7/11/09

ေရႊဟသၤာ

ထီလိႈင္မင္း(က်န္စစ္သား) နန္းတည္ေက်ာက္စာ၊ မြန္ဘာသာ ပါ
သီဟာသနပလႅင္ ျပဳလုပ္ရာမွာ ပါတဲ့ သတၱဝါ( သီးသန္႕) စာရင္း။

၁။ ျခေသၤ႔
၂။ ဗ်ာလ
၃။ ေရႊမကန္း ( ဆင္ႏွာေမာင္း
မိေက်ာင္းေခါင္းနဲ႕ ပင္လယ္သတၱဝါ )
၄။ ေရႊဟသၤာ

တျခား သတၱဝါေတြပါႏိုင္ပါေသးတယ္။ သတၱဝါမဟုတ္တဲ့ တျခား ေလာကီပညာရပ္ဆိုင္ရာလို႕ ယူဆႏိုင္တဲ့ အလွဆင္ အရုပ္ေတြအမ်ားအျပားပါ ပါတယ္။
===============================
ကုန္းေဘာင္းေခတ္ ေရာက္လာတဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ေလာကီပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ အစဥ္အလာ ၊ က်မ္းဂန္ေတြထဲက လို႕ ယူဆႏိုင္တဲ့ အလွဆင္ သတၱဝါအရုပ္ေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။