6/19/11

၄- မင္းညီမင္းသား

၄- မင္းညီမင္းသား

မင္းဆိုသည္မွာ ဤေနရာတြင္ ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ကို ယူရမည္။ မင္းဧကရာဇ္၏ ညီေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ " မင္းညီ " ဆိုသည္။ မင္းဧကရာဇ္၏ သားေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ " မင္းသား " ဆိုသည္။

မင္းသားႏွင့္ ေနရာေတာ္။ ။ ထို႕ျပင္မွတပါး မင္း၏သားေတာ္ မဟုတ္ေသာ္လည္း
(၁) လက္ဝဲေနရာကြက္ ၉၊ လက္ယာေနရာကြက္ ၉၊ ေပါင္း မင္းသားၾကီး ေနရာ ၁၈။

(၂) လက္ဝဲေနရာ ၉၊ လက္ယာေနရာ ၉၊ ေပါင္း မင္းသားလတ္ေနရာ ၁၈။

(၃) လက္ဝဲေနရာ ၉၊ လက္ယာေနရာ ၉၊ ေပါင္း ျမင္းမႉးမင္းသားေနရာ ၁၈-ရွိရာ------

၎ ေနရာေတာ္ေန မင္းသားသုံးမ်ိဳးျပင္ ေနရာေတာ္မေနရသည့္ မင္းသားတမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႕ မင္းသားအမည္အရည္ႏွင့္ သူေကာင္းျပဳခံရသူ တို႕သည္ မင္း၏ သားေတာ္ မဟုတ္ေသာ္လည္ " မင္းသား " ဟူ၍ ေခၚေဝၚရသည္။ ထိုမွတပါး မင္းသား မေခၚႏိုင္။ မင္း၏ ညီေတာ္ ေျမးေတာ္ ျမစ္ေတာ္ဟူ၍သာလွ်င္ ေခၚေဝၚႏိုင္သည္။

(ေရႊနန္းသုံး ေဝါဟာရအဘိဓာန္ က်မ္းစာပါ မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။