8/23/09

ဒဂၤါးရွာပံုေတာ္

ရခိုင္ ဒဂၤါးကိုလာၾကည့္တဲ့လူေတြမ်ားတာသိရတယ္။

ဒီပံုကို ဘေလာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျမင္ဖူးၾကပါလိမ္႔မယ္။မူရင္းက ေနး ဆိုယ္ဝါဒ္ ဒီဒီ ( Neil Sowards, D.D.) ရဲ့ ျမန္မာျပည္ ဒဂၤါးရွာပံုေတာ္( Coin Hunting in Myanmar (Burma) ) ေဆာင္းပါးပါ။ မူရင္းစာေရးသူမွာ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ ေရွးေဟာင္းရွားပါး ဒဂၤါး( ေငြအေျကြေစ့ ) စုေစာင္းသူလည္းျဖစ္တဲ့အေလွ်ာက္ ျမန္မာျပည္ေရာက္ တဲ့အခါတိုင္း ဒဂၤါးရွာပံုေတာ္ဖြင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို အသင္းေတာ္ကိစၥနဲ႕ ၁၃ ေခါက္ေရာက္ျဖစ္တာရယ္ ၊ သင္းအုပ္ဆရာျဖစ္တာရယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာအေၾကာင္း အေတာ္အတန္ သိပံုရမယ္ထင္ပါတယ္။

သူေျပာျပလို႕ အဲဒိေခတ္အခါက ေရွးေဟာင္းပစၥည္ေရာင္းဝယ္ပံုကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ဖတ္ရပါတယ္။ စာေရးသူအဆိုအရ သူေရာက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ခန္႕မွန္းလူဦးေရ ၄၅ သန္းေလာက္ရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီလို ေရွးေဟာင္းရွားပါး ဒဂၤါး အေၾကာင္းႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္သိတဲ့လူ( ေလ့လာစုေစာင္းသူ) ၅ ဦးထက္မပိုဘူးလို႕ဆိုပါတယ္။ ခုခ်ိန္ မ်ိဳးဆစ္သစ္ လူငယ္ေတြထဲမွာေရာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိႏိုင္မလဲ ေမးလာခဲ့ရင္ ေျဖရခက္ပါတယ္။

The people are wonderful and friendly နဲ႕အဆုံးသတ္ထားတဲ့ သူ႕ေဆာင္းပါး၊ အေၾကာင္းရာနဲ႕ အေရးသားကို ၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူေရးခဲ့တာကိုျပင္စရာရွိပါတယ္။Photo caption:
Top left: Kingdom of Pyu lead coin 500-800 AD, bird left.
Top right Kingdom of Funan, silver 190-550 AD, rising sun.
Center: Srekshetra silver 1/100 unit 750-832 AD unknown symbol
Bottom Right: Sanda Thudhamma Silver 1652 AD Burmese writing.
U. S. Dime is reference as to size.

ငွက္ပံုပါ သတၱဳ ပံုစံခြက္ကို ေအဒီ ၅၀၀-၈၀၀ ပ်ဴ ဒဂၤါးလို႕ေျပာထားပါတယ္။ မဟုတ္ပါ။ အိုးလုပ္စဥ္ ပန္းပံုနဲ႕ အစက္ေပ်ာက္ေတြ ပံုေဖာ္ရာမွာသုံးတဲ့ တံဆိပ္တံုး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


တက္သစ္စ (ေန) ပံုပါ ဒဂၤါးကိုေတာ့ ကေမ႓ာဒီးယား ေရွးေဟာင္း ျမိဳ႕ေတာ္ ဖူနန္ လို႕ေျပာထားပါတယ္။ သီရိေခတၱရာ ျမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖာ္စဥ္ သီရိဝစၧ ေခၚ အိမ္မြန္(Shrivetsa) ပံုပါ ဒဂၤါးအရြယ္ ရြံ႕ျပားပံုစံခြက္ ေတြ႕ထားလို႕ သီရိေခတၱရာ မွာလည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ ဖူနန္ ဒဂၤါး လို႕ေတာ့ အတိက်ေျပာလို႕မရႏိုင္ေသးပါ။

အလယ္မွာရွိေနတဲ့ ေရႊ အပိုင္းစ ကလဲ ဒဂၤါးမဟုတ္ပါ။ သီရိေခတၱရာ ျမိဳ႕ေဟာင္း ကရတဲ့ ေရႊထယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ျမန္မာျပည္မွာထက္ ထိုင္း နဲ႕ စကၤာပူမွာ အေတြ႕ရပိုမ်ားပါတယ္။ လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။

၁၀၁၄ ( ေအဒီ ၁၆၅၂ ) ခုႏွစ္ ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုဓမၼာ အမွတ္တံဆိပ္ပါ ဒဂၤါးကေတာ့ ရခိုင္ဒဂၤါး ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္း ေဆာင္းပါးကို ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ လင္႔မွာသြားဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။
http://www.michigancoinclub.org/burma.html

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။