12/20/11

ဒီလူေတြဘယ္ေရာက္သြားလဲ

ပ်ဴေတြဘယ္ေရာက္သြားသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရွိထားျပီးသားဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းတစ္ခုက ဒီလူေတြဘယ္ေရာက္သြားလဲဆိုျပီးေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္ ။ မွန္နန္း၊ ရာဇဝင္ၾကီး၊ ေမာင္ကုလား စတဲ့စတဲ့ ရာဇဝင္က်မ္းေတြမွာေျပာေနၾကတဲ့ သေရေခတၱရာမင္းဆက္ေတြကိုေျပာခ်င္တာပါ။

က်မ္းထဲမွာ ပါတဲ့ စာရင္းကိုၾကည့္ပါ။

၁။ မဟာသမာၻ၀
၂။ (ညီ) စူဠသမာၻ၀
၃။ (သား) ဒြတၱေဘာင္
၄။ (သား) ဒြတၱရန္
၅။(သား) ရန္ေပါင္
၆။ (သား) ရန္မန္
၇။ (သား) ရကၡန္
၈။ (သား) ခန္ေလာင္း
၉။ (သား) လက္ခိုင္
၁၀။ (သား) သိရိခန္
၁၁။ (သား) သီရိရာဇ္
၁၂။ ငတပါး
၁၃။ (သား) ပါပိရန္
၁၄။ (သား) ရန္မုကၡ
၁၅။ (သား) ရန္သိခၤ
၁၆။ (သား) ရန္မုဥၨလိႏၵ
၁၇။ (ညီ) ေဘရိႏၵ
၁၈။ (သား) မုဥၨလ
၁၉။ (သား) ပုဏၰ
၂၀။ (ညီ) သာခ
၂၁။ (သား) သာသိ
၂၂။ (ညီ) ကန္ႏု
၂၃။ (ေနာင္ေတာ္) ကန္တက္
၂၄။ (ေနာင္ေတာ္) ဘိဇၨ
၂၅။ (သား) သုမုႏၵရီမင္း
၂၆။ (သား) အတိတ်ာ
၂၇။ (ညီ) သုပညာနဂရဆိႏၵ


ဒီမင္းေတြဟာ ေရွးျမိဳ႕ေဟာင္း သေရေခတၱရာမွာ မင္းလုပ္စိုးစံခဲ့တယ္လို႕ဆိုထားပါတယ္။ ေရွး/သု တူးေဖာ္ေရးက ရရွိတဲ့ သုေတသနဆိုင္ရာအေထာက္ထားေတြကိုျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ အထက္ပါမင္းေတြႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ရပါ။ ေက်ာက္စာဝန္ ေတာ္စိန္ခို ဦးေဆာင္တဲ့ ၁၉၁၁ တူးေဖာ္မႈေတြကေန ေက်ာက္အ႐ိုးအိုး ႏွစ္လုံးေတြ႕တယ္။ ၁၉၂၂ မွာ ခ်ာစ္ ဒူရာဇယ္ ( Mr Chas Duriosell ) ဦးေဆာင္တဲ့ တူးေဖာ္မႈကေန ေနာက္ထပ္ ေက်ာက္အ႐ိုးအိုးတစ္လုံးထပ္ေတြ႕တယ္။


ေက်ာက္အရိုးအိုးေတြအေပၚမွာ ေရးထားတဲ့ ပ်ဴစာေတြကို ေဒါက္တာ စီ အို ဗလက္ဒန္ ( Dr C. O Blagden ) ၊ ဦးသာျမတ္ ၊ ဦးျမ ႏွင့္အျခား ေရွးစာပညာရွင္ေတြ ဝိုင္းျပီး အကၡရာဖလွယ္ျပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ေရွးျမိဳ႕ေဟာင္း သေရေခတၱရာမွာ အမွန္တကယ္ စိုးစံခဲ့တဲ့ မင္းေတြရဲ့ နာမည္ေတြ ႏွင့္ သကႏွစ္ကိုသုံးတယ္လို႕ ယုံၾကည္ရတဲ့ ခုႏွစ္ေတြထြက္လာတယ္။ ေက်ာက္အ႐ိုးအိုး ေတြေပၚမွာပါတဲ့ အဓိက က်တဲ့စာက်င္းကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ။

၁။ ေဒဝ မိၾတ ( နတ္ခ်စ္သူ )
Devamitra ( The Beloved of Gods )

၂။ ဟရိ ဝိၾကမ ( ဗိႆႏိုးနတ္မင္းရဲ့ လက္ရုံး )
Harivikrama ( The Might of Visnu )

၃။ သီဟ ဝိၾကမ ( ျခေသၤ့ကဲ့သို႕ ရဲရင့္သူ )
Sihavikrama ( The Courage of Lion )

၄။ သူရိယ ဝိၾကမ ( ေနကဲ့သို႕ ထြန္းေတာက္သူ )
Suriyavikrama ( The Power of Sun )

၅။ ျဂီထု ဝိၾကမ ( အမိ နတ္မင္းက ေစာင္မသူ )
Crithuvikrama ( The Protection of Armour )

၆။ ဇၾတတတ ဝိၾကမ ( အမ်ိဳးတကာ ထိတ္လန္႕သူ )
Jatratatavikrama ( The Terror of Race )

၇။ အဒိတ် ဝိၾကမ ( ေနမ်ိဳးအသေရ ရွိသူ )
[A] dityavikrama ( The Glory of Sun Race )


အထက္ပါ စာရင္းက မင္းေတြရဲ့ အမည္ကို ေက်ာက္အ႐ိုးအိုးေပၚက သကၠတ အကၡရာ တခ်ိဳ႕ပါတဲ့ ပ်ဴ စာလုံးေပါင္း ၁၁၂၇ လုံးကေန ေဖာ္ထုတ္ရရွိတာပါ။ အထူးသျဖင့္ မင္းနာမည္ေတြကို သကၠနာမည္နဲ႕ ေရးထားလို႕ ခုလို သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမင္းေတြ နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေရွးကေရးခဲ့တဲ့ ရာဇဝင္က်မ္းေတြမွာ မေတြ႕ရပါ။ ဒါေၾကာင့္ဘဲ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ပ်ဴေတြဘယ္ေရာက္သြားသလဲ ဆိုျပီးေမးခဲ့ေလသလားလို႕ ထင္တယ္။


မွန္နန္းထဲေျပာထားတာက တေကာင္းမင္း သတိုးမဟာရာဇာ ႏွင့္ မိဖုရားတစ္ပါးကေန မဟာသမာၻ၀ ႏွင့္ စူဠသမာၻ၀ ဆိုတဲ့ မ်က္မျမင္ညီေနာင္ ႏွစ္ဦးဖြားျမင္တယ္။ ေဖာင္ေပၚတင္ျပီး ျမစ္ထဲေမွ်ာတဲ့အခါ ဘီလူးမနဲ႕ေတြ႕၊ မ်က္စိျမင္ေအာင္ ဘီလူးမကလုပ္ေပး။ မ်က္ျမင္ျပီးေနာက္ အကိုျဖစ္တဲ့ မဟာသမာၻ၀ က ရေသ့တစ္ပါး ေစာင့္ေလွ်ာက္ေကြၽးေမြးထားတဲ့ ေဗဒါရီ နဲ႕ေပါင္းဖက္သလို ညီျဖစ္သူက ဘီလူးမနဲ႕ ေပါင္းဖက္။ တိုတို ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ ယခုသေရေခတၱရာေနရာမွာ အကိုျဖစ္သူက မင္းျဖစ္၊ အကိုနတ္ရြာလားေတာ့ ညီ မင္းတက္။ ဒီလိုဘဲေျပာထားတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာ အခ်က္ေတြကိုၾကည့္တဲ့အခါ ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ရေသ့ႏွင့္ေတြ႕ျပီး သေရေခတၱရာ ျမိဳ႕တည္ျပီး မင္းလုပ္တာဘဲေတြ႕တယ္။


ဒီအခ်က္ ဘာလို႕ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလဲဆိုေတာ့ ေမွာ္ဇာဝက္ေခါင္း ကုန္းတူးေဖာ္မႈက ရရွိတဲ့ ဓ်ာနမုျဒာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးပံုပါ ပလႅင္ေလးဖက္ေပၚက သကၠတစာမွာ ေျပာထားတာက ယင္းဆင္းထုကို ဇယစႁႏၵဝရ္မန္ မင္းသားက ထုေစေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားတာပါ ။


ပထမ စာပိုဒ္(ဂါထာ) မွာေျပာထားတာက တစ္ေန႕တည္းမွာပင္ (တျမိဳ႕မွာ ယခုေမာ္ဇာျဖစ္ဟန္ရွိတဲ့) ျမိဳ႕ေတာ္ ႏွစ္ျမိဳ႕ကို အျပိဳင္တည္ေစဖို႕ ရာ ဇယစႁႏၵဝရ္မန္ရဲ့ ဆရာရေသ့ ဂုဟ ေခၚ ဂုဟဒီပ က ေျပာဆိုဆုံးမျပီး နည္းေပးလမ္းျပလုပ္တဲ့ဟန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညီငယ္က ဟရိဝိၾကမ ျဖစ္ျပီး သေရေခတၱရာျမိဳ႕ကို အုပ္စိုးတဲ့ ဘုရင္ျဖစ္တယ္။ အခုလုပ္တဲ့ ေကာင္းမႈမွာလည္း အတူတူျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ျပီး ရေသ့ဆရာရဲ့ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျပီး ေနာင္လာေနာက္သားတို႕ သင့္တင့္ညီညြတ္ၾကလိမ့္မယ္လို႕ ေျပာထားပါတယ္။ အဲဒီလို ခ်စ္ၾကည္မႈဟာ ကမၻာတည္သေရြ႕ျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းနဲ႕ အဆုံးသတ္ပါတယ္။


ဒီေက်ာက္စာအရ ဆရာရေသ့ ရွိတယ္။ ျမိဳ႕ႏွစ္ျမိဳ႕ကို အုပ္စိုးမင္းလုပ္တဲ့ ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ႏွင့္ ဆရာရေသ့ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္လက္ေတြဟာ မွန္နန္းမွာ ေျပာထားတဲ့ ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ႏွင့္ ရေသ့ ဇာတ္လမ္းကို သြားသတိရေစပါတယ္။ သမိုင္းပညာရွင္ေတြရဲ့ အဆိုအရ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္ဆိုေပမယ့္ ဇယစႁႏၵဝရ္မန္ ႏွင့္ ဝိၾကမမင္းဆက္ရဲ့ ဦးဆုံးမင္းျဖစ္ဟန္ရွိတဲ့ ဟရိဝိၾကမ တို႕ဟာ မင္းျပိဳင္သာျဖစ္ျပီး ေသြးသားေတာ္စပ္မႈ မရွိႏိုင္လို႕ဆိုပါတယ္။ ခ်စ္ၾကည္ဖို႕ရာ ျဖန္ေျဖေစ့စပ္ေပးသူ ရေသ့ဆရာ ဂုဟဒီပေၾကာင့္ ခုလို ေကာင္းမႈကုသိုလ္လုပ္တယ္လို႕ ဆိုထားတဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္ျမိဳ႕ ေရွးကမတည့္ လို႕ယူဆႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ျပီး ဇယစႁႏၵဝရ္မန္ မင္းဟာ ကေမၻာဒီယားက ဇယစႁႏၵဝရ္မန္ မင္းဆက္ေတြ ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသလား ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္မွေျပာရမယ့္ မတူညီတဲ့ အေၾကာင္းရာျဖစ္သြားပါျပီ။


ဒီစာရဲ့ အစပထမ ေမးခြန္းကိုျပန္ဆက္ရေအာင္ပါ။ ျမန္မာေရွးရာဇဝင္မွာေျပာထားတဲ့ သေရေခတၱရာမင္းဆက္ေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲဆိုျပီး ေမးဖို႕လိုလာပါျပီ။ ေရွး/သု ကရထားတဲ့ ေက်ာက္အ႐ိုးအိုးေတြေပၚက စာႏွင့္ ေမွာ္ဇာဝက္ေခါင္း ကုန္းတူးေဖာ္မႈက ရရွိတဲ့ ဓ်ာနမုျဒာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးပံုပါ ပလႅင္ေလးဖက္ေပၚကစာအရ သေရေခတၱရာမင္းဆက္ေတြရဲ့ မွန္ကန္ခိုင္မွာတဲ့ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ေအာက္ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္လို႕ ေျဖလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဆက္ျပီးသုေတသနလုပ္ဖို႕ေတာ့ လိုပါေသးတယ္ဆိုတာ ဝန္ခံရင္းေပါ့။

12/13/11

ထိုးကြင္းအစ ေမာင္ကံက တဲ့လား

ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ စေပၚတာ ဘိုးေတာ္ဘုရားေခၚ ဗဒံုမင္း လက္ထက္ ၊ ေထာင္မင္းၾကီးသား ေမာင္ကံ ကတီထြင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို စေရးတာ ၀၁-၁၀-၁၉၄၀ ထုတ္ေက်ာင္းသားစာေစာင္ ဗဟုသုတခန္းလို႕ ဆိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆိုလိုခ်င္တာက အလွထိုးတဲ့ မင္ေၾကာင္ကို ေျပာဟန္တူပါတယ္။

ေလာကီအစီရင္ အရေသာ္လည္းေကာင္း အမွတ္သညာအရေသာ္လည္းေကာင္း အရင္ထိုးေနၾက ေဆးမင္ေၾကာင္ဟာ ကြက္တိကြက္ၾကားနဲ႕ မလွဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီဇိုင္း ကႏုတ္ေတြေဖာ္ျပီး ထိုးဟန္တူပါတယ္။ အေရးမ်ားတဲ့ ဒီဇိုင္းက မန္က်ည္းရြက္ဖတ္၊ ကန္စြန္းႏြယ္ ႏွင့္ ငါးၾကင္းကြက္ ေတြျဖစ္တယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ေမာင္ကံစခဲ့တဲ့ မင္ေၾကာင္ဟာ အရပ္စကားနဲ႕ေျပာရင္ေတာ့ ေရွ႕ကပံုေတြကို မၾကိဳက္လို႕ စိတ္ကူးအသစ္ ႏွင့္ စခဲ့တဲ့ အလွထိုးမင္ေၾကာင္လို႕ ေျပာရပါမယ္။

တကယ္ေတာ့ ေဆးမင္ေၾကာင္ဟာ ဘိုးေတာ္ဘုရား မတိုင္မွီေခတ္ကတည္းက ရွိႏွင့္ျပီးေနပါျပီ။ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕သာ အီတလီလူမ်ိဳး နီကိုလိုဒီကြန္တီ ( Nicolo De Conti ) ၁၄၃၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္ ပဲခူးကိုေရာက္တယ္။သူ႕ ရဲ့ ခရီးသြားမွတ္တမ္းမွာ ပဲခူးကျမန္မာေတြဟာ အသားကို သံဆူးႏွင့္ထိုးေဖာက္ျပီး ဖ်က္မရတဲ့ ေဆးေတြကို ပြတ္ထည့္တယ္ဆိုျပီး ျမန္မာေတြ ေဆးမင္ေၾကာင္ (Tattoo) ထိုးေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့တယ္။ နီကိုလို ရဲ့မွတ္တမ္းဟာ ျမန္မာေတြရဲ့ ေဆးမင္ေၾကာင္အေၾကာင္းေျပာတဲ့ ပထမဆုံးမွတ္တမ္းအျဖစ္ရွိေနေသးတယ္။

ဟံသာဝတီဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ ( ဘုရင့္ေနာင္ ) လက္ထက္ ေရွးမွတ္တမ္းတစ္ခုမွာ ေရးထားတာက " ေခြးလင္းစားလည္း ၊ ေကာင္းမြန္စြာအဝတ္တန္ဆာတို႕ကို ဝတ္၍၊ ပန္းဆိုးေခါင္းထုပ္ႏွင့္ ပန္းမာလ္ထူစြာပန္၍၊ အက်ႌမဝတ္ဘဲ ' မင္ေသ့ ' ခါးျပက္ျပက္ ႏွင့္ အေမြးအထံုလိမ္း၍ တက္၏ " ဆိုျပီး အကၠပတ္ ကို သံေစလြတ္ခန္းမွာေရးခဲ့တယ္။

မဏိပူရ ကသည္းျပည္ကို သံေစလြတ္ရာမွာ အဓိကဦးေဆာင္သူျဖစ္တဲ့ ေခြးလင္းစား ရဲ့ကိုယ္မွာ ' မင္ေသ့ ' ေခၚ ေဆးမင္ေၾကာင ္ေတြထိုးထားတာ ေတြ႕ရတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါကိုလည္း တေလးတစား ထုတ္ျပခ်င္ဟန္တူပါတယ္။

အရင္ကေတာ့ ျမန္မာေတြရဲ့ ေဆးမင္ေၾကာင္ဟာ ဟံသာဝတီဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ (ဘုရင့္ေနာင္) လက္ထက္ ယိုးဒယားကိုတိုက္ေတာ့မွာ ပါလာတယ္လို႕ထင္ခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ ရွာရင္းရွာရင္း အဲဒီထင္ျမင္ခ်က္ လြင့္ပစ္ရေတာ့မယ္ထင္တယ္။

ေဆးမင္ေၾကာင္ကိုဘဲ ေခၚၾကတဲ့ အမည္ေတြရွိေသးတယ္။
၁။ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္
၂။ ထိုးကြင္း
၃။ မင္ေသ့
၄။ ေကာ္
၅။ ေကာ္ရစ္ စတဲ့နာမည္ေတြပါ။

သို႕ေပမယ့္ အဓိက က ႏွစ္မ်ိဳးဘဲရွိပါတယ္။ ေလာကီအစီရင္အျဖစ္ ထိုးတာရယ္ ၊ အလွထိုးတာရယ္ပါ။ အလွထိုးကေတာ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ၊ ေစာေစာကေျပာတဲ့ ေထာင္မင္းၾကီးသားေခတ္မွ စတယ္ထင္တယ္။ ရဲရဲေတာ့ မေျပာ ရဲပါ။ ေရွးကျမန္မာ့စစ္သည္ေတာ္ေတြကို အစု ခြဲရာမွာလည္း ေဆးမွတ္ျပီးခြဲတာမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ တစ္ခ်က္သတိထားရမယ္။

ျမန္မာေတြရဲ့ ေဆးမင္ေၾကာင္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တခ်ိဳ႕ ရဲတင္းတဲ့လူေတြက ပ်ဴေခတ္ကတည္းက စတယ္လို႕ ေျပာတယ္။ အေထာက္ထားေတာ့မရွိပါ။ ပ်ဴေတြတကယ္သာ မင္ေၾကာင္ထိုးရင္ တရုတ္ေတြရဲ့ မွတ္တမ္းမွာ တခုတ္တရ ထည့္ေရးခဲ့မွာ အမွန္ဘဲ။ တခ်ိဳ႕က ပုဂံေခတ္တဲ့။ ဒါလည္း အေထာက္ထားမခိုင္ပါ။

ပုဂံေခတ္မွာ အင္းခ်တဲ့ေလာကီအစီရင္မ်ိဳးရွိလာျပီ။ က်န္စစ္သားနန္းေတာ္သစ္ေဆာက္ေတာ့ ေၾကးျပားေပၚ အင္းေရးျပီး တိုင္ေအာက္မွာျမႇဳပ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလိုေၾကးျပားေပၚအင္းေရးျပီး ကိုယ္မွာေဆာင္တဲ့ ဓေလ့ေရာရွိႏိုင္တယ္လို႕ေတာ့ ခန္႕မွန္းပါတယ္။ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးတယ္ ဆိုတဲ့အေျပာမ်ိဳးထိေတာ့  မေျပာရဲပါ။

ေရွးကျမန္မာေတြက ေဆးမင္ေၾကာင္ကို ' မင္ေသ့ ' ဆိုျပီးသာေခၚၾကတာကို သိရတယ္။ မွတ္တမ္း ၊ ေက်ာက္စာ ၊ နံရံေဆးေရးေတြမွာ မေတြ႕ရလို႕ ရတု ၊ ေလးခ်ိဳး ၊ ကဗ်ာေတြမယ္ လိုက္ရွာေတာ့ မဟာဓမၼရာဇာ ဘြဲ႔ခံ အေနာက္ဖက္လြန္မင္း ခရစ္ႏွစ္ (၁၆၀၅-၁၆၂၈) မွာ စာဆိုေတာ္ ရွင္ကုမာရကႆဖ ရဲ့ ဓမၼရာသီပ်ိဳ႕ မွာ " မဲနည္သြားဆိုး ၊ မင္ေသ့ထိုး " ဆိုတဲ့ အသုံးကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေခတ္ အေျခခံလူတန္းစားေတြထဲမယ္ ' မင္ေသ့ ' ထိုးေပးတဲ့ အလုပ္ဘဲသီးသန္႕လုပ္သူေတြရွိတယ္ဆိုတာ မွတ္သားရပါတယ္။

ေသာ္ကပင္ ဆရာေတာ္ရဲ့ စာမွာ " ဂူတြင္ ဥမင္၊ ေရႊမင္ေဝ့ေဝ့၊ မင္ေသ့ထိထိုးျမဲ ၊ ဟဆြဲမဖက္ " ဆိုျပီးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရတာက " ပုတီးသာေဆာင္၊ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ ၊ ေကာ္တစ္ဘက္ႏွင့္ ထိုးလက္စမသိမ္း" ဆိုျပီးေတြ႕ပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလုံးရဲ့ ေခတ္ကာလ အပိုင္းျခားကို အင္းဝေခတ္လို႕မွန္းေပမယ့္ ဒီလို ရတု ကဗ်ာ ပ်ိဳ႕ ေလးခ်ိဳးေတြကို အေျခခံျပီး ခုႏွစ္ရွာရတာက အင္မတန္ဝိေရာဓိျဖစ္စရာပါ။

ေစာေစာက စကားကိုျပန္ေကာက္ရရင္ ထိုးကြင္းအစေမာင္ကံ က ဆိုတဲ့အဆိုမွန္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ ေရွးကပံုစံေတြကို တြန္းလွန္ျပီး ဒီဇိုင္းသစ္ပံုစံသစ္ႏွင့္ တစ္ေခတ္ဆန္းတယ္လို႕ ေျပာလို႕ ရေပမယ့္ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ စေပၚတာ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ေထာင္မင္းၾကီးသား ေမာင္ကံ ကစတယ္လို႕ ေတာ့ ေျပာမရပါ။