6/14/09

သုေတသနထံုးစာတမ္းစာေစာင္၊ တစ္ခုကို က်မ္းညြန္းအျဖစ္ ယူသုံးေတာ့မယ္ဆိုရင္ သုေတသန ထံုးအတိုင္း
" ဘယ္သူေရးလဲ "
"ဘယ္တုန္းကေရးလဲ "
" ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္ႏိုင္လဲ"
" သူကိုယ္တိုင္ သုံးတဲ့ မူရင္း ရင္းျမစ္ (Primary Source ) ကဘာလဲ "
" သူသုံးထားေတြ က ဒုတိယ ရင္းျမစ္ (Secondary Source )ျဖစ္ေနမလား"
စတာေတြကို အဓိကထားျပီး ဘယ္သူ႕မ်က္ႏွာမွ မေထာက္ဘဲ ၾကည့္ပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ " သီရိေခတၱရာ" ကို BC ကတည္းက တည္ခဲ့ပါတယ္ ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ တူးေဖာ္ရရွိထားတဲ့ ေရွးပစၥည္း သက္တမ္း တြက္ခ်က္မႈ အေျဖအရ AD ၄ ရာစုထက္မေစာဘူးဆိုရင္ ပထမအဆိုကို လက္ခံလို႕မရပါ။ တေကာင္းမွာတူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ၉ ရာစုထက္ေစာတဲ့ ေရွးပစၥည္းတစ္ခုမွ မရရင္ ျမန္မာအစ တေကာင္းကလို႕ ေျပာလို႕မရပါ။

သုေတသနသမား တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် အသုံးျပဳႏိုင္တာက ေျမထဲကတူးေဖာ္ရရွိတဲ့ ေရွးပစၥည္းေတြပါဘဲ။ အေျခေန အေၾကာင္းေၾကာင္းအရ တူးေဖာ္မႈေတြ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကမာၻအႏွံ႔မွာ ျမန္မာ႔ေရွးပစၥည္းေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိေနပါေသးတယ္။ ေလ့လာလို႕ရႏိုင္ပါေသးတယ္။

အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္စုေစာင္းထားတဲ့ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ေလ့လာလို႕ရပါတယ္။
စကၤာပူ နာမည္ၾကီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ကုန္သည္တဦးဆီက ဝယ္ယူခဲ့တာပါ။

ႏွစ္ခုလုံးဟာ ဟိႏၵဴကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဆိုင္တဲ့ ေရွးပစၥည္းေလးပါ။

2 comments:

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။