10/3/10

မိဘုရားႏွင့္ မိဖုရား အဆုံးအျဖတ္

မိဘုရားႏွင့္ မိဖုရား အဆုံးအျဖတ္ ။ ။ မိဘုရားသည္ ျပည္သူတို႕၏ အမိျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔ သဒိသူပစာအားျဖင့္ " အမိဘုရား " ေခၚေဝၚသည္။ အ- ေၾက၍ " မိဘုရား " ေခၚေဝၚသည္။ အာလုပ္ပုဒ္ျဖစ္သတည္း။

သကၠရာဇ္ ၅၈၅ ခုႏွစ္ ေရးထိုးသည့္ ေလးေထာင့္ကန္ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားေက်ာက္စာတြင္ " အမိဖုရွား စေသာ ေမာင္းမေတာ္ခပ္သိမ္း " ဟူ၍ ထိုပုဂံေခတ္က အ, မေၾကပဲ " အမိဘုရား " ေခၚေဝၚေရးသားေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

သကၠရာဇ္ ၁၂၂၂ ခုႏွစ္ ေရးထိုးသည့္ မႏၲေလး ရတနာပံု ေရႊျမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ျပင္ မဟာႏြယ္စင္ရပ္ရွိ မဟာေဗာဓိေက်ာက္စာတြင္ " စတုသ႒ိလကၡဏာ၊ အဂၤါအနဂီ ၣ ၊ အစံုရွိေသာ ႏွမေတာ္ျမတ္ သိရီနတ္အား ကိုးပါးေသာ ေက်ာက္မ်ိဳးတို႕ျဖင့္ ျပည္သူ႕မိျမတ္ သတ္မွတ္တင့္ကဲ ခ်ီးဝွဲးျပ႒ာန္းေတာ္မူျပီးေနာက္ " ဟူ၍ မိဖုရားၾကီးတင္ေတာ္မူသည္ကို " ျပည္သူ႕မိျမတ္ သတ္မွတ္သည္ " ဟူေသာ ေဝါဟာရျဖင့္ ဆိုေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၆၆၀ ခုႏွစ္ ေရးထိုးသည့္ မိဘုရားေစာ ေက်ာက္စာတြင္ " ရန္ခပ္သိမ္းကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ သီရိရာဇာမည္ေသာ မင္းၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မိဘုရားေစာ သည္ " ဟူ၍၎။

သကၠရာဇ္ ၁၁၈၃ ခုႏွစ္ ၊ မဇိၽၥမေဒသ ဗုဒၶဂယာ အရပ္ရွိ မဟာေဗာဓိ ေက်ာက္စာတြင္ " ျမတ္ေသာ မိဘုရားေခါင္းၾကီးႏွင့္ တကြ " ဟူ၍၎၊ " သီရိပဝရ မဟာရာဇိႏၵာ ရတနာေဒဝီ အမည္ေတာ္ရွိေသာ ေတာင္မိဘုရားေခါင္ၾကီး ႏွင့္တကြ " ဟူ၍၎။

သကၠရာဇ္ ၁၂၀၅ ခုႏွစ္ ၊ ေလာကမဏိစူ႒ာ ဘုရားေက်ာက္စာတြင္ " တိုင္းေန ျပည္သူ လူအမ်ားတို႕အား သနားက႐ုဏာ ေမတၱာပင္စည္ ခက္မတည္လ်က္ သက္ၾကည္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာင္ မိဘုရားေခါင္းၾကီး " ဟူ၍၎။

သကၠရာဇ္ ၁၂၀၉ ခုႏွစ္၊ ဆိတ္ေပါက္ဘုရား ေက်ာက္စာတြင္ " မင္းညီ မင္းသား ၊ မင္းမိဘုရား ၊ မႊန္ၾကားေပါက္ျပ " ဟူ၍၎။

သကၠရာဇ္ ၁၂၁၁ ခုႏွစ္ ၊ စက္ေတာ္ရာဘုရား ေက်ာက္စာတြင္ " အဘိ႐ူပ ၊ ဒႆနက ၊ စသည့္ေက်းဇူး ၊ ထူးကဲလြန္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ရွစ္ေသာင္းထြတ္ဖ်ား မိဘုရားေခါင္ၾကီး ဘုရားႏွင့္ " ဟူ၍၎။

သကၠရာဇ္ ၁၂၂၁ ခုႏွစ္ ၊ မႏၲေလးေတာင္ေျခ သုဓမၼာ ေက်ာက္စာတြင္ " ေျမာက္နန္းေတာ္ မိဘုရားသည္ " ဟူ၍၎။

သကၠရာဇ္ ၁၂၃၆ ခုႏွစ္ ၊ ဗုဒၶဂယာအရပ္ မဟာေဗာဓိေက်ာက္စာတြင္ " အေခါင္ညာထား ၊ မိဘုရားျမတ္ " ဟူ၍၎ အသီးသီး ေက်ာက္ထက္အကၡရာျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေလသည္။

သို႕ပါလ်က္ အခ်ိဳ႕က စကၠဴ စာအုပ္ျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာက္စာကို စက္တင္ပံုႏွိပ္သည့္အခါ ေက်ာက္စာမူတြင္ စတုတၳကၡရာ ဘကုန္းႏွင့္ ရွိသည္ကို ဒုတိယကၡရာ ဖဦးထုပ္ သို႕ လဲေျပာင္းစက္တင္ပံုႏွိပ္ၾကသည့္ အရာမ်ားစြာ ေတြ႕ရေလသည္။ ဤသို႕ ေရွးပညာရွိတို႕၏ ေက်ာက္စာအကၡရာမူကို ျပင္ဆင္ျခင္းမွာ အလွ်င္းပင္မသင့္ေခ်။

အခ်ိဳ႕သူတို႕ကလည္း မႏၲေလးရတနာပံု ဒုတိယနန္းစံ မာရ္ေအာင္ရတနာ ေစတီေတာ္ ဒါယကာမင္းတရား လက္ထက္ေတာ္ေရာက္မွ မိဖုရားၾကီး ဓားထက္သည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရသျဖင့္ ဖဦးထုပ္ ႏွင့္ ဘကုန္း လဲေျပာင္းျပီးကာလ " မိဖုရား " ဟုေရးရေလဟန္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေျပာဆိုၾကေလသည္။

မိဘုရား ဟူေသာ ပုဒ္အကၡရာကို ပုဂံေခတ္ေကာင္းစားစဥ္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၉၀၀ ေလာက္ကပင္ စတုတၳကၡရာ ဘကုန္းတေခ်ာင္းငင္ ဥသရႏွင့္ " ဘု " ဟူ၍၎၊ ရၾကီးအခ်တြင္ ဝိသဇၨနီႏွင့္ " ရား " ဟူ၍၎ အေရးအသားရွိခဲ့သည့္ျပင္ ကုန္းေဘာင္ ပဌမအေလာင္းမင္းတရားၾကီးမွစ၍ တဆဲ့တဆက္ေသာ မင္းတို႕လက္ထက္ နန္းေတာ္ ၊ အိမ္ေတာ္ႏွင့္တကြ လႊတ္ရုံးငါးရပ္တို႕၌လည္း စတုတၳကၡရာ ဘကုန္း ႏွင့္ ခ်ည္း ေရးသား သုံးႏႈန္းျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ မိဘုရားဟူေသာ ပုဒ္အကၡရာကို ေရွးကာလက ရွိေဟာင္းျဖစ္ေသာ ေက်ာက္စာမူ ၊ ေပမူ ၊ ပုရပိုက္မူတို႕တြင္ ပါသည့္အတိုင္း ေရးသားသင့္ေလသည္။

====================================
(က်မ္းစာပါ မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

1 comment:

  1. သကၠရာဇ္ ၁၁၈၃ ခုႏွစ္ ထိုး ဗုဒၶဂယာ အရပ္ရွိ မဟာေဗာဓိ ေက်ာက္စာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျပီလို႕သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ၊ ဘယ္သူ ၊ ဘယ္လို ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတာမသိရေသးပါ။ သတင္းရရင္ေတာ့ျဖင့္ ေျပာခဲ့ပါဦး။

    ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။