3/20/10

" ငတပါးမင္း" မ်ား
မင္းမ်ိဳးမဟုတ္သည့္ ငတစ္ပါးမင္း မ်ားသာျဖစ္ေသာ

(၁) ထိလိုင္မင္း ( အမ်ားအေခၚ က်န္စစ္သား )
(၂) ရာဇာဓိပတိ ( အမ်ားအေခၚ ဓမၼေစတီ )
(၃) ဆင္ျဖဴမ်ားသွ်င္ ( အမ်ားအေခၚ ဘုရင့္ေနာင္ )
(၄) ျဗဟိုင္းဓိရာဇာ ( အမ်ားအေခၚ ဗညားဒလ ) ႏွင့္
(၅) အေလာင္းမင္းတရား

တို႕ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ၏အက်ိဳးကို အနည္းနည္းအဖံုဖံု ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိၾကရပါသည္။ ထိုမင္းအားလုံးပင္ " ငတပါးမင္း" မ်ားျဖစ္၍ မွတ္တမ္းမ်ားကို စုေပါင္းေလ့လာေသာအခါ ထိုသူမ်ားသာ ထူးျခားစြာ ေရွ႕တန္းက ေပၚလာျခင္းမွာ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပါ။ သူတို႕ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္း တကယ္ထင္ရွားရွိသျဖင့္ ေပၚလြင္လာရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ထိုသူမ်ားမွာ တိုင္းျပည္တြင္ အေျခေနအရ လိုအပ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုထဲမွ ေပၚထြက္လာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္တို႕မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သမိုင္းကေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေဒါက္တာသန္းထြန္း ၊ အေစာဆုံး အကၡရာတင္ တိုင္းရင္းျမန္မာမွတ္တမ္းမ်ား ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၀ ။

မူလ
သန္းထြန္း ၊ ေရွးမြန္ေက်ာက္စာပါ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား ။
အတြဲ ၄၊ အပိုင္း ၄၊ ၁၉၆၉
တကၠသိုလ္ပညာပေဒသာစာေစာင္
စာမ်က္ႏွာ ၃၇-၆၇

1 comment:

  1. က်ေနာ္နွစ္ခ်ိဳင့္မိလို ့ဒီေနရာမွာကူးတင္မယ္ေနာ္..http://www.facebook.com/pages/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%94%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9/161350690643914

    ReplyDelete

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။