8/1/09

အဂၤလိပ္- ပါဠိ သဒၵါ

ဟားဗာဟ္ေကာလိပ္ စာၾကည့္တိုက္မွာရွိတဲ့ Francis Manson D.D ျပဳစုထားတဲ့ အဂၤလိပ္- ပါဠိ သဒၵါစာအုပ္ ။
၁၈၆၈ ခုႏွစ္မွာထုတ္ေဝထားတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာစာတကြရွင္းျပထားလို႕ သိပ္အသုံးဝင္ပါတယ္။
Google ကရထားတာပါ။
ဘယ္ေန႕ကရတယ္၊ ဘယ္ link ကရတယ္ ဆိုတာမမွတ္မိေတာ့ပါ။

ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ link မွာရႏိုင္ပါတယ္။

http://www.zshare.net/download/63458055b198a633/


ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မယ္ထင္ပါတယ္။။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။