9/23/10

ံ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ရွိေသာ ဂူဘုရား မ်ား ( ပုဂံ )

ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ခရီးသြားရင္း လမ္းၾကဳံတဲ့တြက္ မထင္မွတ္ဘဲ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ပုဂံေရာက္တယ္။ ဘယ္ကိုသြားလို႕ ဘယ္က စေလ့လာရမွန္းမသိတဲ့အတြက္ စက္ဘီးတစ္စီးႏွင့္ စိတ္ကူးတည့္ရာသြားခဲ့တယ္။

ဒုတိယအေခါက္ ပုဂံေရာက္တဲ့အခါမွာလည္း ထုံးစံအတိုင္း ကားဆရာလိုက္ပို႕တဲ့ တစ္ရက္ခရီးစဥ္ ႏွင့္ဘဲပုဂံတစ္ပတ္လွည့္တယ္။ ပုဂံျပတိုက္မွာတင္ တစ္ရက္နီးပါးကုန္တယ္။ ကားဆရာလိုက္ပို႕ တဲ့ ဘုရားေတြအပါဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပုဂံေခတ္ မူလ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ေတြမရွိပါ။ သိုက္သမားရန္ေၾကာက္ရတာက တစ္ေၾကာင္း ၊ အျခားအျခားေသာအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ျပတိုက္ကိုေျပာင္းေရႊ႕ ျပီး အမ်ားေလ့လာဖို႕ ျပထားတယ္။

ဒီေတာ့ ပုဂံကိုေလ့လာဖို႕ သြားမယ္ဆိုရင္ ဗိသုကာလက္ရာ ၊ စဥ့္ကြင္း ၊ အဂၤေတ ပန္းရံ ၊ ေဆးေရးပန္းခ်ီ အပါဝင္ အေဆာက္ဦးႏွင့္ အတြင္း အျပင္ အလွဆင္ထားတဲ့ ေရွးလက္ရာေတြကို ဘုရား ပုထိုးေတြမွာေလ့လာႏိုင္မယ္။ ျပတိုက္ကိုသြားရင္ ပုဂံေခတ္ မူလ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြါးေတာ္ ၊ ေက်ာက္စာမူရင္း ႏွင့္ အျခားေရွးပစၥည္းေတြကို သီးျခားေလ့လာႏိုင္မယ္။

အဓိကေျပာခ်င္တာက သာမန္ ဘုရားဖူးသြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ကိုသြားမယ္၊ ဘာကိုေလ့လာမယ္ ဆိုျပီးအေသအခ်ာၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္သြားတာအေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ျပီးျဖစ္တဲ့ ေရွးလက္ရာေတြကို အဓိကထားျပီးေလ့လာလို႕ရတဲ့ေနရာေတြကို အုပ္စုလိုက္ခြဲျပီး ေရးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ လက္ရာေတြရွိတဲ့ ဘုရား ဂူ ေက်ာင္းေတြက ( အကၡစဥ္အလိုက္ )
၁။ ကုန္းေတာ္ၾကီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂။ က်န္စစ္သား ဥမင္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၃။ စိုးမင္းၾကီး ဂူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္ ၊ ဘုရားအမွတ္ ၄၉၆
၄။ စူ႒ာမုဏိ ( ဘုရားအမွတ္ ၇၄၈/၃၆၄)

၅။ နဂါး႐ံု ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္
၆။ နဘဲေတာဘုရား ( ၃၅၉/၂၁၈)
၇။ ႏြားျပဂူ
၈။ နႏၷမညာ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၉။ ပထိုးသမွ် ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္ ( ယေန႕အေခၚ ပုထိုးသားမ်ား )
၁၀။ ပဲနံ႕သာ ဂူ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၁။ ျဖတ္စေရႊ ဂူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္

၁၂။ ဘုရားသုံးဆူ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၃။ ျမင္းဂဗာ ဂူေျပာက္ၾကီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္ ( ယေန႕အေခၚ ျမင္းကမ္းဘား ဂူေျပာက္ၾကီး )
၁၄။ မင္းဂဗာ ဂူေျပာက္ငယ္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၅။ ျမင္းျပ ဂူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၁၆။ မင္းနန္သူ
၁၇။ ေလာကထိပ္ပန္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၁၈။ ေလာကအုပ္ေဆာင္း ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၁၉။ ေလးမ်က္ႏွာ

၂၀။ လိႈင္ေရွ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၂၁။ သမ႓ဴလ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂၂။ သယံဘူ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္
၂၃။ သက်မုနိ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂၄။ သရိ ၊ ၁၂ ရာစုႏွစ္ ( ဘုရားအမွတ္ ၄၁၈ )

၂၅။ သာယာဝေတး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္

၂၆။ သိမ္းမဇီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၂၇။ သက္ေတာ္ရဘုရား ( ဘုရားအမွတ္ ၆၀/၄၆ )
၂၈။ သဗၺညဳဘုရား ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္ ( ၁၅၉၇/၉၀၆)

၂၉။ ဝက္ၾကီးအင္း ဂူေျပာက္ၾကီး ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္

၃၀။ ဝိနည္းဓိုရ္ ၊ ၁၃ ရာစုႏွစ္
၃၁။ အဘယ္ရတနာ ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္
၃၂။ အာနႏၵ ဘုရား ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္ ( နံရံတစ္ခုလုံး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထုံးသုတ္ပစ္လို႕ ေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ က်န္ေသးလားဆိုတာမေသခ်ာ )

၃၃။ အာနႏၵ အုတ္ေက်ာင္း ၊ ၁၈ ရာစုႏွစ္
၃၄။ ဥပါလိ သိမ္ ၊ ၁၁ ရာစုႏွစ္


( ၾကိဳးစားျပီး စာရင္းလုပ္ထားတာပါ ၊ က်န္ခဲ့တာရွိရင္ ေထာက္ျပပါ။ ပုဂံတစ္ဘက္ကမ္း တန္႕ ၾကည္ေတာင္ ကတခ်ိဳ႕ ဂူဘုရားေတြမွာလည္း နံရံေဆးေရးေတြရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ သိရင္ေျပာပါ။ )


ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာကို ဘယ္သူကစျပီး တားမ်က္လိုက္လဲမသိပါ။ ဘာေၾကာင့္ မ႐ိုက္ခိုင္းလဲ ဆိုတာနားမလည္။ ဒါေပမယ့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျပီးမွတ္တမ္းယူမွ အဖိုးတန္မွတ္တမ္းက်န္မွာပါ။ မလြဲသာလို႕ ျပင္ဆင္ရတယ္ဆိုရင္ ႐ိုက္ယူထားတဲ့ ဓာတ္ပံုဟာအခိုင္မာဆံုး အေထာက္ထားျဖစ္တယ္။ အင္တာနက္မွာတင္လိုက္တဲ့အခါ ပံုၾကည့္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပက ပညာရွင္ေတြပါေလ့လာလို႕ ရႏိုင္တဲ့ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းပါ။ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း မယူလိုက္ရေသးခင္ ပ်က္ဆီးသြားတဲ့ ေရွးလက္ရာေတြ ပုဂံမွာတင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါျပီ။ ဘာႏွင့္မွအစားထိုးလို႕မရတဲ့ ဆုံးရွုံးမႈျဖစ္တယ္။ ပုဂံျပတိုက္မွာလည္း ႐ိုက္လို႕မရပါ...
Photo by Marc Aurel at flickr.com


ဒီေနရာမွာထပ္ျပီးေျပာခ်င္တာက ပုဂံသြားတဲ့အခါ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြေလ့လာဖို႕စိတ္ကူးရွိတယ္ဆိုရင္ ဒါေတြပါေအာင္ယူသြားပါ။

၁။ ကင္မရာ
၂။ မွတ္စရာ စာအုပ္ ႏွင့္ ခဲတံ ( ေဘာပင္ )
၃။ အားေကာင္းေကာင္း မီအိမ္ ( ဓာတ္မီး ) ၊ တခ်ိဳ႕ဂူေတြကေမွာင္လို႕ နံရံေဆးေရးေတြကို ေကာင္းေကာင္း မျမင္ရ )

၄။ တစ္ခါသုံး မ်က္ႏွာအုပ္အဝတ္စ ( Mask ) ၊ ဂူထဲမွာ လင္းႏို႕ ေခ်း ၊ ကေလးေခ်း အနံျပင္းတယ္ )
၅။ အေရာင္မပါတဲ့ မ်က္မွန္ ၊ မ်က္စိထဲ အမံႈအမႊားေတြမဝင္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႕
၆။ ၂၀၀ တန္ ၊ ၅၀၀ တန္ေငြ ( ေသာ့ကိုင္ထားတဲ့ အေစာင့္ကို ၾကည္ၾကည္သာသာ ဖြင့္ေပးေစလိုရင္ လူၾကည့္ျပီးေပး )
၇။ စားစရာႏွင့္ ေရသန္႕ ဘူး


ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ တဲ့အဖိုးတန္ ေဆးေရးပန္းခ်ီေပၚမွာ ဒီလိုေရးသြားတယ္ ဖိနပ္ကိစၥမေရးခင္ကတည္းက မီးေသြးခဲ အပါဝင္ ဒုတ္ေျခာင္းစတဲ့ ရရာႏွင့္ ေလွ်ာက္ေရးခ်က္ခဲ့လို႕ မူလ ေဆးေရးပန္းခ်ီ ကိုမျမင္ရသေလာက္ျဖစ္ေနပါျပီ။
Photo by Marc Aurel at flickr.com


ဒါေတြမလုပ္မိဖို႕ သတိထားပါ
၁။ နံရံေဆးေရးေတြကို လက္ႏွင့္မကိုင္ပါနဲ႕
၂ ။ ေခြၽးေတြထြက္ေနမွာျဖစ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးႏွင့္ နံရံကိုမမွီပါနဲ႕

၃။ ဂူထဲမွာ အစာမစားပါနဲ႕
၄။ ဂူထဲမွာ ဘာအရည္မွမေသာက္ပါနဲ႕
၅။ ႏွပ္အညစ္ပါနဲ႕
၆။ တံေတြးမေထြးပါနဲ႕
၇။ ကြမ္းစားျပီး မဝင္ပါနဲ႕ ( ကြမ္းေထြး ခံရတဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြမ်ားလွျပီ )
၈။ နံရံက အဂၤေတစေတြကို ဆြဲႏႈတ္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႕

၉။ နံရံကို အပူခ်ိန္သိပ္ျပင္းတဲ့ မီးလုံး ၊ မီးအိမ္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ကပ္ျပီးထားတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႕ ( တခ်ိဳ႕ တိုးဂိုက္ေတြကလုပ္တတ္တယ္ )

၁၁။ ေဆးေရးေတြရွိေနတဲ့ နံရံေပၚမွာ ေပါက္ကရေလးဆယ္ ေလွ်ာက္မေရးပါနဲ႕ ( ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ဘယ္ရက္ ဘယ္လ ေရာက္၏ စသျဖင့္ )ကြမ္းတံေတြး အေထြးခံရတဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ (ဧပရယ္ ၁၆ ၊ ၂၀၁၀ )
Photo by ArnisD @ flicker.com


၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၀၉ မွာ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုပါ။
ဒီလိုစာေရးတတ္တဲ့အက်င့္လည္း ဘယ္သူကစတယ္ မေျပာတတ္ပါ။
သို႕ေသာ္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးက ဘုရားပုထိုးေတြ ႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္ဦးေတြမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္မွတ္တမ္းတင္ၾကပါတယ္။ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက ပုဂံဘုရားေတြမွာရွိတဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ဆိုေပမယ့္ ပုဂံေခတ္လက္ရာေတြခ်ည္း မမွတ္ပါနဲ႕ ။ အင္းဝေခတ္ဟန္ေတြလည္းရွိတယ္ ဥပမာ ဥပါလိသိမ္။ ေခတ္သစ္လက္ရာေတြလည္းရွိတယ္။ ေနာက္မွအေသးစိတ္ျပန္လုပ္ၾကည့္ပါဦးမယ္။

4 comments:

 1. ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္းမသိတာ။

  ReplyDelete
 2. ဓါတ္ပုံေပးမရိုက္ဘူး ဆုိတာက ... camera က ထြက္တဲ႔ ဖလက္ရွ္ မီးေၾကာင့္ ... ၾကာလာတဲ႔အခါမွာ နံရံပန္းခ်ီက ေဆးသားေတြ မွိ္န္ကုန္တာမ်ိဳး .. ေပ်ာက္ကုန္တာမ်ိဳး ျဖစ္လုိ႔ပါ ...
  တစ္ခါႏွစ္ခါရိုက္ က ကိစၥမရွိေပမယ့္ .... အဲ႔ ဖလက္ရွ္မီး ထိတာ မ်ားလာတဲ႔အခါ နံရံပန္းခ်ီေတြ ေပ်ာက္ကုန္မွာပါ ... အဲ႔တာေၾကာင့္ ေပးမရိုက္တာပါ ...

  ReplyDelete
 3. မေအလိုး သူေတာင္းစား ေခြး မ်ိဳးေတြမို ့လို ့တန္ဘိုးနားမလည္ ပါးမလည္ ေရးျခစ္သြားၾကတာေပါ ့ကြာ !!

  ReplyDelete
 4. AnonymousMay 21, 2014

  ကမၻာမွာသမိုင္းေျပာင္ခ်င္လို႔ အဲဒီလိုလုပ္ၾကတာေနမွာေပါ့ကြယ္

  ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။