6/6/10

နစ္ျမဳပ္ေနသာ ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္း

ရန္ကုန္ျမစ္ သံုးဆုိင္ အတြင္း နစ္ျမဳပ္ေနသာ ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီး၏ တည္ေနရာႏွင္႕ ပုံရိပ္ကို ဖမ္းယူ ႏုိင္ၿပီ
by ခင္ႏြယ္၀င္း ၊ ျမန္မာပ႔ိုစ္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၊ ေမ ၂၆ ၂၀၁၀ ။
http://www.themyanmarpost.com/2010/05/%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%85%E1%80%B9-%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%A1%E1%80%90/
ရန္ကုန္ျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ ေခ်ာင္း ျမစ္သံုးဆုိင္ အတြင္း နစ္ျမဳပ္ ေနေသာ ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီးကို အဖြဲ႕အသီးသီး က ႏွစ္ရွည္လမ်ား အႀကိမ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွာေဖြ ေသာ္လည္း ရလဒ္ ပီပီ ျပင္ျပင္ မရရွိ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၾသစေၾတး လ်ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ANIMAX Films က History Maker မ်ားအေနျဖင့္ Documentary Film ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ ေခတ္မီ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နစ္ျမဳပ္ ေနသည့္ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီး၏ ပံုရိပ္ဟု ယူဆ ရေသာ ေနရာ ႏွစ္ ေနရာကို ဖမ္းယူ ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာစြာ အတည္ျပဳ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ကိုယ္တုိင္ ကုိယ္က် ေရငုပ္ စမ္းသပ္ အတည္ ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခါင္းေလာင္းေတာ္ရွာေဖြသည္႕ ANIMAX Films

ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ရွာေဖြ ေနသည့္ ANIMAX Films အဖြဲ႕တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ ဒမ္မီယန္ေလး၊ Sonar Technician မစၥတာဂ်ရမီ႐ိုက္စ္၊ Commercial Diver မစၥတာ မာ့ခ္အိဗ္တို႔ ပါ၀င္ သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၃၅ခုႏွစ္က မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေအးကြၽန္း အနီး ပ်က္က် ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေယာက္စီး ေလယာဥ္ကို ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ အဓိက ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီး ရွာေဖြမႈတြင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး၏ သမိုင္းအက်ဥ္း

ဓမၼေစတီမင္း၏ ေကာင္းမႈ ျဖစ္ေသာ ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၈၃၇ ခုႏွစ္က သြန္းလုပ္ ခဲ့ကာ ၈၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ တင္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ၉၇၄ ခုႏွစ္၌ ျမစ္ထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီး၏ အျမင့္မွာ ၁၈ ေပ ရွိၿပီး အ၀ အက်ယ္မွာ ၁၂ ေပရွိသည္။ အေလးခ်ိန္ အားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ခန္႔ (ပိႆာခ်ိန္ အားျဖင့္ ၁,၈၀,၀၀၀) ခန္႔ ရွိသည္။

ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားသံုး၍ ရွာေဖြခဲ့

ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ကို ယခု ရွာေဖြ ရာတြင္ Sonar System ႏွစ္ မ်ဳိးျဖစ္သည့္ Lowrance HDS 7 Structrue Scan ႏွင့္ Starfish Side Scan စနစ္တုိ႔ကို အသံုးျပဳ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပထမအႀကိမ္ အျဖစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ေလးရက္ ၾကာေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၁၃ရက္တြင္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း ကို ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းစဥ္

0001ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း၏ ပထမအဆင့္ အျဖစ္ လ်ာထားေနရာ ျဖစ္သည့္ ပဲခူးျမစ္မွ စတင္ၿပီး ေဖာင္ေတာ္ လႈပ္ရွား သြားလာ ႏုိင္ သည့္ ျမစ္သံုးဆုိင္ ေနရာ တစ္၀ုိက္ကို ၿဂိဳဟ္တု ပံုရိပ္ အရ ေရေၾကာင္း ေရြ႕လ်ား မႈႏွင့္ သဲႏုန္း အနည္ထုိင္မႈ အေပၚ အေျခခံလ်က္ ရွာေဖြ ေရး နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ပစ္မွတ္မ်ား လည္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ႀကီး အနီးတြင္ ေရယာဥ္ပ်က္မ်ား၊ သစ္ေဖာင္ ပ်က္မ်ား ဟု ယူဆ ရေသာ အစိတ္အပိုင္း မ်ား၊ သစ္တံုးမ်ား၊ အျခား စိတ္၀င္စားဖြယ္ ရာ ပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ရွာေဖြမႈ မွ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားကို လည္း စနစ္တက် စီမံ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိ ခဲ့သည္။

ယခင္က အဆိုပါ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ႀကီး ရွာေဖြေရး ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ၾကပ္မတ္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးမွ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္း အားနည္း မႈေၾကာင့္ ရလဒ္ တိတိက်က် မေပၚ ေပါက္ခဲ့ေပ။

အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း

သို႔ေသာ္ ယေန႔ အထိ ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွာေဖြခဲ့ ေသာအဖြဲ႕မွ ေရငုပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးႀကိဳင္ ဆိုသူမွာ ေခါင္း ေလာင္းေတာ္ႀကီးအား စမ္းမိ ထိေတြ႔ ခဲ့သည္ ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ANIMAX အဖြဲ႕ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ စုေဆာင္း ျပင္ဆင္ရာ၌ အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဦးႀကိဳင္အား အစည္းအေ၀း တြင္ ဖိတ္ၾကား ေဆြးေႏြး ဖူးပါ သည္။ ဦးႀကိဳင္က သူ႔အေနျဖင့္ ပထမ အႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္း တြင္ ေရငုပ ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ် ေခါင္းေလာင္း ေတာ္အား ထိေတြ႔ စမ္းသပ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

Applied Geology Department မွ ကထိက ဦးစိုးသိန္း ႏွင့္အဖြဲ႕ တင္သြင္း ခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ ေျမျမဳပ္ ေနေသာ ေၾကးေခါင္း ေလာင္းေတာ္ႀကီး (၂၉-၅-၁၉၉၇၊ ၉-၆-၁၉၉၇) မွာ Geophysical Method , Geochemical Method အရ ခြဲျခမ္းစိတ္ ျဖာ၍ Sampling Areas တည္ေနရာပါ GPS စနစ္ အသံုးျပဳ ေဖာ္ျပ ထားသျဖင့္ ရွာ ေဖြေရး အတြက္ အထူး အေထာက္အကူ ျပဳ ေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ အျဖစ္ မွီျငမ္း အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။ ယခု လုပ္ငန္းသည္ ဓမၼေစတီမင္း ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ရွာေဖြမႈ အတြက္ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ ဆက္ လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လတ္တ ေလာတြင္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ေနဆဲ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တည္ေနရာ အမွန္ ရရွိၿပီး အေထာက္ အထား ခုိင္လံုမႈ ရရွိသည့္ အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကမ္းျပင္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး အား ဖမ္းယူ ရရွိေသာ ပံုရိပ္

ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီး ယခင္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ရက္အထိ ဦးႀကိဳင္ ေခါင္း ေဆာင္၍ ဦးတင္ေရႊ၊ ဦးစိုးလြင္တုိ႔ သံုးဦး သည္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးကို ေရငုပ္ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ထပ္မံ ရွာေဖြ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕မ်ားက ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ႀကီးကို လာေရာက္ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသး သည္။ အေမ ရိကန္ ေရငုပ္သမား ဂ်င္ဘရန္႔ ဆုိသူကလည္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ရက္မွ ဇြန္လအထိ တစ္ႀကိမ္ စုစု ေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ တုိင္တုိင္ ေရငုပ္ ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေခါင္း ေလာင္းေတာ္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ ေပးခဲ့သည့္ ကထိက ဦးစိုးသိန္းမွ တိုင္းတာ မႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ ေရငုပ္သမား ဂ်င္ဘရန္က ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ ေရငုပ္ရွာေဖြ ကူညီ ခဲ့ရာတြင္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးမွာ ေျမႀကီး ေအာက္ ၁၂ ေပခန္႔ ျမဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ သံပိုက္လံုး ျဖင့္ထုိးၿပီး စမ္းသပ္ ရွာေဖြ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦးစံလင္း ဆိုသူကလည္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မ ွစတင္၍ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ ႀကီးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွာေဖြမႈ မ်ား ေဆာင္ ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သံုးသပ္ေသာ္ ေခါင္း ေလာင္းေတာ္ႀကီး ကို ေရွးယခင္ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ က ပါရမီရွင္ မ်ားမွ ႀကိဳးပမ္းရွာ ေဖြ ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေထာက္ အထားျဖင့္ တင္ျပႏုိင္မႈ အတိအက် မရွိခဲ့ ေသးဟု ဆိုရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ANIMAX အဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တိက်ေသာ ပံုရိပ္ႏွင့္ တည္ေနရာ မ်ား ေဖာ္ျပ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ေနာက္အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက ္ေဆာင္ရြက္ မည့္သူမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္ႏြယ္၀င္း

2 comments:

 1. it is really good new.. i wish this Bamar Mon great bell will be found very soon.. thanks for the post

  ReplyDelete
 2. မဂၤလာပါ..

  ဒီေခါင္းေလာင္းၾကီးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ၾကားေနမိတာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာျပီ။ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလး ေဖာ္ျပထားတာ ဖတ္ရ..သိရလို႕ အတုိင္းမသိ ၀မ္းသာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဗ်ာ...

  အျမန္ဆံုးရွာေဖြေတြ႕ရွိ ဆယ္ယူႏုိင္ၾကပါေစ..

  ခင္မင္စြာျဖင့္
  ကိုမ်ဳိး (အညာေျမ)

  ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။