ ကို စိုးမိုးတတ္ေသာေၾကာင္႔ မေဟသီမည္၏။ ထို႕ ေၾကာင္႔ အဘိဓာန္ဋီကာ၌ပင္လွ်င္---

မဟတိေယာ ရာဇိတိၳေယာ ဤသတိ အဘိဘဝတီတိ ဝါ မေဟသီ၊ ဤသ ဣႆရိေယ ဤ---

ဟူ၍ မိန္႕ အပ္၏။ ဝါ ၊ တနည္းကား ။ မဟတိေယာ ၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ။ ရာဇိတိၳေယာ ၊ မင္းမိန္းမတို႕ ကို ။ ဤသတိ အဘိဘဝတိ ၊ စိုးမိုးတတ္၏ ။ ဣတိတသၼာ၊ ထို႕ ေၾကာင္႔ ။ မေဟသီ ၊ မေဟသီမည္၏။ ဤသ ၊ ဤသ သဒၵါသည္။ ဣႆရိေယ ၊ စိုးမိုးျခင္း၌ ျဖစ္၏။ ဤ ၊ ဤ ပစၥည္းသက္။ ဤကား ဋီကာပါဌ္၏ အနက္။

မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွတပါး အျခား မင္းမိန္းမမ်ားသည္ ေဘာဂိနီ မည္၏။ အဘယ္ေၾကာင္႔ မိဘုရားေခါင္ၾကီးမွတပါး အျခား မိန္းမမ်ားသည္ ေဘာဂိနီမည္သနည္း ဟူမူကား- စည္းစိမ္ရွိေသာေၾကာင္႔ ေဘာဂိနီ မည္၏။ ထို႕ ေၾကာင္႔ အဘိဓာန္ဋီကာ၌ " ေဘာဂ ေယာဂါ ဣနီ " ဟူ၍ မိန္႕ အပ္၏ ။ ေဘာဂေယာဂါ ၊ စည္းစိမ္ႏွင့္ ယွဥ္ရကား။ ေဘာဂိနီ ၊ ေဘာဂိနီ မည္၏။ ဣနီ ၊ ဣနီပစၥည္း သက္ရာ၏။

မိဖုရားေခါင္ၾကီးလည္း မင္းကဲ့သို႕ အဘိသိက္ ခံသင့္ေၾကာင္းကိုကား ယခင္ ဆိုအပ္ခဲ့ကုန္ျပီးေသာ အဘိဓာန္စာကိုယ္ဋီကာႏွင့္ အဘိသိက္ခံေသာမင္း ၊ အဘိသိက္ခံေသာ မိဖုရားတို႕ ၏ သားသည္ ရာဇပုတၱ မည္၏ ဟူ၍ လာေသာ သေမၼာဟဝိေနာဒနီ အ႒ကထာ ( ႏွာ--၅၀၁ ) မ်ားကို ေထာက္၍ သိရာ၏ ။ မေဟသီ ၊ အဘိသိက္ရွိေသာ မိဖုရားၾကီးသည္ ပူေဇာ္အပ္ေသာေၾကာင့္တည္း ။
(က်မ္းစာအုပ္ပါ မူရင္းအတိုင္း " ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပ " သည္။ )
...................................................................................................

၁၉ ရာစုႏွစ္ မိဘုရားဝတ္ရုံ