5/15/10

ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာပါ ႏွစ္အမည္မ်ား

မူလေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းယူထားေသာ ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ား


" ၆၄ ခုတြင္ သူရိယဝိၾကမ မင္းၾကီး နတ္ရြာစံသည္။ သက္ေတာ္ ၅၀ ႏွစ္ ၅ လ " လို႕ေရးထားတဲ့ ပ်ဴ ေက်ာက္ အ႐ိုးအိုးစာ ကိုၾကည့္ျပီး ဘယ္ ခုႏွစ္ ၊ ဘယ္ လ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္မေျပာႏိုင္ပါ။ ပ်ဴ ေတြသုံးတဲ့ ခုႏွစ္ဟာ " သက" ႏွစ္ကို ယူသလား ၊ ဒါမွမဟုတ္" ဂုပၲ " ႏွစ္ကို ယူသုံးသလားဆိုတာ ေသခ်ာမသိရေသးလို႕ ျဖစ္တယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ " သက " ႏွစ္ျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့လူေတြ ပိုမ်ားလာတယ္ ။ ဂုပၲ ႏွစ္ဟာ သက ႏွစ္ထက္ ၂၄၁ ႏွစ္ ေနာက္က်ပါတယ္။

သကႏွစ္ အေၾကာင္းရွာၾကည့္ေတာ့ " သာသနာႏွစ္ ၆၂၂ ခုတြင္ အိႏၵိယျပည္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၌ စိုးစံလ်က္ရွိေသာ သက ( SAKA ) လူမ်ိဳး သာလိဝါဟန မင္းသည္ သကႏွဇ္ ( ဝါ ) သကရာဇ္ ႏွစ္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္ " ဆိုျပီး ျမန္မာေက်ာက္စာပို႕ခ်ခ်က္ စာ ၄၄ မွာေတြ႕တယ္ ။ ပ်ဴ သုေတသန လုပ္ေနသူေတြမ်ားေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အတိက်ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လိမ္႔မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။


ပုဂံေခတ္ေက်ာက္စာေတြကိုၾကည့္ျပီး ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ ႏွင့္အတူ ႏွစ္ ၊ လ ၊ ရက္ အေခၚေဝၚေတြကို အေသခ်ာေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ဟာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ စတဲ့ေန႕စဥ္ၾကံုေတြ႕ရတဲ့ ကိစၥေတြကို သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ၁၂ လ တာအခ်ိန္ကာလႏွင့္ပိုင္းျခား စီရင္ထားတာျဖစ္တယ္။

တစ္ခုပိုျပီးမွတ္ရမွာက တရုတ္ ျပကၡဒိန္ လိုဘဲ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ သီးျခား အမည္ရွိတယ္။ ဘယ္လိုတြက္ယူလဲဆိုေတာ့ ေရာက္ဆဲသကၠရာဇ္ကိုတည္ ၂ ႏႈတ္ ၊ ၁၂ ႏွင့္စား ၊ ရလာတဲ့ အႂကြင္း ဂဏန္းအေပၚမူတည္ျပီး အမည္ေပးတာျဖစ္တယ္။

ဥပမာ - သင္ၾကီးအဘိနႏၲသူေက်ာက္စာ မွာ ၅၄၁၊ မာဃသဝစိၧဳႏွစ္ လို႕ေရးထားပါတယ္၊ ေရာက္ဆဲ ခုႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၅၄၁ ထဲက ၂ ကို ႏႈတ္ေတာ့ ၅၃၉ ရတယ္၊ အဲဒိ ၅၃၉ ကို ၁၂ ႏွင့္စားလိုက္တဲ့အခါ အႂကြင္း ၁၁ ရတယ္။ ၁၁ ရဲ့ႏွစ္အမည္ဟာ မာဃ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား ႏွစ္အမည္ အေခၚေဝၚေတြကို ျမင္သာေအာင္ ယွဥ္ျပီး ေရးျပလိုက္ပါတယ္။

၁ ႂကြင္းေသာ္ - စယ္ ၊ ေစယ္ႏွစ္
၂ ႂကြင္းေသာ္ - ပိသွ်က္ ၊ ဗိသွ်က္ႏွစ္ ( ဝိသာခါ )
၃ ႂကြင္းေသာ္ - စိတ္သ ၊ စိႆႏွစ္ ( ေဇဋ )
၄ ႂကြင္းေသာ္ - ?
၅ ႂကြင္းေသာ္ - သရဝန္ ၊ ဩဝန္ႏွစ္ ( သရဝဏ္ )
၆ ႂကြင္းေသာ္ - ဖတ္သႏွစ္ ၊ ဘတ္ႏွစ္ ၊ ဘႆႏွစ္ ( ဘျဒ )

၇ ႂကြင္းေသာ္ - အာသိန္၊ အာသိတ္၊ အာသုတ္ ၊ အသုစ္ႏွစ္ ( အႆယုဇၨ )
၈ ႂကြင္းေသာ္ - ၾကတိုက္၊ ၾကာတိုက္ႏွစ္ ( ၾကတၳိကၠာ )
၉ ႂကြင္းေသာ္ - ျမက္ကသိုဝ္ ၊ ျမိကၠသိုဝ္ ၊ ျမကသိုရ္ႏွစ္ ( မိဂသီ )
၁၀ ႂကြင္းေသာ္ - ပုႆ၊ ပုႆႏွစ္ ( ဖုသွ် )
၁၁ ႂကြင္းေသာ္ - မာခ၊ မာဃႏွစ္ ( မာဃ )
၀ ႂကြင္းေသာ္ - ဖႅကိုရ္၊ ဘလကိုန္ႏွစ္ ( ဘရဂုဏၰီ )

စကားလုံး ႏွင့္ သတ္ပံု မတည္ျငိမ္ေသးတဲ့အတြက္ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ႏွင့္ အျခားတစ္ခ်ပ္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိပါတယ္။

အႂကြင္း ၄ ရဲ့ႏွစ္အမည္ကို ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ သိတဲ့လူမ်ားရွိရင္ ေျပာျပခဲ့ပါ။ ေရာက္ဆဲသကၠရာဇ္ကိုတည္ ၂ ႏႈတ္ ၊ ၁၂ ႏွင့္စား ၊ ရလာတဲ့ အႂကြင္း ဂဏန္းအေပၚမူတည္ျပီး ႏွစ္အမည္းေပးတယ္ဆိုေသာ္လည္းဘဲ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာေတြမွာ ႏွစ္အမည္မွားေရးထားတာ မ်ိဳးမၾကာခဏေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ တူရြင္းေတာင္ ဘုရားေက်ာက္စာ မွာ ၅၈၆ ခုႏွစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္အမည္ဟာ ၾကတိုက္ႏွစ္ ျဖစ္ရမွာပါ။ သို႕ေသာ္ ျမကၠသိုလ္ႏွစ္ ဆိုျပီးမွားေရးထားတယ္။

3 comments:

 1. AnonymousMay 15, 2010

  သံ၀စၥရႏွစ္ လို႔ ထင္တာပဲ

  ReplyDelete
 2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ာေျပာသလိုဘဲ သံ၀စၥရႏွစ္ ျဖစ္ဖို႕မ်ားမယ္။ ေသျခာသြားေအာင္ အခ်ိန္နည္းနည္းယူျပီး ထပ္ေစာင့္ၾကတာေပါ့။

  ReplyDelete
 3. အာသတ္ႏွစ္

  ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။