4/15/12

ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး

လူတိုင္းေျပာေနျကတဲ့ ပုဂံသူရဲေကာင္း ေလးေယာက္ျဖစ္တဲ့ က်န္စစ္သား၊ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး စတာမွာ သမိုင္းသုေတသနမွာ က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) ကိုဘဲအမွန္တကယ္ရွာတြ႕ တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ဖို့လိုမယ္။

ဒီေတာ့ က်န္တဲ့ သူရဲေကာင္းသံုးဦး တကယ္ရိွခဲ့လားေမးစရာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ပုဂံျပတိုက္ရဲ့ တရားဝင္ အင္တာနက္ဝတ္ဆိုက္ မွာ က်န္စစ္သားကို အေနာ္ရထာရဲ့ သားဆိုျပီး လုပ္ထားတယ္။ နိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ အထင္ကရျပတိုက္အေနနွင့္ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ပါ။

က်န္သူရဲေကာင္း သုံးဦးအေၾကာင္း ေျပာလို႕ရသေလာက္ေျပာပါမယ္။ အေနာ္ရထာေခၚ ' အနိ ႐ုႏၶ ' လက္ထက္မွာ ေရးထိုးတဲ့ေက်ာက္စာ မရေသးေပမယ့္ ေျမပံုဘုရားစာေတြရွိတယ္။ မင္းျဖစ္သူက ေျမပံုဘုရား မွာ မိမိအမည္ႏွင့္ ဆုေတာင္းစာကို ေရးထိုးျပီး လႉေတာ့ မိဖုရား ႏွင့္ အမတ္ေတြ အကုန္လုံးကလည္း ေျမပံုဘုရားေတြလုပ္ျပီး လိုက္လႉရတယ္။ မင္းျဖစ္သူရဲ့အလႉ ကိုပန္႕ ပိုးေပးတဲ့သေဘာေပါ့။
ဒီေတာ့ အေထာက္အထားျဖစ္တဲ့ ေျမပံုဘုရားေတြမွာ ေခတ္ျပိဳင္အမည္ေတြေတြ႕ တယ္။

အနိ႐ုႏၶ လက္ထက္ေတြ႕ရတဲ့နာမည္ေတြက
အကၡရာစဥ္အလိုက္

၁။ ခတ္ ( ငခတ္ )
၂။ ျခယ္ ( အို႕ျခယ္/မယ္ျခယ္ )
၃။ ေဂါင္ ( ကလန္ ငေဂါင္ )
၄။ စိေပ ( မိဖုရား / အနိ႐ုႏၶ ၏ မိဖုရား )
၅။ ေစာေထာယ္ေနာ့အ္ ( ? )
၆။ စန္ဒုမာ ( ေစာဒုမွာ / သခင္ဒုမွာ )
၇။ ဆူမ္ ( ငဆူမ္/ ? )
၈။ တိရသ္ (?)
၉။ ပါ ( အို႕ ပါ/မယ္ပါ )
၁၀။ ပယ္ပြမ္ ( ငပယ္ပြမ္ )
၁၁။ ေပါြန္ ( ေပါြန္ )
၁၂။ ဗညာေနာ ( သံဗ်င္ ဗညာေနာ )
၁၃။ ဗိသႏၷရာဇ္ ( သံဗ်င္ ဗိသႏၷရာဇ္ )
၁၄။ မန္ယာေသာဟ္ဒၶရာဟ္
၁၅။ ယသ (?)
၁၆။ ယိခီ ( ထားဝယ္စားသံဗ်င္ )
၁၇။ လာင္ယင္ေလန္ ( ? )
၁၈။ သုဓမၸာယ္ ( ? )
၁၉။ သင္ေဟာယ္ ( ? )
၂၀။ အနႏၵေဇယဘိၾကာန္ ( ျမိဳ႕စား )
၂၁။ အိတဲမိလအ္ ( ? )
၂၂။ အိုင္ (ငအိုင္ )

ရသေလာက္ ေျမပံုဘုရားစာေတြမွာ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး စတဲ့ သူရဲေကာင္း သုံးဦးနာမည္ မပါ။ က်န္တဲ့ ျမိဳ႕စား သံဗ်င္ ကလန္ ေတြပါတယ္။ မိဘုရားလည္းပါတယ္။ ' အနိ ႐ုႏၶ ' ဟာသူရဲေကာင္းေတြကို ေျမႇာက္စားတယ္လို႕ဆိုရင္ အဲဒီသုံးဦးကိုလည္းေနရာေပးမွာမလြဲပါ။ မွန္နန္းထဲမွာကိုက က်န္စစ္သား (ထီးလိႈင္မင္း) ကိုသာ အမ်က္ေတာ္ရွတယ္လို႕ဆိုေတာ့ က်န္သုံးေယာက္နဲ႕မဆိုင္ပါ။ က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း)ကိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ႕မဟုတ္ေတာင္ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ရိုေသေလးစားမွာျဖစ္လို႕ က်န္သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္ ကိုယ္လြတ္ရုံးမယ္မထင္ပါ။

ထားပါေတာ့ ဒါကမွန္နန္းထဲကအေၾကာင္းရာကိုေျပာတာ။ အေပၚမွာ တကယ္ေတြ႕ရတဲ့ နာမည္ေတြက ေျမပံုဘုရားေပၚေတြ႕ရတဲ့နာမည္ေတြ။ မွန္နန္းနဲ႕မဆိုင္ပါ။ က်န္စစ္သားလြတ္သြားေတာ့ သူရဲေကာင္းေတြကို ေျမႇာက္စားတဲ့ ' အနိ ႐ုႏၶ ' ဟာ အျပစ္မရွိသူ ၃ ဦးကို သတ္ပစ္တယ္လို႕ မေျပာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕သုံးဦးရဲ့ နာမည္ေတြ အတြက္ ခိုင္မာတဲ့အေထာက္ထားမရွိတာဟာ စဥ္းစားစရာ ပထမအခ်က္ရတယ္။

ျမန္မာရာဇဝင္က်မ္းအရ ' အနိ ႐ုႏၶ ' မရွိတဲ့ ေနာက္ ဝျဇာဘရဏ ေခၚ ေစာလူး နန္းတက္၊ မူးရစ္ေသာက္စား လူေပါင္းမွား၊ မင္းျဖစ္လွ်က္နဲ႕အခ်ဳပ္ခံရ။ အဲဒီမွာလည္း သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္ ေပၚလာသင့္တယ္။ သူတို႕လည္း က်န္စစ္သားနဲ႕ တန္းတူအစြမ္းရွိတယ္လို႕ ဆိုထားတယ္မို႕ လား။

သူရဲေကာင္း ေလးေယာက္ဟာ စစ္သည္ ေလးသိန္း လို႕သာဆိုတယ္။ က်န္စစ္သား တစ္ဦးတည္း တစ္သိန္းခြဲအား လို႕မေျပာေတာ့ စြမ္းရည္ ညီမွ်တယ္လို႕ေျပာလို႕ရတယ္။ အဲဒီသုံးဦးသာရွိရင္ ဟိုအေဝးၾကီးမွာရွိေနတဲ့ က်န္စစ္သားေတာင္ သြားေခၚစရာမလို။ ရွိတဲ့ သုံးဦးနဲ႕တိုက္လည္းျဖစ္တယ္မို႕လား။ ဟိုဘက္က လူဆိုးက တစ္ဦးတည္း။ ျပီးေတာ့ ငမူး။ အဲဒါ စဥ္းစားစရာ ဒုတိယအခ်က္ရတယ္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခု။ က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) ကို ေခါင္းေဆာင္တင္ ငလံုးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး၊ ငေထြးရူး တို႕နဲ႕ ေပါင္းျပီး ပုန္ကန္သူကို တိုက္။ ျပီးေတာ့က်န္စစ္သား မင္းျဖစ္။ မင္းျဖစ္ျပီးေနာက္ သူ႕ကိုအကာကြယ္မေပးဘဲ ေခ်ာက္တြန္းတဲ့ ဟိုသုံးေယာက္ကို သတ္ဆိုျပီး ရာဇဝင္ထဲမွာမပါ။ အဲလို လူစြမ္းေကာင္းသုံးဦးကိုလည္း ဘယ္လိုမင္းကမွ သတ္ပစ္မယ္မထင္ပါ။ အဲဒီလို သတ္ပစ္တယ္လို႕အေထာက္ထားမေတြ႕ေတာ့ က်န္စစ္သားက ေျမာက္စားသလားလို႕ လွည့္ေတြးၾကည့္ရေအာင္။

က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) နန္းတည္ေက်ာက္စာပါ သူေျမႇာက္စားတဲ့ အမတ္၊ သံဗ်င္ ၊ ကလန္ စာရင္းကိုၾကည့္ရေအာင္

၁။ သံဗ်င္ ကင္ကသူ
၂။ သံဗ်င္ ေဇယသဘင္
၃။ သံဗ်င္ ပညာလကၤာရ
၄။ လကၤာ မဟာသက္ထိပ္
၅။ လကၤာ ရာဇသူ
၆။ လကၤာ ရိပုသဒၵေနာ
၇။ ကလန္ ကင္
၈။ ကလန္ ေထး

အဲဒီစာရင္းထဲမွာလည္း ငေထြ႐ူး၊ ငလုံး လက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး စတဲ့ နာမည္ေတြမပါပါ။ က်န္စစ္သားေခတ္မွာ ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာအပါဝင္ မြန္၊ျမန္မာ၊ပါဠိ၊ ပ်ဴ (?) စတဲ့ ဘာသာနဲ႕ေရးထိုးတဲ့ေက်ာက္စာတခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ အဆိုပါသုံးဦးကိုေတာ့ မေတြ႕ေသးပါ။ အဲဒါက စဥ္းစားရမယ့္ တတိယအခ်က္။

ေနာက္ဆုံး တစ္ခ်က္ေျပာခ်င္တာက က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း) ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ေက်ာက္စာေတြ
အေတာ္မ်ားမ်ား ျမန္မာဘာသာ ၊ မြန္ဘာသာနဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တာေတြအေတာ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္စာေတြအကုန္လုံးလိုက္ဖတ္ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ငေထြ႐ူး၊ ငလုံး လက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး စတဲ့နာမည္ေတြကို လုံးဝ မေတြ႕ရပါ။ ရွင္းရွင္းေျပာေတာ့ မွတ္တမ္းမရွိဘူးေပါ့။

က်န္စစ္သား(ထီးလိႈင္မင္း)ရဲ့ အမည္ဟာ ကလန္စစ္သားကေနလာတယ္ဆိုတာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလွ်ာ္ေပမယ့္ က်န္သုံးဦး အမည္ရလာပံုေတြဟာ နည္းနည္းေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေနပါတယ္။ စာတစ္ေၾကာင္းထဲနဲ႕ အတိုခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ငေထြ႐ူး၊ ငလုံး လက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး တို႕နဲ႕ပတ္သက္ျပီး " ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထားမရွိပါ " ။

8 comments:

 1. သမိုင္း အေထာက္ထားေတြ ဖတ္ရတာ တကယ္အႏွစ္ျဖစ္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ..အေနာ္ရထာမင္းရဲ့ သီလ၀ံသ ဓားနဲ ့ က်န္စစ္သားနဲ ့ အရိႏၵမာ လွံ တို ့လည္း ရဇ၀င္မွာ ေပ်ာက္သြားၾကတယ္ေနာ္.သမိုင္းအစစ္နဲ ့ ပံုျပင္နဲ ့မ်ားေရာကုန္သလား..အခုလို စီစစ္ေလ့လာေထာက္ျပတာေတြက တကယ္တန္ဖိုးၾကီးလွပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

  ReplyDelete
 2. အလြန္ပဲ တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္

  ReplyDelete
 3. ေဒါက္သန္းထြန္းလို ကြင္းဆင္းသုေတသန လုပ္ျပီးအခ်က္အလက္စုံေအာင္ေရးနိုင္တဲ႕သမုိင္းပညာရွင္လက္ခ်ိဳးေရလို႕ရသြားျပီ
  ငါေျပာခ်င္သမ်ွငါ႕အေျုကာင္းဖတ္ျပီးဆရာရဲ႕ေစတနာကိုပုိျပီးေလးစားရပါတယ္
  ဆရာလိုလူမ်ိဳးက ရိွေ႔တာ႕ရိွတယ္ရွားတယ္ဆိုရမွာပါ
  ဆရာက ကမၻာသိသမိုင္းပညာရွင္တေယာက္ပါ
  ဆရာရဲ႕research မ်ားမ်ားတင္ေပးေစလိုပါတယ္
  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္္

  ReplyDelete
 4. I would like to know more information relating with ပတၲျမား ငေမာက္ for my project's essay.May I know how can I contact you? It will be great if you could share your knowledge to me.Thank you.

  ReplyDelete
 5. မင္းေတြ၊ ဘုရင္ေတြေရးတဲ့စာေတြရယ္ .. သူတို.အေၾကာင္းေရးတဲ့ရာဇဝင္ ေတြရယ္မွာ သူတို.ေရးခ်င္တာ သူတို.ေရးေစခ်င္တာဘဲပါမွာေပါ့ ... အဲဒါေတြကို အတည္ reference လုပ္ျပီး အျခားသူေတြ အေၾကာင္း လိုက္ရွာ တာ အစကတဲကလမ္းလႊဲေနျပီ ..
  သာမန္လူေတြ .. မင္းမႀကိဳက္တဲ့လူေတြ က ေရးသားႏိုင္ခြင့္ . စြမ္းအားမရိွခဲ့ပါ
  ေက်ာက္စာကလည္းေစ်းႀကီးမွာေပါ့ .. ဒါေၾကာင့္ သာမန္လူမွ သူရဲေကာင္းေတြအေၾကာင္သိသူေတြက ပုံျပင္လို ႏွဳတ္နဲ.အဆင့္ဆင့္လက္ဆင့္
  ကမ္းခဲ့ၾကပါတယ္ .. စာနဲ.ေတြ.မွသက္ေသယုံရင္ေတာ့ ကိုယ့္ထိုက္နဲ. ကိုယ့္ကံ လမ္းလႊဲႀကီးအတိုင္း စိတ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေရွာက္ပါ ..
  သဘာဝက်က် စဥ္းစားေပးတာပါ ..
  ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ ...

  ReplyDelete
 6. AnonymousJune 17, 2012

  က်ေတာ္တို ့ျမန္မာရာဇ၀င္သူရဲေကာင္းေတြအေၾကာင္း၊ ပါးစပ္ရာဇ၀င္ေဒသခံ သူရဲေကာင္းေတြအေၾကာင္းကို ေဟာလီး၀ုဒ္ရုပ္ရွင္လိုမ်ိဳး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြသံုးၿပီး ရိုက္ျပႏိုင္ရင္ အရမ္းကမၻာေက်ာ္မွာ။ ဘာမွသမိုင္းေနာက္ခံ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိတဲ့ အေမရိကန္ေတြေတာင္ Spider man လိုမ်ိဳးရုပ္ရွင္ေတြေတာင္ ကမၻာက လက္မခံခ်င္လဲ လက္ခံေနရၿပီ။ (ေဒါက္တာခ်က္ႀကီး)

  ReplyDelete
 7. ဒီစာေတြကုိ 2011 ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာက်ဴးပစ္ဖုိရမ္မွာ (ကုိ) mrlynn က ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကုိလင္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္အတုိင္းကုိ တေသြမတိမ္း ကူးယူ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ေတာ့ ေရးသူနာမည္မ်ား ထည့္ထားသလားလုိ႔ လုိက္ရွာမိပါတယ္။ မေတြ႕မိဘူးဗ်။ ဒါဆုိ ခု ဘေလာ့ပုိင္ရွင္က က်ဴးပစ္က mrlynn ကုိယ္တုိင္လား ?? ဒါမွမဟုတ္ သေဘာက်မိလုိ႔ ကူးယူလာတာဆုိယင္ေတာ့ Credit To MMCP ဆုိတာေလး ထည့္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ အႀကံျပဳပါတယ္။

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Ko Hein Zaw Aung
   mrlynn from MMCP and Blogger ေရွးျမန္မာ is the same person.I have mentioned on my post in MMCP that I was blogger ေရွးျမန္မာ. Anyway, thanks for your comment.

   Delete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။