4/19/09

ေရႊနန္းသခင္ စႏၶသုဓမၼရာဇ
ေရႊနန္းသခင္ စႏၶသုဓမၼရာဇာ ၊ ၁၀၁၄
ျမန္မာလိုျပန္ေရးမယ္ဆိုရင္
ေရႊနန္းသခင္ စႁႏၵသုဓမၼရာဇာ ၊ ၁၀၁၄ ( ၁၆၅၂ ေအဒီ )


ဒီပံုကို ရတဲ့ေနရာ။

Ref and Source : http://www.michigancoinclub.org/burma.html

No comments:

Post a Comment

လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရးလိုရာ ေရးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။