3/21/10

" ပ်ဴ " မင္းဘြဲ႕ အမည္မ်ား

ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြ ျပဳစုထားခဲ့တဲ့ " ပ်ဴ " ` စာတမ္းေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိျပီးသားပါ။ အဲဒိ စာတမ္းေတြထဲက သကၠတ လိုေရးထားတဲ့ " ပ်ဴ " နာမည္ေတြကို စာရင္း လုပ္ၾကည့္ေတာ့ ထင္သေလာက္မလြယ္ပါ။ အဓိက အေရးၾကီးဆုံး မူရင္း ( Primary Sources ) ျဖစ္တဲ့ အ႐ိုးအိုးစာ ၊ ေက်ာက္ ပလႅင္စာ ၊ ေငြပလႅင္စာ ေတြမွာ ေရးထားတဲ့ သကၠတေရာ " ပ်ဴ " မူရင္းစာ ေတြကို ဖတ္ဖို႕၊ စိစစ္ဖို႕လိုပါမယ္။


ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရး ပ်ဴစာမွတ္တမ္းေတြမွာ တစ္လုံးစ ႏွစ္လုံးစ သိတဲ့ နာမည္ေတြက
၁။ ဂုဟဒီပ ( မင္း ဆရာ )
၂။ စရ္ေက
၃။ ေဆာ
၄။ ဇၾတေဒဝိ
၅။ ဇယ စႁႏၵဝရ္မန္ ( မင္းဘြဲ႕ )
၆။ ၾတဥ
၇။ ဒဝိ
၈။ ဒံး
၉။ ဗာေဒဟိ
၁၀။ ဂုး
၁၁။ ႐ုဗ
၁၂။ သြး
၁၃။ သီဟ ဝိၾကမ ( မင္းဘြဲ႕ )
၁၄။ သူရိယ ဝိၾကမ ( မင္းဘြဲ႕ )
၁၅။ ႀသိဓၾတ ( မင္းဘြဲ႕ )
၁၆။ ႀသိိၾတိ ဝိျဂမ ( မင္းဘြဲ႕ )
၁၇။ ျဂိဂုပၲ ( မင္းဘြဲ႕ )
၁၈။ ျဂိစႁႏၵ မဟာေဒဝီ ( မင္းမိဖုရား )
၁၉။ ျဂီနလႏၵာ ယ ( မင္းဘြဲ႕ )
၂၀။ ျဂီျပ ဘုေဒဝီ ( မင္းမိဖုရား )
၂၁။ ျဂီ ျပသုဝရ္မန္ ( မင္းဘြဲ႕ )
၂၂။ ဟရိ ဝိၾကမ ( မင္းဘြဲ႕ )

ေဒါက္တာတိုးလွ ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းမွာ " သေရေခတၱရာ မင္း " ၁၅ ပါးရွိတယ္။ အ႐ိုးအိုးစာ ၊ ေက်ာက္ ပလႅင္စာ ၊ ေငြပလႅင္စာ ေတြမွာ ေတြ႕ရသမွ် မင္းဘြဲ႕ နာမည္ေတြျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာထားပါတယ္။

၁။ ဂုပၲ / ျဂီ ( ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ၊ ေခတ္ေဟာင္း၊ ၁၉၆၉ ၊ မ်က္ ၅၂ )
၂။ ဇၾတတတ ( ဝိၾကမ ) ( ဘုရားေထာင္ )
၃။ ဇၷၾတဝရ္မန္ ( ေက်ာက္ဆင္းတု ပလႅင္စာ )
၄။ ဇယ စႁႏၵဝရ္မန္ ( ေက်ာက္ဆင္းတု ပလႅင္စာ )
၅။ ေဒဝ မိၾတ ( ဘုရားေထာင္ )
၆။ ဓမၼဒိတ် ဝိၾကမ ၊ ဩိ ( ဘုရားေထာင္ )
၇။ ျပန ပန ဝိၾကမ ( ေက်ာက္ဆင္းတု ပလႅင္စာ )
၈။ ျပဘုဝရ္မန္ ( ေငြဆင္းတုစာ )
၉။ ေရာရိစိႁႏၵ ( ေက်ာက္ဆင္းတု ပလႅင္စာ )
၁၀။ ျဗိံ ထု ဝိၾကမ ( ဘုရားေထာင္ )
၁၁။ ဝါရိ ဝိၾကမ ( ( ေက်ာက္ဆင္းတု ပလႅင္စာ )
၁၂။ သီဟ ဝိၾကမ ( အ႐ိုးအိုး ၊ ဘုရားေထာင္ )
၁၃။ သူရိယ ဝိၾကမ ( အ႐ိုးအိုး ၊ ဘုရားေထာင္ )
၁၄။ ဟရိ ဝိၾကမ ( အ႐ိုးအိုး ၊ ဘုရားေထာင္ )
၁၅။ အာဒိၾတ ဝိၾကမ ( ဘုရားေထာင္ )

မင္းဘြဲ႕ နာမယ္ေတြကို ေရးရာမွာ သကၠတ ႏွင့္ေရးလို႕ ဒီလိုနာမည္ေတြသိရတယ္။ ။

သကၠတ လိုေရးထားတဲ့ ဝက္ေခါင္းကုန္း ေက်ာက္စာအရ ျဂီေကြၾတ ( သေရေခတၱရာ) ႏွင့္ ဝိၾကမ မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူဟာ ဗိႆႏိုးနတ္မင္းရဲ့ လက္ရုံး အနက္ရ ဟရိဝိၾကမ မင္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္သြားတဲ့ မင္းဟာ ၇၁၈ မွာ နတ္ရြာစံတဲ့ ျခေသၤ့ကဲ့သို႕ ရဲရင့္သူ အနက္ရ သီဟ ဝိၾကမ လို႕ဆိုၾကျပန္တယ္။

ဒီေတာ့ ဝိၾကမ ဘြဲ႕ခံ မင္းဆက္ေတြရဲ့ " အစ ႏွင့္ အဆုံး " အေျဖ ထြတ္လာတယ္လို႕ နားလည္လာတယ္။ အေပၚက စာရင္းႏွစ္ခုထဲက မင္းဘြဲ႕နာမည္ေတြဟာ ဦးကုလား ၊ မွန္နန္း စတဲ့ ရာဇဝင္ က်မ္းေတြမွာထဲမွာ မပါ။


နန္ေခ်ာင္မင္း ပထမ မိုယွြန္ ( I - Mou - Hsun , AD 779- 808 ) က ပ်ဴေတြရဲ့ ဧရာဝတီ ျမစ္ညွာပိုင္းကို ခရစ္ႏွစ္ ၇၆၄ မွာ သိမ္းယူတယ္။ ခရစ္ ႏွစ္ ၈၀၂ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ ထန္ ( Tang ) မင္းဆက္ျမိဳ႕ေတာ္ ခ်န္အန္း (Ch'ang-An ) ကို သံအဖြဲ႕ ေစလြတ္တဲ့အခါ သူ႕လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕ငယ္ အေနႏွင့္ " ပ်ဴ " တီးဝိုင္း ကိုပါထည့္သြင္း ေစလြတ္ခဲ့ပါတယ္။

မွတ္တမ္းေတြအရ ပ်ဴ မင္းအမည္ဟာ ကုမရ စႁႏၵ ျဖစ္ျပီး ၊ တီးဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လိုက္ပါလာတဲ့ သီေပါျမိဳ႕စား သုနႏၵက ပ်ဴမင္းရဲ့သားေတာ္ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ အဲဒိ နာမည္ေတြ အေပၚက စာရင္း ႏွစ္ခုမွာ မပါတာကိုလည္း သတိထားမိပါတယ္။မင္းဘြဲ႕ အမည္ပါ ပ်ဴ ေက်ာက္အ႐ိုးအိုးမ်ား

3/20/10

" ငတပါးမင္း" မ်ား
မင္းမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ ငတစ္ပါးမင္း မ်ားသာျဖစ္ေသာ

(၁) ထိလိုင္မင္း ( အမ်ားအေခၚ က်န္စစ္သား )
(၂) ရာဇာဓိပတိ ( အမ်ားအေခၚ ဓမၼေစတီ )
(၃) ဆင္ျဖဴမ်ားသွ်င္ ( အမ်ားအေခၚ ဘုရင့္ေနာင္ )
(၄) ျဗဟိုင္းဓိရာဇာ ( အမ်ားအေခၚ ဗညားဒလ ) ႏွင့္
(၅) အေလာင္းမင္းတရား

တို႕ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏အက်ိဳးကို အနည္းနည္းအဖံုဖံု ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိၾကရပါသည္။ ထိုမင္းအားလုံးပင္ " ငတပါးမင္း" မ်ားျဖစ္၍ မွတ္တမ္းမ်ားကို စုေပါင္းေလ့လာေသာအခါ ထိုသူမ်ားသာ ထူးျခားစြာ ေရွ႕တန္းက ေပၚလာျခင္းမွာ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါ။ သူတို႕ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း တကယ္ထင္ရွားရွိသျဖင့္ ေပၚလြင္လာရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုသူမ်ားမွာ တိုင္းျပည္တြင္ အေျခေနအရ လိုအပ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုထဲမွ ေပၚထြက္လာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္တို႕မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္းကေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၊ အေစာဆုံး အကၡရာတင္ တိုင္းရင္းျမန္မာမွတ္တမ္းမ်ား ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၀ ။

မူလ
သန္းထြန္း ၊ ေရွးမြန္ေက်ာက္စာပါ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ။
အတြဲ ၄၊ အပိုင္း ၄၊ ၁၉၆၉
တကၠသိုလ္ပညာပေဒသာစာေစာင္
စာမ်က္ႏွာ ၃၇-၆၇

3/1/10

THE WORLD OF ANCIENT EGYPTစကၤာပူ ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ ( Singapore National Museum ) ကၾကီးမႈး က်င္းပတဲ ့
QUEST FOR IMMORTALITY
THE WORLD OF ANCIENT EGYPT ႐ိႈးကို သြားၾကည့္ခဲ့တယ္။

ဝင္ေၾကး စကၤာပူ ေဒၚလာ ၁၅ လို႕ေရးထားေပမယ့္ Master Card ႏွင့္ေပး မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝင္ေၾကး ၈ ေဒၚလာသာေပး ရပါမယ္။ ႐ိႈးပြဲ တစ္ခုလုံးကေပးတဲ့ အသိပညာ တန္ဖိုး ဟာ စကၤာပူ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ မက တန္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ အရင္ အႏွစ္ ၄၀၀၀ ကေန ခရစ္ေတာ္ေပၚျပီး အႏွစ္ ၉၅၀ အတြင္း သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္း အေမြႏွစ္ ပစၥည္း ေတြကိုျပထားပါတယ္။ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသား အေမြႏွစ္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္း ေတြဆိုေပမယ့္ ခုလာျပတဲ့ ပစၥည္းအားလုံး ဟာ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ ကမဟုတ္ပါ။

Austria ႏိုင္ငံ ၊ ျမိဳ႕ေတာ္ Vienna မွာရွိတဲ့ Kunsthistorisches Museum ပိုင္ေတြ ျဖစ္တယ္။ Singapore National Haritage Board ကၾကီးမႈး က်င္းပေပးတာမို႕ စကၤာပူ ႏိုင္ငံ မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ေရွးေဟာင္း အႏုပညာဆိုင္ရာ ၊ သမိုင္းဆိုင္ရာ ျပပြဲ ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံး ပြဲတစ္ခုပါ။