3/12/09

အုတ္ခြတ္ဘုရား ႏွစ္ ခုပ်ဴ ဟန္လက္ရာ၊ ခုႏွစ္ အတိအက်မေဖာ္ျပတဲ့
အုတ္ခြတ္ဘုရား ႏွစ္ ခု ေလ့လာလို႕ရေအာင္တင္ထားပါတယ္။
ဒီဓာတ္ပံုကို
Dr. Richard M. Cooler
Professor Emeritus
Art History of Southeast Asia
Northern Illinois University

Former Director
Center for Burma Studies
Northern Illinois University ရဲ့ web page က ရပါတယ္။
မူ ရင္း က http://www.seasite.niu.edu/Burmese/Cooler/Chapter_2/Chapter_2.htm

ဒီဓာတ္ပံု ဘယ္ကရတယ္မေဖာ္ျပပါ။ ဒီပစၥည္းဘယ္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာမ ေဖာ္ျပပါ။
အုတ္ခြတ္ဘုရား၊ ထိုင္ေတာ္မူ ဘုရား ေဘးႏွစ္ဘက္မွာ ရွိေနတဲ့ ပ်ဴ ေစတီ ႏွစ္ဆူ ပံုေတာ့ Dr. Richard M. Coolerက ၾကာဖူး ေစတီလို႕ အမည္ေပးထားပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။