1/19/09

ေရွးျမန္မာ

ႏိုင္ငံတကာျပတိုက္ေတြမွာ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားျပီးျပသထားတဲ့ ျမန္မာ့ သမိုင္းဝင္ အႏုပညာပစၥည္းေတြ ႏွဲ႕အတူ ေက်ာက္စာ (ဆင့္ထိုး၊ စပ္ထိုး ေက်ာက္စာမ်ား။ ေက်ာက္စာအတုမ်ား မပါ)ေတြကေျပာတဲ့မွန္ကန္တဲ့သမိုင္းအေထာက္အထား ေတြကိုသာအဓိကထားျပီး တင္ျပမွာ။ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေျပာသလိုဘဲ ေျပာပါမယ္။ " ၾကိဳက္သလို ေဝဖန္ပါ၊ ကဲ့ရဲ့ပါ၊ ေထာက္ျပပါ။" ကြၽန္ေတာ္တစ္ခု ပိုေျပာခ်င္တယ္ ဆဲခ်င္လဲဆဲသြားပါ။ ဒါေပသိ မွန္မွန္ကန္ကန္ျပစ္ပါေစ၊ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ျပီးဘက္မလိုက္တဲ့သမိုင္းေတြ႕ရွိမ်ိဳးမွသာ အမ်ားအတြက္အက်ိဳးရွိမွာ။ ' ဦးကုလားရာဇဝင္ ၊ မွန္နန္းရာဇဝင္၊ တြင္းသင္းရာဇဝင္ေတြလို သမိုင္းအေထာက္ထား အားရစရာ ဘာမွမရွိတဲ့ အိပ္ယာဝင္ပံုျပင္စာအုပ္ထဲက ဟာေတြေတာ့လာမေျပာနဲ႕ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ပညာရွာသူသက္သက္ပါ။ ျမန္မာ ျဖစ္ရတာ ဘယ္တုန္းကမွ သိမ္ငယ္မႈမခံစားရဘူးပါ။ မရွက္ပါ။