4/15/12

ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး

လူတိုင္းေျပာေနျကတဲ့ ပုဂံသူရဲေကာင္း ေလးေယာက္ျဖစ္တဲ့ က်န္စစ္သား၊ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး စတာမွာ သမိုင္းသုေတသနမွာ က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) ကိုဘဲအမွန္တကယ္ရွာတြ႕ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ဖို့လိုမယ္။

ဒီေတာ့ က်န္တဲ့ သူရဲေကာင္းသံုးဦး တကယ္ရိွခဲ့လားေမးစရာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ပုဂံျပတိုက္ရဲ့ တရားဝင္ အင္တာနက္ဝတ္ဆိုက္ မွာ က်န္စစ္သားကို အေနာ္ရထာရဲ့ သားဆိုျပီး လုပ္ထားတယ္။ နိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ အထင္ကရျပတိုက္အေနနွင့္ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ပါ။

က်န္သူရဲေကာင္း သုံးဦးအေၾကာင္း ေျပာလို႕ရသေလာက္ေျပာပါမယ္။ အေနာ္ရထာေခၚ ' အနိ ႐ုႏၶ ' လက္ထက္မွာ ေရးထိုးတဲ့ေက်ာက္စာ မရေသးေပမယ့္ ေျမပံုဘုရားစာေတြရွိတယ္။ မင္းျဖစ္သူက ေျမပံုဘုရား မွာ မိမိအမည္ႏွင့္ ဆုေတာင္းစာကို ေရးထိုးျပီး လႉေတာ့ မိဖုရား ႏွင့္ အမတ္ေတြ အကုန္လုံးကလည္း ေျမပံုဘုရားေတြလုပ္ျပီး လိုက္လႉရတယ္။ မင္းျဖစ္သူရဲ့အလႉ ကိုပန္႕ ပိုးေပးတဲ့သေဘာေပါ့။
ဒီေတာ့ အေထာက္အထားျဖစ္တဲ့ ေျမပံုဘုရားေတြမွာ ေခတ္ျပိဳင္အမည္ေတြေတြ႕ တယ္။

အနိ႐ုႏၶ လက္ထက္ေတြ႕ရတဲ့နာမည္ေတြက
အကၡရာစဥ္အလိုက္

၁။ ခတ္ ( ငခတ္ )
၂။ ျခယ္ ( အို႕ျခယ္/မယ္ျခယ္ )
၃။ ေဂါင္ ( ကလန္ ငေဂါင္ )
၄။ စိေပ ( မိဖုရား / အနိ႐ုႏၶ ၏ မိဖုရား )
၅။ ေစာေထာယ္ေနာ့အ္ ( ? )
၆။ စန္ဒုမာ ( ေစာဒုမွာ / သခင္ဒုမွာ )
၇။ ဆူမ္ ( ငဆူမ္/ ? )
၈။ တိရသ္ (?)
၉။ ပါ ( အို႕ ပါ/မယ္ပါ )
၁၀။ ပယ္ပြမ္ ( ငပယ္ပြမ္ )
၁၁။ ေပါြန္ ( ေပါြန္ )
၁၂။ ဗညာေနာ ( သံဗ်င္ ဗညာေနာ )
၁၃။ ဗိသႏၷရာဇ္ ( သံဗ်င္ ဗိသႏၷရာဇ္ )
၁၄။ မန္ယာေသာဟ္ဒၶရာဟ္
၁၅။ ယသ (?)
၁၆။ ယိခီ ( ထားဝယ္စားသံဗ်င္ )
၁၇။ လာင္ယင္ေလန္ ( ? )
၁၈။ သုဓမၸာယ္ ( ? )
၁၉။ သင္ေဟာယ္ ( ? )
၂၀။ အနႏၵေဇယဘိၾကာန္ ( ျမိဳ႕စား )
၂၁။ အိတဲမိလအ္ ( ? )
၂၂။ အိုင္ (ငအိုင္ )

ရသေလာက္ ေျမပံုဘုရားစာေတြမွာ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး စတဲ့ သူရဲေကာင္း သုံးဦးနာမည္ မပါ။ က်န္တဲ့ ျမိဳ႕စား သံဗ်င္ ကလန္ ေတြပါတယ္။ မိဘုရားလည္းပါတယ္။ ' အနိ ႐ုႏၶ ' ဟာသူရဲေကာင္းေတြကို ေျမႇာက္စားတယ္လို႕ဆိုရင္ အဲဒီသုံးဦးကိုလည္းေနရာေပးမွာမလြဲပါ။ မွန္နန္းထဲမွာကိုက က်န္စစ္သား (ထီးလိႈင္မင္း) ကိုသာ အမ်က္ေတာ္ရွတယ္လို႕ဆိုေတာ့ က်န္သုံးေယာက္နဲ႕မဆိုင္ပါ။ က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း)ကိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕မဟုတ္ေတာင္ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ရိုေသေလးစားမွာျဖစ္လို႕ က်န္သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္ ကိုယ္လြတ္ရုံးမယ္မထင္ပါ။

ထားပါေတာ့ ဒါကမွန္နန္းထဲကအေၾကာင္းရာကိုေျပာတာ။ အေပၚမွာ တကယ္ေတြ႕ရတဲ့ နာမည္ေတြက ေျမပံုဘုရားေပၚေတြ႕ရတဲ့နာမည္ေတြ။ မွန္နန္းနဲ႕မဆိုင္ပါ။ က်န္စစ္သားလြတ္သြားေတာ့ သူရဲေကာင္းေတြကို ေျမႇာက္စားတဲ့ ' အနိ ႐ုႏၶ ' ဟာ အျပစ္မရွိသူ ၃ ဦးကို သတ္ပစ္တယ္လို႕ မေျပာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕သုံးဦးရဲ့ နာမည္ေတြ အတြက္ ခိုင္မာတဲ့အေထာက္ထားမရွိတာဟာ စဥ္းစားစရာ ပထမအခ်က္ရတယ္။

ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းအရ ' အနိ ႐ုႏၶ ' မရွိတဲ့ ေနာက္ ဝျဇာဘရဏ ေခၚ ေစာလူး နန္းတက္၊ မူးရစ္ေသာက္စား လူေပါင္းမွား၊ မင္းျဖစ္လွ်က္နဲ႕အခ်ဳပ္ခံရ။ အဲဒီမွာလည္း သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္ ေပၚလာသင့္တယ္။ သူတို႕လည္း က်န္စစ္သားနဲ႕ တန္းတူအစြမ္းရွိတယ္လို႕ ဆိုထားတယ္မို႕ လား။

သူရဲေကာင္း ေလးေယာက္ဟာ စစ္သည္ ေလးသိန္း လို႕သာဆိုတယ္။ က်န္စစ္သား တစ္ဦးတည္း တစ္သိန္းခြဲအား လို႕မေျပာေတာ့ စြမ္းရည္ ညီမွ်တယ္လို႕ေျပာလို႕ရတယ္။ အဲဒီသုံးဦးသာရွိရင္ ဟိုအေဝးၾကီးမွာရွိေနတဲ့ က်န္စစ္သားေတာင္ သြားေခၚစရာမလို။ ရွိတဲ့ သုံးဦးနဲ႕တိုက္လည္းျဖစ္တယ္မို႕လား။ ဟိုဘက္က လူဆိုးက တစ္ဦးတည္း။ ျပီးေတာ့ ငမူး။ အဲဒါ စဥ္းစားစရာ ဒုတိယအခ်က္ရတယ္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခု။ က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) ကို ေခါင္းေဆာင္တင္ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး တို႕နဲ႕ ေပါင္းျပီး ပုန္ကန္သူကို တိုက္။ ျပီးေတာ့က်န္စစ္သား မင္းျဖစ္။ မင္းျဖစ္ျပီးေနာက္ သူ႕ကိုအကာကြယ္မေပးဘဲ ေခ်ာက္တြန္းတဲ့ ဟိုသုံးေယာက္ကို သတ္ဆိုျပီး ရာဇဝင္ထဲမွာမပါ။ အဲလို လူစြမ္းေကာင္းသုံးဦးကိုလည္း ဘယ္လိုမင္းကမွ သတ္ပစ္မယ္မထင္ပါ။ အဲဒီလို သတ္ပစ္တယ္လို႕အေထာက္ထားမေတြ႕ေတာ့ က်န္စစ္သားက ေျမာက္စားသလားလို႕ လွည့္ေတြးၾကည့္ရေအာင္။

က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) နန္းတည္ေက်ာက္စာပါ သူေျမႇာက္စားတဲ့ အမတ္၊ သံဗ်င္ ၊ ကလန္ စာရင္းကိုၾကည့္ရေအာင္

၁။ သံဗ်င္ ကင္ကသူ
၂။ သံဗ်င္ ေဇယသဘင္
၃။ သံဗ်င္ ပညာလကၤာရ
၄။ လကၤာ မဟာသက္ထိပ္
၅။ လကၤာ ရာဇသူ
၆။ လကၤာ ရိပုသဒၵေနာ
၇။ ကလန္ ကင္
၈။ ကလန္ ေထး

အဲဒီစာရင္းထဲမွာလည္း ငေထြ႐ူး၊ ငလုံး လက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး စတဲ့ နာမည္ေတြမပါပါ။ က်န္စစ္သားေခတ္မွာ ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာအပါဝင္ မြန္၊ျမန္မာ၊ပါဠိ၊ ပ်ဴ (?) စတဲ့ ဘာသာနဲ႕ေရးထိုးတဲ့ေက်ာက္စာတခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ အဆိုပါသုံးဦးကိုေတာ့ မေတြ႕ေသးပါ။ အဲဒါက စဥ္းစားရမယ့္ တတိယအခ်က္။

ေနာက္ဆုံး တစ္ခ်က္ေျပာခ်င္တာက က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာေတြ
အေတာ္မ်ားမ်ား ျမန္မာဘာသာ ၊ မြန္ဘာသာနဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တာေတြအေတာ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္စာေတြအကုန္လုံးလိုက္ဖတ္ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ငေထြ႐ူး၊ ငလုံး လက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး စတဲ့နာမည္ေတြကို လုံးဝ မေတြ႕ရပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ မွတ္တမ္းမရွိဘူးေပါ့။

က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း)ရဲ့ အမည္ဟာ ကလန္စစ္သားကေနလာတယ္ဆိုတာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေပမယ့္ က်န္သုံးဦး အမည္ရလာပံုေတြဟာ နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေနပါတယ္။ စာတစ္ေၾကာင္းထဲနဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ငေထြ႐ူး၊ ငလုံး လက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး တို႕နဲ႕ပတ္သက္ျပီး " ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားမရွိပါ " ။