6/3/10

" နံယုန္ "


နယုန္လဟာ တတိယလျဖစ္ျပီး ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာေတြမွာ "နံယုန္" လို႕ အေရးမ်ားတာေတြ႕ ရတယ္။
ေမလ န ဲ႕ဇြန္လ မွာ က်ေရာက္ပါတယ္။ ေဝါဟာရ လိနတၳဒီပနီက်မ္း မွာ " နရယုဂ " မွ နယုန္ ျဖစ္လာတယ္ လို႕ ဆိုတယ္။ အဲဒိက်မ္း အဆိုကို ျမန္မာ ပညာရွိ ဦးဖိုးလတ္က သေဘာမတူပါ။ " နရယုဂ " ရဲ့အနက္က " အဖို ႏွင့္ အမ တစ္စုံ (ေယာကၤ်ား ၊ မိန္းမ စုံတြဲ ) လို႕ အနက္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ " နရယုဂ " မွ နယုန္ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတဲ့ အယူဆဟာ ယုတၳိမတန္ လို႕ ေျပာတဲ့ ဦးဖိုလတ္ ရဲ့အယူဆကို ၾကိဳက္တယ္။


စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သာသက္ဆိုင္တဲ့ လ အမည္ျဖစ္ဖို႕ မ်ားပါမယ္။ ' နံ ' ရဲ့အဓိပၸာယ္မွာ ' အခ်ိန္ကာလ ' ကို ရည္ညြန္းျပီး ' ယုန္ ' ကေတာ့ " မိုး " ဒါမွမဟုတ္ ' အရည္ယိုစီးျခင္း ' ကို အဓိပၸာယ္ေဆာင္တယ္။ မိုးရြာတဲ့လတိုင္းကို နံယုန္လို႕ မေခၚပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိုးစတင္ရြာတဲ့ အခ်ိန္ကာလကိုသာ' နံယုန္' လို႕ ေခၚဆိုၾကမယ္လို႕ ခန္႕ မွန္းရတယ္။ သိပ္ပူျပင္းတဲ့ ေႏြကာလ ကုန္ျပီ။ မိုးစတင္ရြာျပီ။ စိုက္ပ်ိဳးဖို႕ ျပင္ဆင္ၾကေဟ့ လို႕ သတိေပးတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္တယ္။ စာျပန္ပြဲလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္ထား ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာေတြမွာ မေတြ႕ ရ။ နယုန္လမွာ စာျပန္ပြဲလုပ္တဲ့ အေလ့ထဟာ အင္းဝေခတ္ သာလြန္မင္း(၁၆၃၂-၁၆၄၈) လက္ထက္မွာ စတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ပုဂံ
Photo by Algoddong @ Flickr.com


ျမန္မာ ၁၂ လရာသီ အေခၚေဝၚႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို အတိအက်ေျပာဖို႕ မလြယ္ပါ။ ပုဂံ ေခတ္ေက်ာက္စာေတြမွာ ဒီလို ' လ ' အမည္ စကားလုံးအေရးသားေတြ ေတြ႕ ေနရျပီ ဆိုေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေခၚတယ္ဆိုျပီး ေရးေလ့မရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္ခန္႕ မွန္းျပီးေရးေနၾကတာမ်ားတယ္။


ပုဂံ
Photo by Algoddong @ Flickr.com

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။