10/27/09

ပ်ဴ ေရႊဒဂၤါး



ေရွးေခတ္ေဟာင္း ဒဂၤါးေတြကိုေလ့လာရာမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ အုပ္စုခြဲၾကည့္လို႕ရပါတယ္။

ရခိုင္ ဒဂၤါး
ပ်ဴ ဒဂၤါး ( သေရခတၱရာ ၊ ဟန္လင္း )
မြန္ ဒဂၤါး
ရတနာပံု ဒဂၤါး
အထက္ပါ ဒဂၤါးေတြကို ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ေၾကး ၊ သတၱဳ ၊ သံ စသျဖင့္ အမ်ိဳးစားထပ္ခြဲလို႕ရပါေသးတယ္။ ဒဂၤါးေတြအေၾကာင္းျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ဒဂၤါးအစစ္ ဓာတ္ပံုကိုအဓိကထားပါတယ္။ ျပတ္သားၾကည္လင္ျပီး အေသးစိတ္ၾကည့္လို႕ရေအာင္ အရည္ေသြးျမင့္ပံုကိုသာ သုံးပါတယ္။ ေရွးေဟာင္း ဒဂၤါးေတြေဖာ္ျပထားတဲ့ ျမန္မာ ဆိုဒ္ အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ထိုင္းႏိုင္ငံလုပ္ ဒဂၤါးအတုေတြကို တင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ခုႏွစ္ ေတြမမွန္။ တခ်ိဳ႕က ဒဂၤါးျဖစ္ျပီးေရာ ေဇာက္ထိုး ျပထားတယ္။
တခ်ိဳ႕က ေတာ့ ဒဂၤါးအစစ္ေတြတင္ထားတာမ်ိဳးပါ။

အခုျမင္ေနရတာ ပ်ဴ ေရႊဒဂၤါးျဖစ္တယ္။ အမွတ္လကၡဏာ တစ္ခုျခင္းရဲ့ အဓိပၸါယ္ကို အရင္ ပိုစ္ ပ်ဴ-မြန္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ရွင္းခဲ့ျပီးမို႕ ထပ္မေရးေတာ့ပါ။

10/24/09

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခိုးထုတ္ရာ အဓိကလမ္းေၾကာင္း

၁၈၅၅ ခုႏွစ္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ တစ္ေနရာက ပ်က္ဆီးေနတဲ့ တန္ေဆာင္ႏွင့္ ဆင္းတုမ်ား
ဓာတ္ပံုပညာရွင္ - Tripe, Linnaeus


ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ ႏွင့္ မဲေဆာက္ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းခိုးထုတ္ရာ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ ေရွးေဟာင္းဘုရားအမ်ားစု ဒီလမ္းေၾကာင္းကေန ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ဝင္တယ္။ ထိုင္းကမွတဆင့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးကို ဆင့္ကာ ဆင့္ကာ ျပန္႕သြားပါတယ္။ ဒီလိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ရတယ္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းလို႕ဆိုရင္ လူအမ်ားစု မ်က္လုံးထဲေျပးျမင္မွာက ဘုရားဆင္းတု ၾကီး၊ ေသး ၊ငယ္ ၊ ရြယ္။ ဒါေပသိ ဘုရားဆင္းတုတင္ မကပါဘူး။ တျခား ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ေတြပါ မက်န္အကုန္ ခိုးထုတ္ပါတယ္။ အသုံးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို အေျခခံျပီး မွတ္မိသေလာက္ စာရင္းလုပ္ထားပါတယ္။
ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ေက်ာက္သံ ပတၱျမား ၊ ေက်ာက္စိမ္း စသျဖင့္ တန္ဖိုးၾကီးအရာ

၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု (ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ေမ်ာက္ စသျဖင့္ )
၃။ သာသနိက ဆိုင္ရာ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ( ဘုရားထီး ၊ ေစတီ ပံုစံငယ္ ၊ သပိတ္ စသျဖင့္ )
၄။ လူ႕အသုံးေဆာင္ လက္ဝတ္တန္ဆာ ( ပုတီး ၊ လယ္ဆြဲ ၊ နားေတာင္း စသျဖင့္ )
၄။ ဒဂၤါး ၊ ပိုက္ဆံ
၅။ လက္နက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု
၆။ ေရႊျပား ပုရပိုဒ္စာ
၇။ ေရႊျပား ကဗ်ည္းစာ ၊ မွတ္စာ ၊ ေမတၱာစာ၊ ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ ၊ က်ိန္စာ ၊ အင္းစာ စသျဖင့္

ဆင္စြယ္
၁။ ဘုရားဆင္းတုငယ္
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္တု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ သစ္ပင္ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ လက္နက္ မ်ိဳးစုံ
၄။ လူ႕အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား
ေက်ာက္သား
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု (ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ ေမ်ာက္ စသျဖင့္ )
၃။ ေက်ာက္စာ
၄။ ေက်ာက္သား နံရံ
၅။ ေက်ာက္သား ဆံု
၆။ ေက်ာက္အိုး ၊ ေက်ာက္ခြက္ ၊ ေက်ာက္တံ ၊ ေက်ာက္လုံး
၇။ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ႂကြင္း

ေၾကး၊ သံ ၊ သတၱဳ
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ ေၾကးျပား ပုရပိုဒ္စာ
၄။ ေၾကးျပား ပိုက္ဆံ
၅။ ေၾကးသြင္း လူ႕အသုံးေဆာင္ပစၥည္းအားလုံး ( အိုး၊ ခြက္ အစ ေဆးတံ ၊ စုတ္တံ အပါဝင္ ပစၥည္းမ်ား )
၆။ ေၾကးသြင္း လက္နက္မ်ိဳးစံု ( ဓား ၊ လွံ ၊ ေလွး၊ ျမႇား စသျဖင့္ ပစၥည္း အစုစု )
၇။ ေခါင္းေလာင္း
၈။ အေဆာက္ဦးအလွဆင္ ဗိသုကာ ၊ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းအားလုံး
၉။ ေၾကးျပား ကဗ်ည္းစာ ၊ မွတ္စာ ၊ ေမတၱာစာ၊ ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ ၊ က်ိန္စာ ၊ အင္းစာ စသျဖင့္

သစ္သား
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ သာသနိက ဆိုင္ရာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား
၄။ အေဆာက္ဦးအလွဆင္ ဗိသုကာ ၊ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းအားလုံး
၅။ အိမ္ေထာင္ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းအားလုံး
၆။ လက္နက္ ပစၥည္းမ်ိဳးစံု
၇။ လူ႕အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းအားလုံး
၈။ မေနာတိုင္ ၊ ကဗ်ည္းတိုင္ ၊ အိမ္တိုင္ ၊ ျခံတိုင္ ၊ ေလွကားတက္ ၊ စပါးေထာင္း ဆံု ၊ လွည္းဘီး စသျဖင့္ ပစၥည္းအားလုံး

ေျမထယ္
၁။ ဘုရား
၂။ ေျမပံုဘုရား
၃။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၄။ ေျမသားပံုစံ ခြက္
၅။ အိုး ၊ ပုကံ ၊ ခြက္ ၊ ျမဴတာ စသျဖင့္ လူ႕အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအားလုံး
၆။ အေဆာက္ဦးအလွဆင္ ဗိသုကာ ၊ အႏုပညာလက္ရာ အုတ္

ယြန္းထယ္ ၊ ၾကိမ္ ၊ ဝါး ႏွင့္ အျခား
၁။ ဘုရားဆင္းတု
၂။ ဘုရားမဟုတ္တဲ့ ရုပ္ထု ( ရဟန္း ၊ လူ ၊ နတ္ ၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ ၊ ျမင္း ၊ မႏုသီဟ စသျဖင့္ အရုပ္စံု )
၃။ ဆြမ္းအုပ္ ၊ ေဒါင္းလန္း ၊ လင္ပန္း၊ ပုကံ ၊ ခြက္ ၊ ေယာက္ ၊ ျမဴတာ စသျဖင့္ လူ႕အသုံးေဆာင္ပစၥည္းအားလုံး
၄။ ေပစာ ၊ ပုရပိုဒ္စာ ၊ မင္စာ
၅။ ကဗ်ည္းစာ ၊ မွတ္စာ ၊ ေမတၱာစာ၊ ျပစ္စာ၊ သိုက္စာ ၊ က်ိန္စာ ၊ အင္းစာ စသျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ဒီေလာက္မ်ားတယ္ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္ေရာက္မွ သိရ၊ ျမင္ရတယ္။ ဒီလိုယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ၊ သာသနိက ဆိုင္ရာပစၥည္းေတြကို ဖ်က္စီးရာမွာ သဘာဝေဘးဒဏ္ ထက္လူက ပိုျပီး ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ သဘာဝေဘးဒဏ္က ဖ်က္႐ံုသာ ဖ်က္၊ လူကေတာ့ ခိုးရင္းႏွင့္ ဖ်က္ ၊ ဖ်က္ရင္းႏွင့္ ခိုး ဆိုေတာ့ ပိုျပီး ရက္စက္ပါတယ္။

ဒီလို ခိုးယူလာတဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြကို ယဥ္မ်ိဳးစံု ၊ နည္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ နယ္စပ္ေတြကို သယ္လာမယ္။ တဘက္ ႏိုင္ငံဘက္ေရာက္တဲ့အခါမွာ ထိုင္းေရွးေဟာင္းပစၥည္း ကုန္သည္ေတြ ေပးတဲ့ ရသေလာက္ေစ်းႏွင့္ ေရာင္းတယ္။ ထိုင္းကုန္သည္ေတြက အဲဒိ စၥည္းေတြကို ခ်င္းမိုင္ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ေစ်းကြက္မွာ ျပန္ေရာင္းတဲ့ အခါ တန္းျမင့္ေစ်းေတြျဖစ္သြားပါျပီ။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ခုလိုခိုးထုတ္မႈေတြက ကာကြယ္ဖို႕ဆိုျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားပါတယ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခုလို သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြခိုးထုတ္တင္သြင္းလာတာမ်ိဳး ဖမ္းဆီး ႏွိမ္ႏွင္းျပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြကို ေနရင္း ႏိုင္ငံေတြဆီ ျပန္ပို႕ေပးဖို႕ပါ။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ အာရွရဲ့ အေရးပါအရာေရာက္ဆံုး ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ ၊ ကေမ႓ာဒီယား၊ လာအို သာမက အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္ ၊ နီေပါ ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတြက ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြ ခိုးယူေရာင္းခ်ရာ ေနရာျဖစ္ေနပါျပီ။ အဲဒိ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းဟာ စာရြက္ စာတမ္းအတုေတြအပါဝင္ နည္းမ်ိဳးစံု၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးစံု ယဥ္မ်ိဳးစံု ႏွင့္ ကမ႓ာအႏွံ႔ ခရီးဆက္တယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံျပီး ေနာက္ထပ္ သတိထားထားရမယ့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အနီးအနားမွာတင္ ရွိပါေသးတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ စကၤာပူ။ ေဟာင္ေကာင္အေၾကာင္း သိပ္မသိပါ။ စကၤာပူ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေစ်းကြက္ဟာ ဘန္ေကာက္ထက္ ေစ်းပိုေပးရေသာ္လည္း ကမ႓ာ႕ေရေပၚဆီ လူ႕ခ်မ္းသာေတြရဲ့ ယံုၾကည္မႈပိုရပါတယ္။ စကၤာပူ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းကုန္သည္ေတြက " Buy Back Guarantee " ( ေရွးေဟာင္းပစၥည္း စစ္တယ္၊ မစစ္ရင္ ျပန္လွဲ ) ေပးျပီးေရာင္းပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာခ်င္တာက စကၤာပူ အစိုးရရဲ့ တာဝန္မဲ့တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံက သမိုင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမဆို GST 7 % ေပးျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံကို/ကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တင္သြင္း/ပို႕ လို႕ရပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အျပည့္ထည့္ထားတဲ့ ေပ ၄၀ ကြန္တိန္နာ ( 40 Foot Container ) တစ္လုံး ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းကေန စကၤာပူ ႏိုင္ငံ Dempsey Road ကိုအတားဆီမရွိ ေရာက္လာတာကို ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါေၾကာင္း။

10/23/09

ကိုယ္လုပ္ထားတာ သုေတသန အဆင့္မမွီ

ဟိုတေလာေလးက အေမးေျဖ တစ္ခုလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီဘေလာ့ေပၚမွာေရးထားတဲ့ အခ်က္လက္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို႕ရပါသလဲတဲ့။

အေမးခံရစဥ္တုန္းကေတာ့ ႐ုတ္တရက္မို႕တေၾကာင္း ၊ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးေမးလာလိမ့္လို႕လည္း ထင္မထားခဲ့တာေၾကာင့္တေၾကာင္း ဘာျပန္ေျဖရမွန္းမသိခဲ့ပါ။ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဒီဘေလာ့ထဲက အခ်က္လက္ေတြမွန္ကန္ေၾကာင္း ဘယ္လိုသက္ေသျပမလဲ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လို " ေပတံ " ႏွင့္တိုင္းတာႏိုင္မလဲ ဆိုတာပါဘဲ။

ယေန႕ေခတ္အခါမွာ လူအမ်ား အသိမွတ္ျပဳတဲ့ PhD ( ေဒါက္တာ ) ဘြဲ႕မပါဘဲ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္လက္ ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္တြကို ေရးျပီးဆိုရင္ လူအမ်ားစုရဲ့ အသိမွတ္ျပဳခံရဖို႕ မလြယ္ပါ။ ပညာရွင္ ၊ ဝါသနာရွင္ တခ်ိဳ႕ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္လက္ ေတြ႕ရွိခ်က္ စာအုပ္ စာတမ္းတခ်ိဳ႕ သိပ္ေကာင္း ၊ သိပ္အဖိုးတန္ ေသာ္လည္း ေဒါက္တာဘြဲ႕ မပါလို႕ လူမသိ၊ သူမသိျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အေရတြက္မနည္းပါ။

သမိုင္း ဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းေရးလို႕ ရတဲ့အရာမဟုတ္ပါ ။ အပို ၊ အလို မရွိတဲ့ သမိုင္းအခ်က္လက္ေတြဟာလည္းဘဲ ပညာရွင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းေပၚမွာ မူတည္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။

ကြၽန္ေတာ္ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာဆိုင္ရာလက္ရာ(Historical Art Objects ) ေတြကို စိတ္ဝင္စားရာကေန သမိုင္းဘက္ကို စိတ္ပါခဲ့တယ္။ ဒီလိုႏွင့္ ေက်ာင္းသားဘဝ သင္ခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းစာ တခ်ိဳ႕ အမွန္တရားႏွင့္ မနီစပ္တာကို ေတြ႕လာတယ္။

ဥပမာ တစ္ခု ေျပာမယ္။ ငယ္ငယ္က သင္ခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာပါ။ က်န္စစ္သား ( ထီးလိႈင္မင္း )၊ ငေထြ႐ူး ၊ ငလံုးလက္ဖယ္ ႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီး။

ကြၽန္ေတာ္ သူတို႕ ေလးေယာက္ကို သမိုင္းထဲမွာ ရွာတယ္။ က်န္စစ္သား ( ထီးလိႈင္မင္း ) ကိုဘဲေတြ႕တယ္။ က်န္တဲ့ သံုးေယာက္ကို ခုထိမေတြ႕ေသးပါ။ ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာေတြ၊ မွတ္တမ္းေတြထဲမွာ ရွာတယ္၊ မေတြ႕ေသးဘူး။ အေနာ္ရထာ ( အနိ ႐ုဒၶ ) ႏွင့္ သူ႕ရဲ့ အားအကိုးရဆံုးဆိုႏိုင္တဲ့ အမတ္စာရင္းမွာ ငေထြ႐ူး ၊ ငလံုးလက္ဖယ္ ႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီး မပါ။ က်န္စစ္သား ( ထီးလိႈင္မင္း ) နန္းတည္ေက်ာက္စာ မြန္ဘာသာမွာ သူကိုယ္တိုင္ အေရးေပး ပြဲထုတ္တဲ့ ခဲ့တဲ့ အမတ္စာရင္းမွာ လည္း ငေထြ႐ူး ၊ ငလံုးလက္ဖယ္ ႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီး တို႕ နာမည္ေတြ မပါ။ ခုထိရွာေနတုန္းပါ။ PhD ဘြဲ႕ရ ျမန္မာ သမိုင္း ပညာရွင္တခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွာေတြ႕တယ္ထင္ပါတယ္။ ေဒါက္တာပညာရွင္ေတြထဲက အမ်ိဳးသမီးပညာရွင္တဦးကေတာ့ အဲဒိ ပုဂံေခတ္ သူရဲေကာင္း ေလးေယာက္ အေၾကာင္း ေရးတာ သိပ္လူၾကိဳက္မ်ားတယ္။

အဲဒါမ်ိဳးေတာ့ ဒီဘေလာ့မွာ မပါ ပါ။
ဒီဘေလာ့မွာပါတဲ့ ပံု ႏွင့္ အခ်က္လက္အမ်ားစုကို ျပတိုက္ေတြကေနေတာင္းယူပါတယ္။ တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ေတြက ေတာင္းယူတယ္။ စာအုပ္ထုတ္ေဝသူ ၊ စာေရးသူ ေတြဆီက လည္းေတာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ကိုယ္ပိုင္စု ေစာင္းသူေတြ။ တခ်ိဳ႕က ေရွးပစၥည္း ေရာင္းဝယ္သူေတြ။ တခ်ိဳ႕ပံုဆိုရင္ ပိုစ္တခုျဖစ္လာဖို႕ အခ်ိန္ ၄-၅ လေလာက္ၾကာတယ္။ အေသခ်ာ မရွင္းလင္းတဲ့ တခ်ိဳ႕ပံုေတြအတြက္ အေသးစိတ္႐ိုက္ထားတဲ့ အရည္ေသြးျမင့္ပံုေတြေတာင္းရပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႕လည္း ေစာင့္ရတယ္။

တခ်ိဳ႕ပံုေတြဆို သိပ္အဖိုးတန္ေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရလို႕ မတင္ရတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ စာတမ္းေတြအတြက္ အမ်ားဆံုး ၾကည့္ျဖစ္တာက ျပည္ပတကၠသိုလ္ေတြမွာရွိတဲ့ သုေတသန စာတမ္းေတြမ်ားပါတယ္။ အမ်ားေလ့လာဖို႕ အဲဒိစာတမ္းေတြ အားလံုးစုစည္းျပီး ဘေလာ့မွာ တင္ေပးသြားပါမယ္။

၂၀ဝ၅-၆ ႏွစ္က စာတမ္းတစ္ခု လုပ္ခဲ့တယ္။ History of Meditation in Myanmar ( Burma ) အမည္။ University of Queensland, Australia ကို စာတမ္းမူၾကမ္းတင္ရာမွာ Master ဘြဲ႕အတြက္ Scholarship ရတယ္။ မတက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ ျပည္ပတကၠသိုလ္က စာတမ္းေတြ ႏွင့္ ကိုယ္လုပ္ထားတဲ့ စာတမ္းကို ယွဥ္ၾကည့္ေတာ့ ကိုယ္လုပ္ထားတာ သုေတသန အဆင့္မမွီမွန္းသိတယ္။

ဒီဘေလာ့ဟာ ကိုယ္လိုဘဲ စာတမ္းလုပ္ေနသူ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ဝါသနာရွင္ ေတြအတြက္အေထာက္ကူအျဖစ္ မွ်သာရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း။

10/17/09

၉၆၃ ဆင္ျပသွ်င္ နာရဓိပတိ ေဆာလိမ္သွ်ာ



၉၆၃
ဆင္ျပသွ်င္ နာရဓိပတိ ေဆာလိမ္သွ်ာ

အေပၚဆုံးစာက ခုႏွစ္ ၉၆၃ ျဖစ္မယ္။ ၆လို႕ထင္ရတဲ့ အလယ္ကစာလုံး က ဖတ္မရ။
ဒဂၤါးတစ္ဘက္ျခမ္းကစာေတြက အေပၚတစ္ျခမ္းက အာရဘီစာ ၊ ေအာက္တစ္ျခမ္းက သကၠတစာ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ မဖတ္တတ္ေတာ့ သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာ။

၉၆၃
ဆင္ျပသွ်င္ နာရဓိပတိ ေဆာလိမ္သွ်ာ

( ဆင္ျဖဴရွင္ နာရဓိပတိ ေဆာလိႈင္ရွင္ လို႕ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပန္ခ်င္ပါတယ္ )။
ရခိုင္ပညာရွင္ၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဦးစံသာေအာင္၊ ဦးေရႊဇံ တို႕ေရးသားျပဳစုထားတဲ့စာေတြႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ရေသးပါ။ ေသခ်ာတာ တစ္ခုခုေတြ႕ရင္ေျပာခဲ့ပါ။

10/10/09

ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရပတိၾကီး ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )




ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရပတိၾကီး ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )


ရခိုင္ ဒဂၤါးေတြအေၾကာင္း စံုေစ့ေအာင္ေျပာဖို႕ရာ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါ။ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံး အေၾကာင္းရာတစ္ခုလို႕ထင္ပါတယ္။
ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာ ပါေနတဲ့ ဒဂၤါး ႏွင့္ မပါေတာ့တဲ့ ဒဂၤါးဆိုျပီး အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲရပါလိမ္႔မယ္။

ဗစ္တိုးရီးယား နဲ႕ အယ္ဘာတ္ ျပတိုက္၊ လန္ဒန္ ျပတိုက္မႈးေတြအပါဝင္ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္တခ်ိဳ႕ရဲ့ အဆိုက ျမန္မာ ဒဂၤါး (ပ်ဴ ဒဂၤါး ) ၊ ရခိုင္ ဒဂၤါး ေတြဟာ ဘဂၤလား ဒဂၤါးေတြကို အတုယူတယ္၊ ဘဂၤလား ဒဂၤါးေတြက နီေပါ ဒဂၤါး ေတြကို အတုယူတယ္ ၊ မူရင္းဇစ္ျမစ္ အိႏၵိယ။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း အပါဝင္ ျမန္မာ သမိုင္းပညာရွင္တို႕ရဲ့ အယူဆကေတာ့ ျမန္မာ ဒဂၤါး (ပ်ဴ ဒဂၤါး ) ၊ ရခိုင္ ဒဂၤါး ေတြဟာ ကေမ႓ာဒီးယား ဖူနန္ ဒဂၤါးေတြကို တုယူတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ပထမ အယူအဆကို ပိုၾကိဳက္တယ္။

10/8/09

ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရားၾကီး ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)


ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရား ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)

အရင္ပိုစ္ေတြမွာ ၁၀၀၄ ( ၁၆၄၂ ေအဒီ ) လို႕မွားေရးခဲ့တာကို ျပင္မယ္။ အမွန္က ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရား ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ရာဇဝင္စာအုပ္ေတြမွာ ဒီမင္းကို ၁၀၀၄ လို႕ေရးထားတာေတြ႕ရတယ္။

ရခိုင္မင္းေတြဟာ မိမိတို႕နန္းတက္တဲ့ ခုႏွစ္ကိုသာ ဒဂၤါးျပားေတြေပၚမွာ ခပ္ႏွိပ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒဂၤါးေပၚမွာေတြ႕ရတဲ့ ခုႏွစ္ကို အမွန္လို႕ယူခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ပိုျပီး ခိုင္မာေစတာက မင္းဘြဲ႕ပါ ရခိုင္ဒဂၤါးေတြမွာ မင္းတစ္ပါးတည္းက ခုႏွစ္ ႏွစ္မ်ိဳးပါ မူကြဲ ဒဂၤါးမေတြ႕ရေသးပါ။ ေနာက္ထပ္မွတ္သားစရာ တစ္ခုက ရခိုင္မင္းေတြရဲ့ ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ ဘြဲ႕အမည္။ ျမန္မာမင္းေတြရဲ့ ဘြဲ႕အမည္ေတြမွာျဖင့္ ဆင္ျဖဴရွင္သာရွိျပီး၊ ဆင္နီသခင္လို႕မပါ။

10/6/09

ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုမနရာဇာ ၁၁၃၅



ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုမနရာဇာ (စႁႏၵသုမနရာဇာ) ၁၁၃၅ ( ၁၇၇၃ ေအဒီ )

ေနာက္ထပ္ ထပ္ေတြ႕ရတဲ့ ရခိုင္ ဒဂၤါးပါ။
ရခိုင္ဘုရင္ေတြဟာ နန္းတက္တိုင္း သူတို႕ရဲ့ ဘြဲ႕အမည္ပါ ဒဂါၤးေတြ ခပ္ႏွိပ္ ထုတ္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ရခိုင္ ဒဂၤါးတစ္ျပားေတြ႕တိုင္း ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ေတြ႕ရသလိုအဖိုးတန္လွတယ္။ ရခိုင္သမိုင္းကို ေလ့လာဆဲပါ။ သိပ္မသိပါ။

ရခိုင္ ဒဂၤါးျပားေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ခုႏွစ္ေတြဟာ တခ်ိဳ႕ရခိုင္ရာဇဝင္ စာအုပ္ေတြမွာ ေရးထားေတြႏွင့္ ကြဲလြဲေနတာမ်ိဳး စေတြ႕ေနပါျပီ။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အရင္ပိုစ္ေတြမွာ မွားခဲ့တဲ့ ခုႏွစ္တြကို ျပင္လိုက္ပါျပီ။ ေနာက္လည္း ထပ္ျပင္ရင္ ျပင္ရပါလိမ္႔မယ္။


ဟိႏၵဳအယူဝါဒ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဆိုင္ရာ အမွတ္လကၡဏာ မပါေတာ့တဲ့ ရခိုင္ ဒဂၤါးစာရင္း။
???? = ရွိေနႏိုင္ေသးတဲ့ ဒဂါၤးေတြကိုရည္ရြယ္တယ္။
ဒီစာရင္းဟာ သုေတသန အဆင့္မွီစာရင္း မဟုတ္ေသးပါ။

?????
နာရဒိပတိ ဦးရီးေတာ္ မဟာနႏၵဘရ ၊ ၆၆၀ ( ၁၂၉၈ ေအဒီ )
???
ဆင္ျဖဴရွင္ နာရဓိပတိ ေစာလိႈင္သွ်င္ ၊ ၉၆၃ ( ၁၆၀၁ ေအဒီ )
?????
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ မင္းတရားၾကီး ဦး ေလွ်ာင္းရွာ့ ၊ ၉၈၁ ( ၁၆၁၉ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ သီရိဓမ ရာဇာ ၊ ၉၈၄ ( ၁၆၂၂ ေအဒီ )
ဆင္ျဖဴသခင္ ဆင္နီသခင္ နာရပတိျဂီ ၊ ၁၀၀၀ ( ၁၆၃၈ ေအဒီ )
ဆင္နီသခင္ ဆင္ျဖဴသခင္ သတိုးမင္းတရားၾကီး ၊ ၁၀၀၇ ( ၁၆၄၅ ေအဒီ)
ေရႊနန္းသခင္ စႏၵ ဝိဇယ ရာဇာ ၁၀၇၂ ( ၁၇၁၀ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသူရိယ ရာဇာ ၁၀၉၃ ( ၁၇၃၁ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ နာရပဝါယ ရာဇာ ၁၀၉၅ (၁၇၃၅ ေအဒီ )
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ စႏၵဝိဇလ ရာဇာ ၁၀၉၅ ( ၁၇၃၃ ေအဒီ)
အရွင္ေရႊနန္းသခင္ မဓရာဇ္ ရာဇာ ၁၀၉၉ ( ၁၇၃၇ ေအဒီ )
ေရႊနန္းသခင္ စႁႏၵသုဓမရာဇာ ၊ ၁၀၁၄ ( ၁၆၅၂ ေအဒီ )
??????
ေရႊနန္းသခင္ အဘရ မဟာရာဇာ ၊ ၁၁၂၆ ( ၁၇၆၄ ေအဒီ )
ေရႊနန္းသခင္ စႏၵသုမနရာဇာ (စႁႏၵသုမနရာဇာ) ၁၁၃၅ ( ၁၇၇၃ ေအဒီ )
ေရႊျပည္သခင္ ဓမၼရာဇဓိရာဇာ ၊ ၁၁၄၀ ( ၁၇၇၈ ေအဒီ)
ေရႊနန္းသခင္ မဟာသမတရာဇာ ၊ ၁၁၄၄ ( ၁၇၈၂ ေအဒီ )

????
ကုလ မဟာရာဇာ ( ခုႏွစ္ မသိရေသးပါ)

ကုန္းေဘာင္ေခတ္အမ်ိဳးသမီးဝတ္စံု


၁၈၆၀-၆၅ ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ားဆီက ျမန္မာအမ်ိဳးေကာင္းသမီး ေတြဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ ဝတ္စံုပါ။ ခုျမင္ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စံုကို ၁၉၆၇ခုႏွစ္၊ ျပည္ျမိဳ႕ ကရခဲ့တယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ ခုေတာ့ ဗစ္တိုးရီယားႏွင့္ အယ္လဘာတ္ ျပတိုက္မွာ ျပထားပါတယ္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အမ်ိဳးသမီးဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈလို႕ ဆိုေသာ္လည္း ၁၉၅၁ ဝန္းက်င္ မႏၲေလး အရပ္သူေတြကေတာ့ အခန္းနားပြဲေတြမွာ ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိေနပါေသးတယ္။

ဇာတ္ပြဲေတြ ကျပတဲ့အခါမွာ ဘယ္ေခတ္ကဇာတ္ေတာ္ကို ပံုေဖာ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္အဝတ္စားႏွင့္သာ ေတြ႕ေနရပါေသးတယ္။



10/3/09

၁၈၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက အမ်ိဳးသားဝတ္စံု






၁၈၆၀ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္က အမ်ိဳးေကာင္းသားေတြဝတ္တဲ့ ဝတ္စံုပါ။ လြန္းတစ္ရာၾကိဳးၾကီးခ်ိတ္ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး၊ ခ်ည္ထည္ကိုယ္က်ပ္အက်ႌ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားဟာ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္လို အခ်ိန္ခါမ်ိဳးမွာေတာ့ ေခတ္ေရွ႕ေျပးဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈပါဘဲ။ အတည္ျပဳလို႕မရႏိုင္တဲ့ ပါးစပ္ရာဇဝင္ေတြအရ အေပၚေအာက္တခါတည္းဆက္ထားတဲ့ အဝတ္ေပၚခဲ့ဖူးတယ္လို႕ဆိုတယ္။ သို႕ေသာ္လည္းဘဲ ဘယ္လိုပံုစံရယ္လို႕ေတာ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စာအုပ္ေတြမွာ ေဖာ္ျပတာ မေတြ႕ဖူးေသးပါ။
အဆင္ေသြး၊ ဒီဇိုင္း ၊ လက္ရာ ေတြကို အေသးစိတ္ေရးစရာမလိုေတာ့ပါ။ ပံုေပၚမွာ ကလစ္ႏွိပ္ၾကည့္ရင္ အေသးစိတ္ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။