8/26/09

မမွားဘူးတဲ့ သမိုင္း သုေတသနသမား

မမွားဘူးတဲ့ သမိုင္း သုေတသနသမား ဆိုတာ မရွိပါ။

ဥေရာပ၊ အေမရိကား ၊ အာဖရိက၊ အာရွ အစျပဳလို႕ ဘယ္သမိုင္းသုေတသနသမားမွ မမွားဘူးတဲ့လူမရွိပါ။

ဘာျဖစ္လို႕မွားလဲဆိုေတာ့ " သမိုင္းသုေတသန" ျဖစ္ေနလို႕ဘဲ လို႕ေျဖရပါလိမ္႔မယ္။

အေရးၾကီးဆုံးက အဆက္မျပတ္ေလ့လာဖို႕ နဲ႕ အခ်က္လက္ျပည့္စံုသြားလို႕ အေျဖမွန္ရလာတဲ့အခါ ေရွ႕က မွားခဲ့တာကို " အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ " အေနႏွင့္ ျပင္ဖို႕ပါ။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။