8/1/09

ျပင္သစ္-ပါဠိ သဒၵါ

ျပင္သစ္-ပါဠိ သဒၵါစာအုပ္ ။
Google ကရထားတာပါ။
ဘယ္ေန႕ကရတယ္၊ ဘယ္ link ကရတယ္ ဆိုတာမမွတ္မိေတာ့ပါ။


ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ link မွာရႏိုင္ပါတယ္။

http://www.zshare.net/download/63457703a18bb025/


ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အသုံးဝင္မယ္ထင္ပါတယ္။။

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။