3/31/09

နိတိ စႁႏၵ ရခိုင္ ဒဂၤါးျပား


အမ်ိဳးအစား - နိတိ စႁႏၵ ( NantiChandra ) အမည္ပါ ရခိုင္ ဒဂၤါးျပား ။
အေလးခ်ိန္ - ၇.၃၉၀ ဂရမ္
အရြယ္အစား - ၃၁ မီလီမီတာ (mm ) Add Imageျပတိုက္ပစၥည္း အမွတ္ - CM 1984-5-10-1
ျပတိုက္အခန္း အမွတ္- အခန္း ၆၈၊ ေငြေၾကး ျပခန္း
လက္ရွိတည္ေနရာ - ျဗိတိလွ် ျပတိုက္၊ လန္ဒန္
အခ်ိန္ကာလ - ၈ ရာစု
ေတြ႕ရွိရာေနရာ - ျမန္မာ

အေစာဆုံး ျမန္မာ (ပ်ဴ ကိုရည္ရြယ္ ) ေငြဒဂၤါးေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္ျပည္ကဆင္းသက္တယ္။ ျမန္မာေတြဟာ ေငြသတၲဳရင္းျမစ္ေပါႂကြယ္သလို အနီး ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသေတြႏွင့္ ခိုင္မာတဲ့ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေငြဒဂၤါးေတြ သြင္းလုပ္အသုံးျပဳလာပါတယ္။ ေငြဒဂၤါးျပား အမွတ္တံဆိပ္ေတြကိုေတာ့ ဘဂၤလားႏွင့္ ကပ္ေနတဲ့ ရခိုင္က ဒဂၤါးေတြကို မွီတယ္။ ဘဂၤလား ဒဂၤါးေတြက နိေပါ " ပသုပတိ " Pashupati (၇-၈ ရာစု) ဒဂၤါးေတြ ကို အတုယူတယ္ ။

ဒဂၤါး မ်က္ႏွာစာမွာ ( နႏၵီ ) " ႏြား" လကၡဏာေတြ႕မယ္။ ႏြားရဲ့ အေပၚမွာ ျဗမဏီ အကၡရာႏွင့္ေရးထားတဲ့ မင္း ဘြဲ႕နာမည္ရွိမယ္။ ဒဂၤါးရဲ့အျခား တဘက္မွာေတာ့ သီရီဝစၧ (အိမ္မြန္ ) ရွိမယ္။ သီရီဝစၧ (အိမ္မြန္ )ရဲ့အေပၚမွာ"ေန ႏွင့္ လ " ကိုေတြ႕ရမယ္။ သီရီဝစၧ (အိမ္မြန္ )အတြင္း၊ အလယ္တည့္တည့္မွာ အေပၚကို ေထာင္ေနတဲ့ အရာက သီဝ နတ္မင္းကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္တဲ့ “ လဂၤ “။
အမွတ္လကၡဏာေတြရဲ့ အဓိပၸါယ္ ေတြကို အနက္ဖြင့္ရာတြင္ Cribb, B. Cook and I. Carradice, The coin atlas (London and Sydney, Macdonald Illustrated, 1990) ကို ကိုးကားသည္။

======================================================

Pashupati က သကၠတ ဘာသာပါ။ Pashu ဆိုတာရဲ့ အနက္က Animal (သက္ရွိသတၱ၀ါ ) တိရိစာၦန္။ Pati က God (ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရား)။ ဒီေတာ့ လူကလြဲျပီး သက္ရွိ သက္ရွိသတၱ၀ါ အားလုံး၊ တစ္နည္း တိရိစာၦန္ ေတြအားလုံး ရဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္၊ အရွင္သခင္ လို႕အနက္ရတယ္။ အမ်ားအေခၚ ႏြားလား ဥႆဖ ။
သကၠတလို பசுபதி முத்திரை


ျဗိတိလွ် ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ မရွင္းဘဲထားတဲ့ အမွတ္လကၡဏာ (Symbols) ေတြက်န္ေနပါေသးတယ္။ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွားတာလည္း ႏွစ္ခ်က္ပါတယ္။ ခုႏွစ္ မေသခ်ာတဲ့အခ်က္က တစ္ခ်က္ပါတယ္။

ျဗိတိလွ် ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ မရွင္းဘဲထားတဲ့ အမွတ္လကၡဏာ (Symbols) ေတြက

( ၁ ) ရခိုင္ ဒဂၤါးေတြမွာ အျမဲေတြ႕ေနရတဲ့ " ပုလဲစက္ဝန္း" ပါ။ ရခိုင္ ဒဂၤါး ရဲ့ျပင္ဘက္ဆုံး အဝန္းဝိုင္းကို "
ပုလဲစက္ဝန္း " ႏွင့္ဝန္းရံထားေလ့ရွိပါတယ္ ။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြက " ဗိႏၶဳ " အစက္အေပ်ာက္
ရယ္လို႕အမည္ေပးတယ္။
( ၂ ) တိသုလ(သုံးခြ လွံဆူး) ရဲ့ အေပၚမွာ ကပ္လွ်က္ ႏွစ္ဘက္ စလုံးကို အုပ္မိုး ေနတဲ့
" အရြက္ငါးရြက္ပါ သစ္ခက္ " တစ္စုံ ။
( ၃ ) တိသုလ(သုံးခြ လွံဆူး) ရဲ့ ေအာက္က ပုလဲခုႏွစ္လုံးတန္း ။
( ၄ ) ဒဂၤါးျပားအျခားတစ္ဘက္ရွိ " နႏၵိ " (ႏြား) ရဲ့လည္ပင္းမွာ စြတ္ေပးထားတဲ့ အစက္ေပ်ာက္ ငါးခု ႏွင့္
ပံုေဖာ္ထားတဲ့ပန္းကုံး ။


ဖြင့္ဆိုခ်က္မွားတဲ့ ႏွစ္ခ်က္က

ျဗိတိလွ် ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ ရဲ့ေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ Cribb, B. Cook and I. Carradice, The coin atlas (London and Sydney, Macdonald Illustrated, 1990) စာအုပ္ကို ကိုးကားျပီးေဖာ္ျပတာပါ။

ဒီရခိုင္ ဒဂၤါး ရဲ့ အမွတ္လကၡဏာဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ တခ်ိဳ႕ မမွန္ပါ။ Crib,B Cook ႏွင့္ I. Carrradice တို႕ရဲ့အဆို ဒီရခိုင္ ဒဂၤါးမွာ သီရိဝစၧ ေခၚ အိမ္မြန္(Shrivetsa) ပါတယ္လို႕ဆိုတယ္ ။
သီရိဝစၧ (အိမ္မြန္) ဟာ ဗိႆႏိုး (Vishnu) ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာသာျဖစ္တယ္။

ဒဂၤါးကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေတာ့ သီရိဝစၧ (အိမ္မြန္) မဟုတ္ဘဲ သီဝ နတ္မင္းရဲ့ လက္နက္
တိသုလ(သုံးခြ လွံဆူး)ျဖစ္ဖို႕မ်ားတယ္။


တခ်ိဳ႕ ဟိႏၵဴဘုရာေၾကာင္းေတြမွာ ( နႏၵီ ) " ႏြား" ႏွင့္အျမဲလို ယွဥ္တြဲျပီးေတြ႕ရတတ္တဲ့ " လဂၤ" (Linga) ေခၚ ဂိဂၷ ဆိုတာ သကၠတဘာသာလို ပူရိသလိင္လို႕အဓိပၸာယ္ ရွိတဲ့ " သိဝ" နတ္မင္းကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာပါ။

ဒါကိုဆက္စပ္ျပီးေတာ့ ဒဂၤါး အတြင္းပိုင္း တိသုလ(သုံးခြ လွံဆူး) ရဲ့အလယ္ တည့္တည့္က အေပၚကိုေထာင္ေနတဲ့ လွံဆူး ကို " လဂၤ" (Linga)၊ သကၠတ အေခၚ ဂိဂၷ လို႕ဆိုတာကေတာ့ မွားေနတယ္ ၊ မဟုတ္ပါလို႕ဘဲေျပာရမယ္ ။

ခုႏွစ္ မေသခ်ာတဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္က
မေသခ်ာတဲ့အခ်က္က သမိုင္းမွတ္တမ္းအတြက္ အေရးအၾကီးဆုံးျပစ္ေနပါတယ္။

နိတိ စႁႏၵ ( NantiChandra ) အမည္ပါ ရခိုင္ ဒဂၤါးျပားလို႕ဆိုျပီး ခန္႕မွန္း ခရစ္ႏွစ္ ၈ ရာစုလို႕ေဖာ္ျပထားတယ္။
ရခိုင္ရာဇဝင္ကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ နိတိ စႁႏၵ ( ၅၂၀-၅၇၅)လို႕ေတြ႕ရတယ္ ။
ဒီတစ္ခ်က္ ျပတိုက္က မွားျပန္တယ္။

2 comments:

  1. ရခိုင္သမိုင္းေတြရဲ့ သကၠရာဇ္ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ တိတိက်က်သိခ်င္ရင္ ဦးေရႊဇံေရးတဲ့ ရခိုင္သမိုင္း ေခတ္ကာလပိုင္းျခားမႈ ေျမႀကီးက သက္ေသ တည္သေရြ႕ စာအုပ္ကို ေလ့လာ သင့္ပါတယ္။

    ReplyDelete
  2. ေလာေလာဆယ္ ရခိုင္ေရွးေဟာင္းဒဂၤါး ေတြေလ့လာတာေလာက္ဘဲ လုပ္ရဲပါတယ္။ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ ႏွင့္ မင္းဘြဲ႕ ေတြကိုေတာ့ ဒဂၤါးေပၚမွာေရးထားတာကိုဘဲ ရခိုင္ေရွးေဟာင္းစာေတြႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျပီး ဖတ္ပါတယ္။အတည္ယူပါတယ္။ ရခိုင္ေရွးေဟာင္းစာေတြကို ေလ့လာဆဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အဖတ္မွားႏိုင္ပါတယ္။ မွားေနရင္ ျပင္ပါမယ္။

    ခုလို ညြွန္ျပေပးတာကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

    ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။