5/21/09

၁၈ ရာစုႏွစ္ ေငြျပား ( ေငြသား )


အမ်ိဳးအစား - ေငြျပား ( ေငြသား )
အခ်ိန္ကာလ - ၁၈ ရာစုႏွစ္
ေတြ႕ရွိရာေနရာ - ျမန္မာ
ျပဳလုပ္ပံုနည္းပညာ - ေငြသားကို လိုရာ ပံုစံ အရြယ္အစားေရာက္ေအာင္ ပံုေဖာ္ ျပီး အေအးခံ ။

အရြယ္အစား - အဝိုင္းအက်ယ္( ဒိုင္ယာမီတာ ) ၅၇ မီလီမီတာ

အေလးခ်ိန္- ၁၀၁ ဒသမ ၅၀၀ ဂရမ္
လက္ရွိတည္ေနရာ - ျဗိတိလွ် ျပတိုက္၊ လန္ဒန္
ျပတိုက္အမွတ္- CM 1892-10-8-11 / အခန္း ၃၃:အာရွ


၁၈ ရာစုႏွစ္ အေတာတြင္း ျမန္မာေတြရဲ့ ေငြေၾကး သုံးစြဲလွဲလွယ္မႈကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တန္ဖိုးေပးေခ်မႈဟာ အသုံးျပဳတဲ့ ေငြသားရဲ့အေလးခ်ိန္ေပၚမွာသာ အေျခခံပါတယ္။

ဒီလိုေရာင္းဝယ္ ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ေငြျပား ( ေငြသား ) ေတြကို ထုတ္လုပ္သူေတြဟာ ရွင္ဘုရင့္ ဆီက တရားဝင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိထားသူေတြပါ။
အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရတတ္တဲ့
ေငြျပား ( ေငြသား )ပံုစံဟာ၊
အေပၚမ်က္ႏွာျပင္မွာ ပန္းပြင့္ ပံုပါ ေငြျပား ဝိုင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းျပပါမယ္ ။
အရည္က်ိဳထားတဲ့ ေငြသားသတၱဴ ကို ပံုစံခြက္ထဲ ေလာင္းထည့္ပါမယ္။
ျပီးေနာက္ အေအးခံပါမယ္။
သန္႕စင္တဲ့ ေငြသားစစ္စစ္ မ်ိဳးမွသာဒီလို ပန္းပြင့္ ပံုပါတဲ့ ေငြျပားဝိုင္း အျဖစ္ရရွိပါတယ္။

ေပးေခ်ရမယ့္ ေငြတန္ဖိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္ျပီး ေငြျပား အေလးခ်ိန္ ဟာလည္းဘဲ မတူပါ။ အေလးခ်ိန္ေပၚမူတည္ျပီး တန္ဖိုး အမ်ိဳးအစားကြဲပါတယ္။
အကယ္၍ ေငြျပားအရြယ္စား သိပ္ၾကီးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖတ္ေတာက္ျပီး သုံးပါတယ္။ သိပ္ေသးလြန္းေနရင္လည္း လိုေနတဲ့ တန္ဖိုးအတြက္ အျခားေငြျပားကျဖတ္ေတာက္ျပီးေပးလိုက္တာပါဘဲ။
ဒီေတာ့ ၁၈ ရာစု မွာသုံးစြဲတဲ့ ေငြျပား ( ေငြသား )ဟာ တန္ဖိုးႏွင့္ အေလးခ်ိန္ တသမတ္တည္းမရွိပါ။


REF: ေဂ် ဝီလီယံ( အီးဒီ ) ေငြေၾကး-သမိုင္း ( လန္ဒန္၊ ျဗိတိလွ် ျပတိုက္ထုတ္၊ ၁၉၉၇ )
REF : J. Williams (ed.), Money: a history (London, The British Museum Press, 1997)

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။