10/10/09

ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရပတိၾကီး ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရပတိၾကီး ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )


ရခိုင္ ဒဂၤါးေတြအေၾကာင္း စံုေစ့ေအာင္ေျပာဖို႕ရာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါ။ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံး အေၾကာင္းရာတစ္ခုလို႕ထင္ပါတယ္။
ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာ ပါေနတဲ့ ဒဂၤါး ႏွင့္ မပါေတာ့တဲ့ ဒဂၤါးဆိုျပီး အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲရပါလိမ္႔မယ္။

ဗစ္တိုးရီးယား နဲ႕ အယ္ဘာတ္ ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ ျပတိုက္မႈးေတြအပါဝင္ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္တခ်ိဳ႕ရဲ့ အဆိုက ျမန္မာ ဒဂၤါး (ပ်ဴ ဒဂၤါး ) ၊ ရခိုင္ ဒဂၤါး ေတြဟာ ဘဂၤလား ဒဂၤါးေတြကို အတုယူတယ္၊ ဘဂၤလား ဒဂၤါးေတြက နီေပါ ဒဂၤါး ေတြကို အတုယူတယ္ ၊ မူရင္းဇစ္ျမစ္ အိႏၵိယ။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း အပါဝင္ ျမန္မာ သမိုင္းပညာရွင္တို႕ရဲ့ အယူဆကေတာ့ ျမန္မာ ဒဂၤါး (ပ်ဴ ဒဂၤါး ) ၊ ရခိုင္ ဒဂၤါး ေတြဟာ ကေမ႓ာဒီးယား ဖူနန္ ဒဂၤါးေတြကို တုယူတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ပထမ အယူအဆကို ပိုၾကိဳက္တယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။