9/25/11

ေရွးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အမွတ္သညာအျဖစ္ ေဆးေရး

ေရွးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အၾကပ္ စစ္သည္ တပ္သားေတြကို အုပ္စုခြဲရာမွာ အမွတ္သားအျဖစ္ ေဆးေရးျပီးမွတ္တယ္လို႕သိရတယ္။ ေဆးေရးတယ္လို႕ ဆိုထားတဲ့အတြက္ အစီရင္သေဘာ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါ။ တပ္စု တပ္သား ခြဲျခားရာမွာ သူ႕အစု ကိုယ့္အစုလြယ္ကူသိသာေစရန္ေသာ္လည္ေကာင္း ဘယ္သူက ဘယ္အစုဆိုတာကိုအလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေက ာင္း ရည္ရြယ္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ ရာထူးရာခံ အဆင့္တန္းခြဲျခားတဲ့ သေဘာမသက္ေရာက္ပါ။

သို႕ေပမယ့္ သတိထားရမွာက အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ ကသည္းျပည္ကိုတိုက္ရာမွာ အထူးတပ္သားအုပ္စု (တပ္ခြဲ) ဖြဲ႕တယ္၊ အဲဒီတပ္သားအဖြဲ႕ဝင္ေတြအားလုံးရဲ့ကိုယ္ေပၚမွာ မဟာ ပိႏၷဲေဆးစီရင္တယ္လို႕ အမိန္႕ေတာ္တစ္ခုမွာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ တပ္သားေတြရဲ့ကိုယ္ေပၚမွာ အမိန္႕အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အစီအရင္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားေဆးမင္ေၾကာင္ေတြ ေတြ႕ႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ရပါမယ္။

ေရွးက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အၾကပ္ စစ္သည္ တပ္သားေတြကို အုပ္စုခြဲရာမွာ အမွတ္သညာအျဖစ္ ေဆးေရးေတြကိုအခံျပီး စာရင္းလုပ္ၾကည့္ပါတယ္။ ဇယားကြက္ေတြပါတဲ့အတြက္ ဖိုရမ္မတင္တတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပံုအျဖစ္တင္လိုက္တယ္ ။ အထက္ပါစာရင္းဟာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကိုဘဲကိုယ္စားျပဳပါတယ္။
9/7/11

၂၀ ရာစုလက္ရာ ေက်ာင္းအို ေက်ာင္းပ်က္မ်ား

ျမန္မာဗိသုကာအေၾကာင္းေျပာမယ္ ဆိုတာနဲ႕ လူအမ်ားစုက ပုဂံ ဘုရားေတြအေၾကာင္း ေဖာင္ေလာင္ေအာင္ေျပာခ်င္ၾကမလားဘဲ။ ပုဂံေခတ္ဟာ အမွန္တကယ္လည္း ျမန္မာဗိသုကာ ပညာအထြတ္အထိဋ္ေရာက္တဲ့ကာလ တစ္နည္းေျပာေတာ့ " ျမန္မာဗိသုကာ ေရႊေခတ္ " ေပါ့။ ဒီေတာ့ ေစတီ ပုထိုး ဂူဘုရား အေတာ္မ်ားမ်ားက်န္ရစ္တယ္။ လူေတြေနထိုင္တဲ့ အိမ္ ေတြကို သစ္သား/ ဝါးေတြႏွင့္ေဆာက္တာဆိုေတာ့ ခုခ်ိန္မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ က်န္စစ္သားနန္းတည္ ေက်ာက္စာအရ " မင္းၾကီးအိမ္ " လို႕ဆိုျပန္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းၾကီးေနတဲ့ အိမ္ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ အရိပ္အမြတ္ေလာက္သိရတယ္။

ရဟန္းသံဃာေတြအတြက္ ေက်ာင္ေဆာက္ျပီး လႉဒါန္းတာမ်ိဳးကို ေက်ာက္စာေတြမွာ မၾကာခဏေတြ႕ရေလ့ရွိေတာ့ ရဟန္းေတြ သီတင္းသုံးေနထိုင္ရာေက်ာင္းေတြလည္း ရွိခဲ့မေပါ့ဆိုျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်လို႕ရတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြကို အုတ္ေတြႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးထားတာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ကုလားေက်ာင္း လို႕ေခၚတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ကုလားဟန္ ပါတယ္လို႕ ေျပာတာပဲေပါ့။ အုတ္ေက်ာင္းတင္ ကုလားဟန္ပါတာမဟုတ္ပါ ေစတီ ပုထိုး ႏွင့္ ဂူဘုရားေတြဟာလည္းဘဲ ကုလားဟန္ပါတာပါဘဲ။ ကုလား ၊ မြန္ ၊ ပ်ဴ ဟန္ေတြေပါင္းစပ္ျပီးေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာဟန္ျဖစ္လာတယ္။ ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာေတြအေၾကာင္းေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြရွိျပီးသားမို႕ အျမည္းေလာက္သာ ေျပာပါမယ္။

ပ်ဴေခတ္ အေဆာက္ဦးေတြ ေရရွည္မခံပ်က္စီးရတဲ့အဓိက အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုရွိပါတယ္တဲ့။ ပထမ အမွားက ထုထည္ၾကီးေပမယ့္ ေအာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေျမသားနက္နက္တူးျပီး အုတ္ျမစ္ခ်တာမ်ိဳးမလုပ္လို႕ျဖစ္တယ္ ၊ ဒုတိယအမွားက ခုလိုထုထည္ၾကီးၾကီးရဖို႕ အုတ္စီတဲ့အခါ စပ္ေၾကာင္းလႊဲျပီးမစီလို႕ျဖစ္တယ္တဲ့။ အဲဒီအမွားေတြက အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အေဆာက္ဦးလႈပ္တဲ့အခါ အေျခမခိုင္တဲ့အတြက္ ေဘးဘက္ကို ယိုင္ဆင္းသြားတာမ်ိဳး ၊အလြယ္တကူအက္ေၾကာင္းလိုက္ျပီး အထက္ေအာက္အျခမ္းလိုက္ကြဲထြက္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။

ျမန္မာေတြရဲ့ ဗိသုကာပညာရပ္ဟာ ပုဂံေခတ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သိသိသာသာ ညံ့သြားတဲ့သေဘာေတြ႕ရတယ္။ ပုဂံေခတ္ေနာက္ပိုင္းေတြ႕ရတဲ့ သာသနိကအေဆာက္ဦးေတြမွာ အဓိကျပသနာက(Stuctural Failure )ျဖစ္တာအေတြ႕ရမ်ားတာသတိထားမိတယ္။ ပုဂံေခတ္ဦးပိုင္း ဂူဘုရားေတြဟာ မြန္ဗိသုကာဟန္လြမ္းတဲ့ ထုထည္ၾကီးၾကီး ႏွင့္ ေျမေပၚဝပ္ေနတဲ့ ဟန္ေတြမ်ားတယ္၊ ဂူတြင္းပိုင္းမွာေတာ့ အလင္းေရာင္ရရွိမႈနည္းတယ္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ျပီးသည့္တိုင္ အပ်က္စီးသိပ္မမ်ားဘဲ က်န္ခဲ့တာက မြန္ဗိသုကာဟန္ေတြျဖစ္ေနတာဟာ သိသိသာသာ သတိထားမိစရာျဖစ္လာတယ္။

တကယ္ေတာ့ မြန္ေတြရဲ့ ဗိသုကာဟန္ဆိုတာ ကေမၻာဒီးယား ခမဲလ္ (Khmer)ေတြကေန အတုယူထားတဲ့ဟန္ျဖစ္တယ္။ ခမဲလ္ေတြပညာရွင္ေတြက အေဆာက္ဦးတည္ေဆာက္ရာမွာ အဓိကေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္းအျဖစ္ ေက်ာက္တုံး ၊ ေက်ာက္ဆိုင္၊ ေက်ာက္သားကိုအသုံးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာရပ္ကို ျမန္မာမႈ (မြန္မႈ)ျပဳတဲ့အခါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခေနအရ ေျမသားမီးဖုတ္ (အုတ္) ေတြကို အေျခခံေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအျဖစ္ အစားထိုးခဲ့ၾကျပန္တယ္။

ထီးလိႈင္မင္း (က်န္စစ္သား ) လက္ထက္ေလာက္ကစျပီး ဗိသုကာပညာ တစ္ဆက္ခ်ိဳး တိုးတက္တယ္လို႕ဆိုၾကပါတယ္။ ဥပမာ အျဖစ္ျပရရင္ သဗၺညဳ ဘုရားေပါ့။ မြန္ဗိသုကာဟန္လို ဝပ္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အထက္ေကာင္းကင္ကို ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ တက္သြားတဲ့ဟန္ ( တက္ႂကြဟန္ ) ဘက္ေျပာင္းလာတယ္။ ဒီလို တက္ႂကြဟန္ ဗိသုကာေၾကာင့္ ဂူအတြင္းပိုင္းကိုအလင္းေရာင္ ပိုမ်ားလာေအာင္ဖန္တီးလာႏိုင္တဲ့အျပင္ လူအမ်ားရဲ့အျမင္မွာ ဂူဘုရားဟာ တကယ္တမ္းအျမင့္ထက္ ပိုျပီးျမင့္တက္ေနဟန္ကိုျဖစ္ေစပါတယ္တဲ့။ ဒီလို တဆက္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲလာတဲ့ ဗိသုကာဟန္ကို ျမန္မာဟန္လို႕အမည္ေပးၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။

အဲဒီ ျမန္မာေတြရဲ့ တက္ႂကြဟန္ ဗိသုကာဟာ အင္းဝ ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကစျပီး ကုန္းေဘာင္ေနာက္ဆုံး မင္းဆက္အထိ အခ်ိန္အတိုင္းတာတြင္းမွာေတာ့ ေစတီ ဘုရား ပုထိုးေတြတည္ေဆာက္ရာမွာ အသုံးနည္းသြားျပီး ရဟန္းတို႕ သီတင္းသုံးရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ေတြတည္ေဆာက္ရာမွာသာ ပိုျပီးအသုံးမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ ဘံုအဆင့္ဆင့္တက္သြားဟန္ ၊ ျပာႆဒ္ ၊ စႏု ၊ ေဘာဂေတြ ထည့္ျပီး မိုးေပၚခြၽန္တက္သြားတဲ့ဟန္ ' မိုးထိဟန္ ' ေတြဘဲေပါ့။

ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အေတာ္ေလးအေတြ႕ရနည္းသြားပါျပီ။ ဒီဇိုင္း ထုတ္ႏိုင္တဲ့ပညာရွင္ေတြ နည္းသြားသလို လုပ္တတ္ကိုင္တတ္သူ ပညာရွင္ေတြလည္း ရွားပါးကုန္ပါျပီ။ ဒီလို ျမန္မာဗိသုကာဟန္ေတြ လူၾကိဳက္နည္း သြားတာဟာ အေတာ္စိတ္မေကာင္းစရာပါဘဲ။ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ ထိမ္းသိမ္းဖို႕ရာ အေတာ္ေလးေတာင္အခ်ိန္ေႏွာင္းေနျပီထင္ပါရဲ့။

၂၀ ရာစု ဒီဘက္ေခတ္ ေက်ာင္းအို ေက်ာင္းပ်က္ေတြ ရွိသေလာက္ ျပန္ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္။ ၁၉ ရာစုလက္ရာ ေက်ာင္းေတြေလာက္ သစ္သား ပန္းပုလက္ရာေတြမပါေတာ့ေပမယ့္ ခု ၂၁ ရာစုထဲေရာက္ေတာ့ ဒီလိုအေဆာက္ဦးေတြဟာ ျပင္ဆင္ထိမ္းသိမ္းမႈအားနည္း တာေၾကာင့္ ျပိဳပ်က္ယိုင္လဲစျပဳလာပါျပီ။ အဲဒီအေဆာက္အံုေတြေနရာမယ္ ေလေအးေပးစက္တပ္ထားတဲ့ အာစီအုတ္တိုက္ေတြေနရာယူသြားပါျပီ။

ေရႊဘို ခ႐ိုင္၊ ဇီးကုန္း အနီး ငါးရာနဲ ( ငရနဲ ေက်ာင္း )

ေရႊဘို ခ႐ိုင္ ၊ ထန္းတပင္ ေက်းရြာ ( အုတ္ေက်ာင္း )

ေရႊဘို ျမိဳ႕ေပၚ ခ်မ္းသာၾကီးဘုရားေဘးက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပဲခူး ေရႊသာေလွ်ာင္း ဘုရားေဘးက ဇရပ္အို