7/6/09

မင္းက်င့္တရား ကိုးပါး

အဝေခတ္ မွာအုပ္စိုးခဲ့တဲ့ မင္းေတြေျပာေျပာေနတတ္တဲ့
" မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး " အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း။

က်မ္းကိုးက
၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သုေတသန ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားေသာ စာတမ္း " အဝေခတ္ ေက်ာက္စာပါ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား" ( ေဒါက္တာသန္းထြန္း ) ပါ။

မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ ဒီလိုရတယ္လို႕ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ကဆိုထားတယ္။

၁။ အလႉေပးျခင္း
၂။ သီလေစာင့္ျခင္း
၃။ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
၄။ သိမ္ေမြ႕ျခင္း
၅။ အမ်က္မထြက္ျခင္း
၆။ သည္းခံျခင္း
၇။ ေျဖာင့္မွန္ျခင္း
၈။ ျပည္သူတို႕ႏွင့္ မဆန္႕က်င္ျခင္း
၉။ျပည္သူကို အခြန္အတုတ္ျဖင့္ မညွင္းဆဲျခင္း
၁၀။ .............................?
=================================================
ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက ဘာလဲမသိ။

ဘုရားေဟာထဲမွာ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးပါတယ္။
ဗုဒၶ က်မ္းဂန္ေတြကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ကြၽန္ေတာ္သိပ္မသိ။ သိရင္ ေဝမွ်ပါ။
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ (ေအဒီ ၂ - ၃ ) " ဂႏၶာရ" ဟန္ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္ ။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။