4/3/11

အိမ္ေရွ႕မင္းနန္းေတာ္ဝင္ပံု။ ။

အိမ္ေရွ႕မင္းနန္းေတာ္ဝင္ပံု။ ။ အိမ္ေရွ႕မင္းသည္ ညီလာခံဝင္သည္မွတပါး ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ ဝင္လို၍ ေရႊနန္းေတာ္ ဝင္လာသည့္အခါတိုင္း ေတာင္စမုတ္အေနာက္ တတာခန္႕အကြာတြင္ အေရွ႕အေနာက္ ၂၁- ေတာင္ ၂- မိုက္၊ ေတာင္ ေျမာက္ ၉-ေတာင္ ၂-မိုက္ရွိ ကြန္းေထာက္နန္းေတာ္မွာ ေခတၱစံေတာ္မူရသည္။ အိမ္ေရွ႕ဘုရား ဝင္ေတာ္မူလာေသာအေၾကာင္းကို မိန္းမစိုးက ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ ေရႊနားေတာ္ၾကားတင္ေလွ်ာက္ရသည္။ ထိုအခါ ေရွ႕ေတာ္သို႕ ဝင္ရန္ အမိန္႕ေတာ္ရွိသျဖင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းလည္း ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ စံေတာ္မူရာ အေဆာင္ေတာ္သို႕ ဝင္ေရာက္ခစားရသည္။

ေနာင္ေတာ္ ပုဂံေရႊနန္းရွင္ဘုရား ေရႊနန္းေတာ္သို႕ ဝင္ေတာ္မူလာလွ်င္လည္း ယင္းသည့္ ကြန္းေထာက္နန္းေတာ္တြင္ ေခတၱစံေတာ္မူျပီးမွ မိန္းမစိုးတို႕က ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ ေရႊနားေတာ္ၾကား ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ထို႕ေနာက္ ပုဂံေရႊနန္းရွင္ဘုရား ညီေတာ္ရွိရာသို႕ ထြက္ေတာ္မူလာရာ ညီေတာ္မင္းတရားသည္ အေဆာင္ေတာ္ဦးမွ ဒူးပဆစ္တုပ္ပ်ပ္လ်က္ ရွိခိုးလက္ယွက္ခါ ၾကိဳေတာ္မူသည္။ (ယခု ကြန္းေထာက္နန္းေတာ္ကို အဂၤလိပ္မင္းလက္ထက္မွာ နံ႕သာနန္းေတာ္ဟူ၍ မွားယြင္းစြာ ကမၸည္းေရးထိုးထားသည္။ နံ႕သာနန္းေတာ္ကား ေျမာက္စမုတ္ ေတာင္ဘက္မွာ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဖ်က္သိမ္းရာပါေသာေၾကာင့္မရွိေခ်။ သို႕ရာတြင္ နန္းေတာ္ၾကီးပံုစံ ျပဳလုပ္ထားရာ၌ ၎နံ႕သာနန္းေတာ္ကေလး ထင္ရွားရွိသည္)။


(ေရႊနန္းသုံး ေဝါဟာရအဘိဓာန္ က်မ္းစာပါ မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။