4/21/09

ရခိုင္စာ


ဒီပံုကို စကၤာပူ က ဓာတ္ပံုပညာရွင္ ဟာမိတ
( Photographer Hermita, Singapore ) က
ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ကို အလယ္ေရာက္တုန္း စစ္ေတြျပတိုက္က ႐ိုက္ယူလာတာပါ။
ေရွးရခိုင္စာေတြ ဖတ္ခ်င္လို႕ ၊ ရခိုင္စာေလ့လာခ်င္လို႕ လိုက္ရွာရင္း ဟာမိတဆီကပံုတခ်ိဳ႕ရလိုက္တယ္။
ရခိုင္အေၾကာင္းေရးတာရပ္လို႕မရေသးပါ။
အမွန္တိုင္းဝန္ခံရရင္ ရခိုင္သမိုင္းကို သိပ္ေသေသျခာျခာမသိပါ။

Special Thanks to Photographer Hermita, S'pore

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။