1/3/10

" ငါးႏွစ္ေကာင္ " ဒဂၤါး

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘိုးေတာ္ဘုရား ေခၚ ဗဒံုမင္း လက္ထက္ ( ၁၇၈၂ - ၁၈၁၉ ) မွာ စက္လုပ္ ဒဂၤါးေတြ သြင္းလုပ္အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း ၊ ေဒါက္တာ ရီရီ ၊ မၾကန္ စတဲ့ သမိုင္းပညာရွင္ေတြရဲ့ စာတမ္းေတြမွာ အေသခ်ာ အတိလင္းေဖာ္ျပတာမေတြ႕ရပါ။ ဒဂၤါးေတြအသုံး ျပဳတယ္လို႕ ဆိုရာမွာ ဒဂၤါးပံုစံ တစ္မ်ိဳးမက ရွိခဲ့တယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ရထားတဲ့ အခ်က္လက္ေတြကို အမ်ိဳးစားခြဲ ၾကည့္ပါတယ္။

သေျပညိဳ ေမာင္ကိုဦး
၁။ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ နံေတာ္သင့္ တနင္းလာနံ က်ား႐ုပ္ သဏၭာန္ပါရွိ၍ က်န္တဖက္တြင္ မုဒၵါ ဘိသိတ္ ခံယူေသာ ႏွစ္ႏွင့္ တကြ " ၁၁၄၆ အမရပူရ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ ႏိုင္ငံ စာတန္း ။ ( ခုထိ မေတြ႕ရေသးပါ )
၂။ တဖက္တြင္ ငါးဖိုမ ႏွစ္ေကာင္ သဏၭာန္ပါရွိျပီး အနားပတ္လယ္တြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္မ်ား ပါရွိသည္။ က်န္တဖက္တြင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ေသာ ႏွစ္ကို အစြဲျပဳျပီး " ၁၁၄၃ တပို႕တြဲ လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္
ဟူေသာစာတန္းပါရွိသည္။
၃။ ေရႊျပည္စိုး ဒဂၤါးမ်ား၏တဖက္တြင္ သာသနာေတာ္ ႏွစ္ ၂၃၂၅ ႏွင့္ က်န္အျခားတဖက္က ေရႊျပည္စိုး ငွက္တံဆိပ္ပါရွိသည္။ (ခုထိမေတြ႕ရေသးပါ)
( ျမန္မာဒဂၤါးမ်ား ၊ သေျပညိဳေမာင္ကိုဦး ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၃ )

ဆာ အာသာ ဖယ္ရာ
၄။ ၁၁၄၆ အမရပူရ ဆင္ျဖဴမ်ားရွင္ႏိုင္ငံ စာတန္းပါ ဒဂၤါး
( Volume 3. Part I , COINS OF ARAKAN, OF PEGU, AND OF BURMA, Sir Arthur P.Phayre စာမ်က္ႏွာ ၁၁ ၊ ႏွင့္ ပံုကို PLATE I, coin no 23 )
၅။ တဖက္တြင္ ငါးႏွစ္ေကာင္ ၊ အျခားတဖက္တြင္ ၁၁၄၃ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ စာတန္းပါ ဒဂၤါး။
( Volume 3. Part I , COINS OF ARAKAN, OF PEGU, AND OF BURMA, Sir Arthur P.Phayre စာမ်က္ႏွာ ၃၃ ၊ ႏွင့္ ပံုကို PLAT V , coin no 8 )


သန္းထြန္း ( ေဒးဒရဲ )
၆။ တဖက္တြင္ ငါးႏွစ္ေကာင္ ၊ အျခားတဖက္တြင္ ၁၁၄၃ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ စာတန္းပါ ဒဂၤါး။
(AUSPICIOUS SYMBOLS AND ANCIENT COINS OF MYANMAR By Than Htun (Dadeye), page 173- 7)
၇။ တဖက္တြင္ ဗိႏၶဳ အစက္ေပ်ာက္ဝန္းရံထားတဲ့ တရားပလႅင္ ၊ အျခားတဖက္တြင္ သီရီဝစၧ (အိမ္မြန္ ) ႏွင့္ ခ႐ုသင္းပံုပါ " ပ်ဴဟန္ " ဒဂၤါး။
(AUSPICIOUS SYMBOLS AND ANCIENT COINS OF MYANMAR By Than Htun (Dadeye), page 177-8)


အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာေတြထဲမွ အေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ဘိုးေတာ္ဘုရား ေခၚ ဗဒံုမင္း လက္ထက္ ( ၁၇၈၂ - ၁၈၁၉ ) " ငါးႏွစ္ေကာင္ " ဒဂၤါး ပံုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္တယ္။ အမွတ္ တံဆိပ္ အဓိပၸာယ္ အယူအဆ ၊ သြင္းလုပ္ပံု ႏွင့္ အျခား သိသမွ်အေသးစိတ္ကို ေနာက္ ပိုစ္ မွာေပါင္းေရးမယ္။

1 comment:

  1. တိုးတံဆိပ္ေတာ္ ဒဂၤါးနဲ႕ ၊ ငါးဖိုငါးမ ႏွစ္ေကာင္ ဒဂၤါး
    ကၽြန္မမွာ ရွိပါတယ္။
    nyeineatsan နာမည္နဲ႕ facebook မွာ ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

    ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။