4/4/13

သမိုင္းထဲက လဒ(လင္းတ) မ်ားျမန္မာတို႕ ရဲ့ မင္းေနျပည္ေဟာင္း အဝ(အင္းဝ) မွာ ေရႊစည္းခံုဘုရား တည္ထားတာရွိတယ္။ အဲဒီဘုရားေပၚ လဒ နားတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး မွန္နန္းလာ နိမိတ္ေတြေျပာခ်င္လာတယ္။

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၇၆၂ ခု၊ မင္းၾကီးစြာ အနိစၥေရာက္လိုေသာ္ ေရႊစည္းခုံးဖ်ား လင္းတနား၏။ မွန္နန္း ၊ ပထမတြဲ ၊ စာ ၄၇၈။

၂။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၇၈၃ ခု၊ ပထမ ဘုရင္မင္းေခါင္ အနိစၥေရာက္လိုေသာ္ အင္းဝေရႊစည္ခုံထက္ လင္းတ နား၏။ မွန္နန္း၊ ဒုတိယတြဲ ၊ စာ ၆၂။

၃။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၉၀ ခု ၊ ပထမ ဝါဆိုလဆန္း ၈ ရက္၊ ၾကာသာပေတးေန႕ မဟာဓမၼရာဇာမည္ေသာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နတ္ျပည္စံေတာ္မူသည္။ နတ္ျပည္စံေတာ္မူလိုေသာ္ အဝ ေရႊစည္းခုံဘုရား လင္းတနား၏။ မွန္နန္း ဒုတိယတြဲ ၊ စာ ၁၉၂။

၄။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၀၂ ခု၊ ေတာ္သလင္း လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္ေန႕ ေသာၾကာေန႕ ေရႊစည္းခံု အေနာက္ရြဲလုံးၾကား ေထာင့္တြင္ လင္းတနား၍ အေနာက္သို႕ပ်ံသည္။ ထိုေန႕ ေနတံခြန္ ထြက္သည္။ မွန္နန္း ၊ တတိယတြဲ ၊ စာ ၂၄၂။

၅။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၃၃ ခု တြင္ ျပည္မင္း နတ္ရြာစံလြန္ေတာ္မူလိုေသာ္ ေရႊစည္းခံုဘုရား လင္းတ နား၏။ မွန္နန္း ၊ တတိယတြဲ ၊ စာ ၂၄၂။

၆။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၆၀ ျပည့္၊ ဝမ္းဘဲအင္းစံမင္း နတ္ရြာစံလိုေသာ္ ေရႊစည္းခံုဘုရားတြင္ လင္းတ နား၏။ မွန္နန္း၊ တတိယတြဲ ၊ စာ ၃၂၅။


ခုေျပာခဲ့တဲ့ မင္းေတြရဲ့ ရာဇဝင္ကိုၾကည့္ေတာ့ ေလာက္ေလာက္လားလား ထြန္းေပါက္ခဲ့တာမ်ိဳးမရွိလွပါ။ ခုေတာ့ ျမန္မာတို႕ရဲ့ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ဟာ ရန္ကုန္(ဒဂံု)ပါ။ ဒဂံုမွာ တန္ခိုးအၾကီးဆုံး ဘုရားကိုေျပာပါ ဆိုရင္ ေရႊတိဂံု (ေရႊတိခံု) ဘုရားဘဲေပါ့။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္မလဲေပါ့။ မင္းေလာင္း ေသမလား ၊ မင္းေဟာင္း ေသမလားေပါ့။ ဒီလိုေျပာေတာ့ ဘုရားေပၚလင္းတ နားတာ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။ လင္းတနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းတာေရာမရွိဘူးလားလို႕ ေမးလာရင္ ေျဖစရာတစ္ခုေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၇၈ (ဗဒံုမင္းလက္ထက္) နန္းေတာ္သစ္ေဆာက္ဆဲ အေရွ႕စႏုေဆာင္ အမိုးမွာ လင္းတနားေတာ့ နိမိတ္မေကာင္းဘူးလို႕ ဆီးဗနီ ဆရာေတာ္က နိမိတ္ေကာက္ပါတယ္။ အယူေတာ္ မဂၤလာဦးႏိုးက လင္းတနားတာကို အဆိုးလို႕မျမင္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ လင္းတဟာ ဂဏန္းေဗဒင္အရ (၄+၇)= ၁၁ ျဖစ္လို႕ ေလာက္ေအာက္ခံလိုပါတယ္လို႕ ပေဒသရာဇ္တစ္ပါးပါးက သမီးကညာဆက္သဖို႕ တစ္ဆယ့္တစ္ရက္အတြင္း ေရာက္လိမ့္မယ္လို႕ ေကာက္ပါသတဲ့။ အမွန္တကယ္ဘဲ တိုလ်ားေစာ္ကဲက ဗဒံုမင္းဆီကို သမီးကညာဆက္ပါတယ္။ အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးႏိုးလည္း နိမိတ္ေကာက္တာမွန္တဲ့အတြက္ လက္စြပ္တစ္ကြင္းခ်ီးျမင့္ခံရပါသတဲ့။ ျမန္မာတို႕ရဲ့ ေလာကီပညာရပ္ေတြမွာ လင္းတ နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အစဥ္အဆက္ အဆိုးဘက္ယူေနၾကျဖစ္တဲ့ အယူကို အေကာင္းဘက္က လွည့္ယူတာ အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးႏိုးကစတယ္လို႕ ေျပာစမတ္တြင္ပါေတာ့တယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္၂၀၁၂ ထဲမွာ ေရႊတိဂုံဘုရားေပၚ လင္းတ နားသြားတာနဲ႕ပတ္သက္လို႕  ေျပာၾကဆိုၾကလြန္းလို႕ ျမန္မာက်ဴ႕ပစ္ဖိုရမ္မွာ mrlynn ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႕ ဒီစာကို ေရးခဲ့တယ္။