6/28/09

ပ်ဴ အ႐ိုးအိုး ေပၚက စာ


ခုျမင္ေနရတဲ့ အ႐ိုးအိုး ပံုေတြကိုေတာ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ေနာ့သာန္ အီလီႏိြဳက္(Northern Illinois University) တကၠသိုလ္ က ပရိုဖစ္ဆာ ေဒါက္တာ ရိစ္ခ်က္ အမ္ ကိုလာ ( Professor Dr. Richard M. Cooler) ရဲ့ အမ်ားေလ့လာရန္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွရရွိပါတယ္။
http://www.seasite.niu.edu/burmese/Cooler/BurmaArt_TOC.htm

1 comment:

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။