8/27/10

အဝေခတ္ ရွင္မဟာသီလဝံသ၏ ေရႊနန္းတည္ ေမာ္ကြန္း

ျမန္မာ့ေလာကီပညာ ႏွင့္ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ေတြအေၾကာင္း သိခ်င္လို႕ မွတ္တမ္းေတြလိုက္ရွာတယ္။ ထင္သေလာက္မလြယ္ပါ။ ဒါမ်ိဳးကို ေက်ာက္စာေတြမွာ သိပ္မေတြ႕ ရပါ။ ေရွးကဘုရင္ေတြ နန္းေတာ္သစ္ေဆာက္လုပ္ရာမွာ ေလာကီပညာအစီရင္ အေတာ္မ်ားမ်ားအသုံးျပဳခဲ့တာကိုေတာ့ ' နန္းတည္ ေက်ာက္စာေတြမွာ' ေတြ႕ ရ လို႕ အေတာ္အတန္ေလ့လာလို႕ ရပါေသးတယ္။

ေလာကီပညာေတြအေၾကာင္းကို ရတု ၊ လကၤာ၊ ပ်ိဳ႕ ၊ ကဗ်ာ ၊ ဧခ်င္း ၊သံေပါက္ ၊ေမတၱာစာ ၊ ေပစာ ၊ မင္စာ ၊ ပုရပိုက္စာ ႏွင့္ အျခားမွတ္တမ္းေတြမွာ အနည္းအက်င္းဆိုသလိုပါတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကို အမွန္ယူႏိုင္ေသာ္လည္းဘဲ အခ်ိဳ႕ ေရးထားတဲ့အေၾကာင္းရာေတြဟာ သာသာထိုးထိုးေရးတာေတြ႕ ရလို႕ အားလုံးမွန္ကန္ပါတယ္လို႕ မဆိုႏိုင္ပါ။ ေက်ာက္စာေလာက္ခိုင္မွာမႈမရွိေသာ္လည္းဘဲ သမိုင္းသုေတသနမွာ အေရးၾကီး ေခတ္ျပိဳင္မွတ္တမ္းအျဖစ္ ရွိေနပါေသးတယ္။

အဝဘုရင္ နရပတိ (၁၅၀၁ - ၁၅၂၇) နန္းေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ အလြန္လွပေၾကာ့ရွင္းလွတဲ့အတြက္ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ ဆိုျပီးဘြဲ႕အမည္တြင္လာခဲ့တယ္။ နန္းေတာ္တည္ေဆာက္ဖို႕ ျပင္ဆင္ရာမွာ ေလာကီအစီအရင္ေတြ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး နန္းတည္ေက်ာက္စာမွာ တေရးတယူ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ နန္းေတာ္ သစ္တည္ေဆာက္ျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ' ရွင္မဟာသိလဝံသ ' ကို နန္းဘြဲ႕ေမာ္ကြန္း ဆိုေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ (၉) ေၾကာင္းေရး က-စ ၊ ကား- အဆုံး တစ္ဒဂၤါ ရွည္တဲ့ ရတုစပ္ဆိုေပးခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

အဲဒိရတုကို ၁၉၅၉ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ ' ယဥ္ေက်းမႈစာေစာင္ အတြဲ(၃) အမွတ္ (၂) တြင္ ' ပံုမႏွိပ္ဖူးေသာ ေရွးေဟာင္းစာေပ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အေနျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေရႊကိုင္းသား ၊ ႏွစ္ ၆၀၀ ျပည့္ အင္းဝေခတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ မွာေတြ႕ ရလို႕ အမ်ားေလ့လာႏိုင္ေစဖို႕ ရည္ရြယ္ျပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
အဝေခတ္ ရွင္မဟာသီလဝံသ၏ ေရႊနန္းတည္ ေမာ္ကြန္း


၁။ ဇမၨဴဒီပါ ၊ ေတာင္လက္်ာဝယ္၊ အာဏာဝွန္ျပဳံး၊ ၾကီးလက္ရုံးႏွင့္ ၊ မင္းဆုံးလူ႕ ထြဋ္ ၊ ေစာၾကံလတ္ကို ၊ မိုဃ္းနတ္သိၾကား ၊ မွတ္ေသာအားျဖင့္ ၊ ရွစ္ပါးရပ္စံု ၊ မင္းအပံုကို ၊ လက္မုံညီၾက ၊ ေျမႇာက္ထိုက္လွ၏ ၊ နန္းမသဘင္ ၊ တင္အံ့သည္ကား ၊ တည္သားေကာဇာ ၊ ရွစ္ရာခုႏွစ္ဆယ္ ၊ ႏွစ္ခုဝယ္ႏိႈက္ ၊ ေဆာင္းလလိုလို ၊ လျပာသိုဝယ္ ၊ ခြါညိဳ ပ်ံ႕မြန္း ၊ ႏြယ္ပန္းလိႈင္လတ္ ၊ ဖက္ဆြတ္ေပၚဦး ၊ ေရာင္ျမဴးထြန္းတက္ ၊ ဆယ့္တရက္တြင္ ၊ နံနက္အခါ ၊ အတိတ်ာႏွင့္ ၊ ရွည္ကာစီရင္ ၊ ထားျပီးက်င္ေသာ္ ၊ မင္းအင္တျခား ၊ မွတ္သားစဥ္လာ ၊ ေရႊျမဴတာတည့္ ၊ တရာျပည့္ျဖိဳး ၊ ၾကာမ်ိဳးနံ႕ သာ ၊ သကာေထာပတ္ ၊ ႏွမ္းခြၽတ္ဆီေႏွာ ၊ ငွက္ေပ်ာထမင္း ၊ ျပည့္ျခင္းျဖိဳးျဖိဳး ၊ ေသာက္အိုးၾကငွန္း ၊ ပန္းေဆာက္ျပီးႏွင့္ ၊ ပြဲနီးစုရင္း ၊ ပြဲက်င္းပုတ္ဆန္း ၊ ေခၚမွန္းမုေယာ ၊ လ်င္ေဆာေပၚမွ ၊ ပူေဇာ္ၾကသည္။ ။ ေတာင္းစလိုမႈ ပ်ံ႕ ပ်ဴးတည္း။

၂။ အခန္း အခန္း ၊ ဆန္းသားစီရင္ ၊ သဘင္ပြဲၾကီး ၊ စီးသည္မႂကြင္း ၊ သံလ်င္းတဝယ္ ၊ မုန္သြယ္မာတင္ ၊ ေရႊပလႅင္ ထက္ ၊ ရွည္က်င္အံ့ဘြယ္ ၊ ေရႊစြယ္ဦးရန္ ၊ ေျပာင္ေျပာင္ထြန္းမွ် ၊ ၾကိဳးခြၽန္းေရႊစင္ ၊ ျမင္လွ်င္အေပါင္း ၊ ေက်ာ္ေသာင္းသဲသဲ ၊ သဘင္ပြဲလွ်င္ ၊ ျပီးဝဲေစ့စံု ၊ ရင္လတံုေသာ္ ၊ လူ႕ ဘံုသိၾကား ၊ ေစာတရားမူ ၊ ငါးပါးမင္းေျမႇာက္ ၊ ကုံျပီးေျမာက္မွ ၊ လွ်ံေတာက္ေရာင္ေဝး၊ မင္းေရးမကြာ ၊ ရိႏၵမာႏွင့္ ၊ ရတနာဘိနပ္ ၊ တပ္တပ္ေရာင္ဝင္း ၊ စီးလလွ်င္းေသာ္ ၊ ေရာင္ဆင္းနတ္ဝါ ၊ ဂ႐ုသာတည့္ ၊ သိဂၤါေရႊတပ္ ၊ သားျမီးယပ္ႏွင့္ ၊ ေတာင္ယပ္မႂကြင္း ၊ ျဖည္းျဖည္းညွင္းလ်က္ ၊ ရန္ႏွင္းနတ္ရွင္ ၊ ရင္ဆဲဆဲဝယ္ ၊ ေဘးလြဲျဗဟၼာ ၊ရွစ္ေသာင္းလာ၍ ၊ စၾကာေျခရင္း ၊ ေရာက္ေစလွ်င္းဟု ၊ ပိတ္ငင္းရန္တား ၊ ဘိသိက္ၾကားက ၊ မုရားခတ္ထိန္ ၊ ခုႏွစ္ခ်ိန္လွ်င္ ၊ အရွိန္ၾကားထင္ ၊ တီးလရွင္သည္။ ။ ပဲ့တင္ေက်ာ္ထိပ္ ဟူးဟူးတည္း။

၃။ ႐ိုက္ထိန္းေျခာင္းေျခာင္း ၊ ပဲ့တင္ေလာင္းမွ် ၊ စည္ေမာင္းမု႐ိုး ၊ ေျမမိုးရွိန္ရွိန္ ၊ ၾကားလတ္ထိန္ေသာ္ ၊ သုခိန္ေရွးတီး ၊ ဖတ္ျပီးအမွန္ ၊ ေရႊစာျပန္က ၊ ပြယ္ဟန္ပုတ္ဆန္း ၊ ပန္းေဆာက္ျပီးႏွင့္ ၊ နတ္ၾကီးေခၚမွတ္ ၊ ငွက္လည္းလႊတ္၍ ၊ ဆက္မွတ္ပန္းတံ့ ၊ ပ်ံ႕မွ်႐ႉ႕ျပီး ၊ ျမတ္ဘုန္းၾကီးလွ်င္ ၊ တက္ျပီးဘံုထြတ္ ၊ ေရာက္တံုလတ္က ၊ ကိုင္းမွတ္ေရႊကြင္း ၊ နတ္ဆင္းမေဖာက္ ၊ ခုႏွစ္ေယာက္တို႕ ၊ ငင္ေျမာက္လွစ္ႏွင့္ ၊ ဥကင္ဖြင့္ေသာ္ ၊ ႏိႈင္းသင့္ပမာ ၊ ငါသာ သိၾကား ၊ ဟူေသာလားသို႕ ၊ ဘုရားျမတ္ေခါင္ ၊ ေဗာဓိေညာင္၌ ၊ မာရ္ေအာင္ေသာခါ ၊ နတ္မ်ားလာသို ႕ ၊ မတ္ရာအေပါင္း ၊ ထီးေဆာင္းစလြယ္ ၊ အံ့ဘြယ္ျပိဳးျပက္ ၊ ေညာင္ရြက္႐ိုးတံ ၊ မည္ရည္သံလ်က္ ၊ ေဝးလံအရပ္ ၊ ခြန္ဆက္ကပ္၏ ၊ မိုးရပ္ထက္မွာ ၊ ဝတိန္သာဝယ္ ၊ ဓမၶာဇရပ္ ၊ ႏိႈင္းအပ္စင္စစ္ ၊ နတ္၌ျဖစ္သည္ ၊ ကသစ္ပြင့္ခါ ၊ နတ္ၾကီးစြာတို႕ ၊ အံ့အာ သဲသဲ ၊ ရႊင္မရဲသည္။ ။ ေဘာ္ႏြဲရွည္ရွည္ ပူးပူးတည္း။ ။


၄။အဆန္း အဆန္း ၊ မ်ားလြန္းလက္ေဆာင္ ၊ ေပါက္ေျပာင္ျမင္းဆင္ ၊ မ်က္ရွင္ေျပာင္ေျပာင္ ၊ သလွာေဆာင္သား ၊ မႉးေခါင္မတ္ဖ်ား ၊ သူေကာင္းမ်ားလည္း ၊ ေက်ာက္ထားေနမွတ္ ၊ ရိုၾကိဳးညြတ္၏ ၊ တက္လတ္ ညီးညီး ၊ ေရာင္လွ်ံစီးသည္။ ။ တိမ္နီးမိုးၾကယ္ ေသာက္ရွဴးတည္း။ ။

၅။ သေျပဒီပါ ၊ ေတာင္လက္ယာမွ ၊ ၾကီးစြာတန္ခိုး ၊ လက္ရုံးမိုး၍ ၊ ထစ္ၾကိဳး႐ိုက္သံ ၊ ေကာင္းကင္လွ်ံမွ် ၊ ျခိမ္းႏြံဆင့္ေလာင္း ၊ မခံေကာင္းတည့္ ၊ တေသာင္းရပ္လုံး ၊ အႏွံ႕ခ်ဳံးသည္ ၊ မင္းဆုံးပရေမ ၊ သိၾကားေဆြလွ်င္ ၊ သေျပအထိပ္ ၊ႏွိပ္အံ့သေရာ္ ၊ တတ္ျပီးေသာ္ကား ၊ အံ့ဩဝွန္ေခ်ာင္း ၊ နာရီေမာင္းႏွင့္ ၊ ေခါင္းေလာင္းစည္ၾကီး ၊ ေလွ်ာက္ျပီးမြန္းတည့္ ၊ ဗဟိုရ္ၾကည့္လ်က္ ၊ ၾကဴးလွည့္ထြက္ဝင္ ၊ အိမ္ရွင္လက္ေျမႇာက္ ၊ တံေကာက္တုေလာင္ ၊ မိုးေခါင္ဝွန္ဝါ ၊ စက္အာဏာျဖင့္ ၊ သာသနာရင္းတည္ ၊ ေဆာင္လမည္ဟု ၊ ရည္သည္အေလ်ာက္ ၊ ယခုေရာက္၍ ၊ ေက်ာ္ေခ်ာက္ကြၽန္းလုံး ၊ ယူသိမ္းက်ဳံးသည္။ ။ မင္းထုံးလူတို႕ အမႉးတည္း။


၆။ ဘဒၵရတနာ ၊ ဤကမ႓ာထက္ ၊ မွန္စြာရွည္လ်ား ၊ ဘုရားငါးေယာက္ ၊ ေျမာက္အံ့ရာဝယ္ ၊ ေရွ႕ မွာသုံးဆူ ၊ လြန္ေတာ္မူ၍ ၊ တဆူေႏွာင္းျဖစ္ ၊ တို႕ ရွင္ခ်စ္လွ်င္ ၊ သဘင္အဟံု ၊ ျပီးျပည့္စုံ၍ ၊ ေအာင္စုံေရႊနန္း ၊ ေျပာင္ရႊန္းတန္ခိုး ၊ ျဗဟၼာ႐ိုးတို႕ ၊ ေကာင္းက်ိဳးအပ္ႏွင္း ၊ ျဖဴဝင္းညာရစ္ ၊ ပင္လယ္ျဖစ္ဝယ္ ၊ ညြန္႕ သစ္ေနဇာ ၊ ေရသီတာႏွင့္ ၊ သြန္းလာ လွ်မ္းလွ်မ္း ၊ ဘိသိက္မႊမ္းသည္။ ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရစင္ ခ်ျဖဴးတည္း။

၇။ အထြတ္ၾကငွန္း ၊ ေစာသိုက္ညႊန္းကို ၊ ဥဒါန္းပမာ ၊ ေဆာင္ေခ်ရာကား ၊ ေရွးဖ်ားမဆြ ၊ ပနာဒလွ်င္ ၊ ျဖစ္ခါတြင္၌ ၊ ျပဳခ်င္အမ်ား ၊ ကုသိုလ္အားျဖင့္ ၊ ထက္ဖ်ားနတ္ျပည္ ၊ တာဝတည္ဝယ္ ၊ ေရႊရည္ေတာက္ရႊန္း ၊ သိၾကားနန္းလွ်င္ ၊ ေရာင္ထြန္းဝင္းဝင္း ၊ မွန္ကင္းတံခြန္ ၊ အထက္စြန္မူ ၊ ခ်င့္မွန္တရာ ၊ ယူဇနာတိ ၊ ထြတ္ျခာတပ္ထား ၊ ပဒျမား လွ်င္ ၊ ရွစ္ပါးရပ္ကြန္ ၊ ေရာင္ျဖာဝွန္သည္ ၊ ဗိမာန္သာလြန္း ၊ နတ္တို ႕ နန္းကို ၊ စြန္းစြန္းမၾကာ ၊ အသူရာအား ၊ ပယ္ခြါပယ္ေျမာက္ ၊ တက္ျပီးေရာက္ေသာ္ ၊ တစ္ေယာက္မလြတ္ ၊ နတ္ေပါင္းညြတ္သို႕ ၊ အထြတ္ဘုန္းၾကီး ၊ တို႕ ေစာဓီးလွ်င္ ၊ နည္းမွီရွည္လ်က္၊ ေရႊနန္းတက္သည္။ ။ ျမတ္ဆက္ဘုန္းေခါင္ ရြယ္လူးတည္း။


၈။ ဣႏၵနီလာ ၊ ကြၽန္းေအာင္ခ်ာ၌ ၊ ႏႈန္းလာစည္႐ိုး ၊ အထက္မိုးသည္ ၊ ေဘး႐ိုးနတ္ရွင္ ၊ ဘေက်ာ္ထင္ကို ၊ ပံုျပင္ပမာ ၊ ေဆာင္အံ့နာေလာ့ ၊ မဟာဇနက္ ၊ ေစာဘုန္းတက္ကို ၊ ေက်ာက္ထက္အိပ္ရာ ၊ ရထားလာ၍ ၊ ခံလွာေသာအား ၊ အတရားပင္ ၊ ရည္ရွင္ေကာင္းမြန္ ၊ ဘိသိက္လြန္၏ ၊ ျမဲမွန္တည္ၾကည္ ၊ သိတင္းမည္သား ၊ ေရႊရည္လိမ္းထုံး ၊ စိတ္အာရုံျဖင့္ ၊ နိတံုက်က် ၊ ေနကာမွ်ျဖင့္ ၊ ရတံု႕ ပတ္ကုံး ၊ ဇမၨဴလုံးကို ၊ သိမ္းက်ဳံးယူပိုက္ ၊ လက္ရုံးစိုက္သည္။ ေသာင္းတိုက္စက္လွ်ံ ေရာင္ျမဴးတည္း။ ။


၉။ ဖိမ့္ ဖိမ့္ ေျပာင္းမွ် ၊ ဖေယာင္းသဏၭာန္ ၊ ေတြ႕ တိုင္းရန္လည္း ၊ မတန္ခဲ့ဝံ႕ ၊ မတံ့ေၾကာက္ေရွာင္ ၊ ျပည္ေထာင္ေထာင္ကို ၊ မာန္ေစာင္ျခားႏွိမ္႔ ၊ ၾကက္သီးစိမ့္မွ် ၊ ႏိႈင္းခ်ိမ့္ပံုဆ ၊ ပမာျပအံ့ ၊ ကုသေစာဓီး ၊ ထြတ္ဘုန္းၾကီးကား ၊ ပြဲသီးႏိုင္လွ်င္း ၊ ခုႏွစ္မင္းကို ၊ သံျပင္းသုံးခြန္း ၊ ၾကိမ္းသံမႊန္းက ၊ ထက္ဝန္းပ်က္ေၾက ၊ ႏိုင္တံုေလလွ်င္ ၊ မိုးေနသိၾကား ၊ ပဒျမားႏွင့္ ၊ ဆုမ်ားႏွင္းျမိဳ႕ ၊ ေရာက္ေအာင္ပို႕ မွ ၊ မခ်ိဳ႕ စံုအင္ ၊ ျပည္ေတာ္ဝင္၍ ၊ မထင္ရန္ရွာ ၊ သက္တရာဝယ္ ၊ ခ်မ္းသာလုံးလုံး ၊ စသည္ထုံးျဖင့္ ၊ ပံုႏႈန္းရည္တူ ၊ မင္းထီးမူသည္။ ။ နတ္လူညြတ္ညြတ္ ႏူးႏူးတည္း။ ။

၁၀။ ေက်ာ္ဆင္ဥဒါန္း ၊ သိုက္ညႊန္းမွန္စြာ ၊ ေစာနရာကို ၊ ပမာပံုေဆာင္ ၊ မွတ္နားေထာင္ေလာ ၊ ရွည္ေခါင္ျမင့္လွ ၊ ပနာဒကို ၊ မာဃသိၾကား ၊ မေသာအားျဖင့္ ၊ ျမင့္ဖ်ားအထြတ္ ၊ ခ်င့္မွတ္ယူဇနာ ၊ ဆဲ့ႏွစ္တာလွ်င္ ၊ ဘံုသာအေက်ာ္ ၊ ျပာသာဒ္ေတာ္ကို ၊ ဖူးေျမာ္ခဲစြာ ၊ ခြင့္မသာတည့္ ၊ ထက္မွာရွိေလ ၊ ေတြ႕ခဲ့ေခ်၍ ၊ မေနယေခါင္ ၊ လူမ်ိဳးေရွာင္ရွင့္ ၊ နည္းေဆာင္ပံုယူ ၊ သည္တမူကား ၊ လူႏိႈက္တည္ဘိ ၊ မ်က္ျမင္ရွိသား ၊ နရပတိစည္သူ ၊ ေစာနတ္လူဟု ၊ လူတို ႕ ဦးစြန္း ၊ လူ႕ ၾကငွန္းကား ၊ ေနနန္းေရႊရည္ ၊ ငါေဆာက္သည္မူ ၊ ငရည္စင္စစ္ ၊ ငတူခ်စ္လွ်င္ ၊ ျဖစ္ခါေနစိမ့္ ၊ ၾကံႏွစ္သိမ့္လည္း ၊ တက္ခ်ိမ့္မဝံ့ ၊ မင္းတို႕ ညံ့၍ ၊ ေက်ာက္ငံ့ရွည္လ်ား ၊ ဘုန္းေတာ္အားျဖင့္ ၊ ဘုရားအရွင္ ၊ လူ႕ ထြတ္တင္ကို ၊ ထက္ခြင္နတ္ေက်ာ္ ၊ ညီ၍ေဖာ္သို႕ ၊ မေျမာ္ႏိႈင္းရွား ၊ ထြန္းျပန္ျငားသည္။ ။ ေရးသားခ်ယ္လြင္ ေျပာက္ျခဴးတည္း။

၁၁။ ေမ႐ုရတနာ ၊ အဝါေလးမည္ ၊ ျပည့္စံုတည္သား ၊ ျမရည္ရစ္သန္း ၊ ေတာသို႕ယြန္းလ်က္ ၊ ကြၽန္းကာသန္လ်က္ ၊ မင္းဝံခ်က္ဝယ္ ၊ ျဖဴရြက္ျဖန္႕မိုး ၊ ၾကငွန္း႐ိုးျဖင့္ ၊ တန္ခိုးလွ်ံေရာင္ ၊ ကြၽန္းလုံးေျပာင္သား ၊ လူ႕ေဘာင္ထြတ္ထား ၊ ေစာတရားလွ်င္ ၊ ဖြားေသာခါရက္ ၊ နရလက္ႏွင့္ ၊ ထြန္းတက္က်က္သေရ ၊ စန္းေခါင္ေဗြႏွင့္ ၊ ျဂိဳဟ္ေနသန္႕လြန္း ၊ သိုက္လည္းညႊန္း၏ ၊ က်ိန္းခန္းညီေအာင္ ၊ တေဘာင္စနည္း ၊ ၾကည္းမွ်ေျမမိုး ၊ ၾကိဳးလည္းပဲ့တင္ ၊ ညြန္႕ ရွင္သားသား ၊ ေလးပါးသီေျမႇာက္ ၊ မိတည္းေနာက္ဝယ္ ၊ မေဖာက္ဧကန္ ၊ လြတ္တန္းမွန္ဟု ၊ ရည္သည္အတိုင္း ၊ ညီလွႏိႈင္း၏ ၊ သံပိုင္းသင့္ေအာင္ ၊ ေျမဥေသွ်ာင္ဝယ္ ၊ တန္ေဆာင္မကိုက္ ၊ အထြန္စိုက္သည္။ ။ ေသာင္းတိုက္႐ိုက္သံ လၾကဴးတည္း။

ရည္ညႊန္း
ႏွစ္ ၆၀၀ ျပည့္ အင္းဝေခတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္၊
ေရႊကိုင္းသား ၊
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈။

1 comment:

  1. စာေပမ်ား စုစည္းထားတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တန္ဘိုးလည္း ႀကီးပါတယ္။
    " အင္းဝ ေခာတ္မွ မိဖရား မယ္ႏုအေၾကာင္းလည္း အဆင္ေျပရင္ ေဖၚျပေပးေစလိုပါတယ္။
    ဘယ္မွာ ရွာဖတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာလည္း ၫႊန္ျပေစခ်င္ပါတယ္။ (+၆၅၉၇၇၇၂၇၄၀)

    ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။