2/28/10

သူရိယ ဝိၾကမ ေက်ာက္ အ႐ိုးအိုး


ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား - ပ်ဴ ေက်ာက္ အ႐ိုးအိုး

အခ်ိန္ကာလ - ၂ - ၇ ရာစုႏွစ္ ( ခန္႕မွန္ း )
ေတြ႕ရွိရာေနရာ - ျပည္ ၊ ဘုရားၾကီး အနီး ( သေရေခတၱရာ ျမိဳ႕ေဟာင္း )
ေတြ႕ရွိသည့္ ခုႏွစ္ - ၁၉၁၂
စတင္ေတြ႕ရွိသူ - မစၥတာ ခ်ာစ္ ဒူရာဇယ္ ( Mr Chas Duriosell )
ျပဳလုပ္ပံုနည္းပညာ - ေက်ာက္စစ္ / ေက်ာက္ထြင္း / ေက်ာက္စာ ။
အရြယ္အစား - အျမင့္ - ( ေသခ်ာမသိေသးပါ )

လက္ရွိတည္ေနရာ - ေမွာ္ဇာ ျပတိုက္၊ ျပည္။

ျပတိုက္ပစၥည္း အမွတ္ - ( ေသခ်ာမသိေသးပါ )


၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ယခင္ အ႐ိုးအိုးေတြရရွိခဲ့တဲ့ ေနရာ ဘုရားၾကီးေတာင္ဘက္ မွာဘဲ ထပ္ေတြ႕တယ္။ မိုးေရတိုက္စားသြားလို႕ လည္ပင္ေပၚေနတဲ့ ေက်ာက္အ႐ိုးအိုး တစ္လုံး ၊ ေၾကးအ႐ိုးအိုးတစ္လုံး ကို မစၥတာ ခ်ာစ္ ဒူရာဇယ္ က အမွတ္မထင္ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ။ မင္းဘြဲ႕ ေတြကို ေရးရာမွာ သကၠတ ႏွင့္ေရးထားလို႕သာ ဒီလိုနာမည္ေတြသိရတယ္။ ဒီအ႐ိုးအိုး ေပၚကစာေတြကို အကၡရာ ဖလွယ္ ျပီး ဖတ္ေပးခဲ့သူက ေဒါက္တာ စီ အို ဗလက္ဒန္ ( Dr C. O Blagden ) ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာပညာရွင္ေတြကလည္း အကၡရာ ဖလွယ္ၾကပါေသးတယ္။


အ႐ိုးအိုး ေပၚမွာေရးထားတဲ့ စာေတြက
တၵးဗံး ဥဟိ သူရိယဝိၾကမ ဗံးသိၷး ( င )သူ ( ေဒ ) ( ပိံ ) ငတ ( ကိ ံ ) ( ခ )
ဥသိၷး သိၷး ၾတဳေသာ္ပံၲတိး တၵးဗံး ဥ႐ုေကႅးယံ

၆၄ ခုတြင္ သူရိယဝိၾကမ မင္းၾကီး နတ္ရြာစံသည္။ သက္ေတာ္ ၅၀ ႏွစ္ ၅ လ ( ျမန္မာျပန္ )

၆၄ ခု ဆိုတာ သက ႏွစ္ကို ယူသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဂုပၲ ႏွစ္ကို ယူသုံးသလားဆိုတာ ေသခ်ာမသိရေသးပါ။ ဒါေၾကာင္႔ ခရစ္ႏွစ္ တြက္ယူလိုတယ္ဆိုရင္ အရင္က ေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္း သူရိယ ဝိၾကမ နတ္ရြာစံႏွစ္ ပ်ဴ ႏွစ္ ၆၄

သက ၆၄+၇၈ = ၁၄၂ ( ခရစ္ႏွစ္ )

ဂုပၲ ၆၄ + ၃၁၉ = ၃၈၃ ( ခရစ္ႏွစ္ )

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။