7/11/09

ဟသၤာခံ ကြမ္းခြက္

အမ်ိဳးအစား - ဟသၤာခံ ကြမ္းခြက္
အခ်ိန္ကာလ - ၁၉ ရာစုႏွစ္ရဲ့ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ အစိတ္
ေတြ႕ရွိရာေနရာ - မႏၲေလး ၊ ျမန္မာ
ျပဳလုပ္ပံုနည္းပညာ - မ်က္လုံးအျဖစ္ အရည္သန္႕ မိုးကုတ္ ပတၱျမား၊ ျမ (အတုျဖစ္ဟန္ရွိ)
စသျဖင့္ အလွဆင္ျပီး ေရႊသားကိုယ္ထယ္ကို လက္ျဖစ္ ေရႊခ်ည္ နဂထာခတ္ လုပ္ပံုေဖာ္။

အရြယ္အစား -
အျမင့္ ၄၁.၅ စင္တီမီတာ
ေဘးအက်ယ္ ၃၅.၅ စင္တီမီတာ
အနံ အက်ယ္ ၁၅ စင္တီမီတာ

လက္ရွိတည္ေနရာ - ဗစ္တိုးရီးယား နဲ႕ အယ္ဘာတ္ ျပတိုက္၊ လန္ဒန္
ျပတိုက္ပစၥည္း အမွတ္ - IS.246&A-1964

ဒီ ဟသၤာခံ ကြမ္းခြက္ဟာ သီေပါဘုရင္( ၁၈၇၈ -၁၈၈၅ ) မင္းခမ္းေတာ္ (King Regalia)ေတြထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗစ္တိုးရိးယား နဲ႕ အယ္ဘာတ္ ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ ရဲ့အဆို ဒီကရဝိတ္ (ဟသၤာ) ငွက္ ဆိုတာ သက္ေတာ္ရွည္ျခင္း အနက္လို႕ ယူပါတယ္။ မႏၲေလး ေရႊနန္းေတာ္အတြင္း မွာေတာ့ ဒီဟသၤာခံ ကြမ္းခြက္ကို ကြမ္းႏွင့္ ေဆး၊ ထံုး စသျဖင့္ ပစၥည္းပစၥယ ေတြထည့္ရာမွာ သုံးပါတယ္။

ဒီလို ေဆး၊ကြမ္း၊ ထံုး စတာေတြဟာ ႐ိုးရာျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႕စည္းမွာေတာ့ျဖင့္ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။

ဗစ္တိုးရိးယား နဲ႕ အယ္ဘာတ္ ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ အား ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူေတြက ျမန္မာမင္းခမ္းေတာ္မ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္လွ်က္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဒီဟသၤာခံ ကြမ္းခြက္ ကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္ ျပတိုက္ကဆိုပါတယ္။
=========================================================================================

ဗစ္တိုးရိးယား နဲ႕ အယ္ဘာတ္ ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ ရဲ့အဆို ဒီကရဝိတ္ (ဟသၤာ) ဆိုတာ သက္ေတာ္ရွည္ျခင္း အနက္လို႕ ယူထားေပမယ့္ (Chevelliot ၃၄၇၃ (၆) ကုေက်ာ ၁-၂ ) မွာေတာ့ အစိုးရျခင္းနဲ႕ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းကို ရည္ညႊန္းတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ထီးလိႈင္မင္(က်န္စစ္သား) နန္းတည္ေက်ာက္စာ မြန္ဘာသာအရ နန္းေတာ္လည္းေဆာက္၊ သီဟာသန ပလႅင္လည္းလုပ္ပါတယ္။ ပလႅင္ျပဳလုပ္ရာ အလွဆင္ သတၱဝါစာရင္းမွာ ပုလဲကုံး ခ်ည္ကိုက္ထားတဲ့ ဟသၤာ ႏွစ္ေကာင္ ဘယ္ညာလို႕ ေတြ႕ရပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအရ ျမန္မာ့သမိုင္းဆိုင္ရာ ေက်ာက္စာေတြမွာ ပထမဆုံး ေတြ႕ရတဲ့ မွတ္တမ္းပါ။ ဒီထက္ေစာတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ရွိခ်င္ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။
ရခိုင္ ၊ မြန္ ေက်ာက္စာေတြမွာ ပါႏိုင္ပါေသးတယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။